040 YLEISET KOKOOMATEOKSET

Aineistotyypistä riippumatta yleis- ja sekasisältöiset kokoomateokset ja juhlakirjat sekä yleiset ja sekasisältöiset essee-, artikkeli-, luento-, esitelmä- ja puhekokoelmat
Tässä myös sekasisältöiset kokoomateokset, joissa on sekä kauno- että tietokirjallisia tekstejä
Erikoisalojen kokoomateokset, esseekokoelmat, juhlakirjat ym. alan mukaisessa luokassa
YKL : 04

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aikakauslehtiartikkelit, kokoomateokset yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Albumit yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Albumit, sekasisältöiset kokoomateokset (ks. myös aloittain) 040 - 041
Antologiat yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Antologiat, esseet, artikkelit yl. 040 - 041
Artikkelikokoelmat yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Artikkelit, lehtiartikkelit yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Esitelmät, sekasisältöiset kokoelmat (ks. myös aloittain) 040 - 041
Esseet, sekasisältöiset kokoelmat (ks. myös aloittain) 040 - 041
Hautauspuheet yl. 040 - 041
Juhlajulkaisut yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Juhlapuheet, puhekokoelmat yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Julkaisut, yleiset kokoomateokset (ks. myös aloittain) 040 - 041
Kirjasarjat, tietokirjallisuus yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Kokoomateokset yl. 040 - 041
Kokoomateokset, tietokirjallisuus yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Kolumnit yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Kolumnit, esseet yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Kootut teokset yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Kootut teokset, tietokirjallisuus yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Kuvastot yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Kuvateokset yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Lehtiartikkelit yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Leikekokoelmat yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Luennot yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Maaseutukirjeet, lehtiartikkelit yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Muistokirjat yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Puheet yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Puheet, puhekokoelmat yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Sanomalehtiartikkelit, sekasisältöiset kokoelmat 040 - 041
Seminaariesitelmät, esitelmät yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Valikoimateokset yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Valikoimateokset, tietokirjallisuus yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Valitut teokset yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Valitut teokset, tietokirjallisuus yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041