030 YLEISET TIETOSANAKIRJAT

Tässä ja alaluokissa aineistotyypistä riippumatta yleiset tietosanakirjat, ensyklopediat, hakuteokset, tiedostot, tietokannat ja rekisterit
Erikoisalojen tietosanakirjat, ensyklopediat, hakuteokset, tiedostot, tietokannat ja rekisterit alan mukaisessa luokassa
YKL : 03