250 EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO

Tässä ev.-lut. kirkkoa ja sen toimintaa koskevat yleisteokset
Tässä ja alaluokissa kirkon organisaatio, hallinto ja talous sekä kirkon suhde valtioon, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kirkollisverotus
Kirkollinen avustustoiminta. Kirkon ulkomaan- ja pakolaisapu
Hiippakunnat. Kirkollis-, piispain-, synodaali-, hiippakunta- ja pappeinkokoukset
Tässä ja alaluokissa kirkon henkilökunta ja heidän koulutuksensa
Kirkolliset virat. Virkateologia. Arkkipiispa. Piispat. Papisto. Naispappeus. Lehtorit. Kirkkomuusikot
Jos ev.-lut. kirkkoa koskeva teos painottuu johonkin erikoisalaan, on etusija luokilla 220-248 ja 279.1
YKL : 28.71

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Arkkipiispat, ev.-lut. kirkko 250
Avustusjärjestöt, ev.-lut. kirkko yl. 250
Avustustoiminta, kirkollinen, ev-lut. 250
Ennakkoäänestys, kirkolliset, ev.-lut. 250
Ennakkoäänestäminen, kirkolliset, ev.-lut. 250
Henkikirjat, kirkonkirjat, ev.-lut. 250
Henkilöapu, kirkollinen, ev.-lut. 250
Henkilörekisterit, kirkonkirjat, ev.-lut. 250
Henkilöverotus, kirkollinen 250
Hiippakunnat, ev.-lut. 250
Hiippakuntahallinto, ev.-lut. 250
Hiippakuntakokoukset, ev.-lut. 250
Humanitaarinen apu, kirkollinen apu, ev.-lut. 250
Hyväntekeväisyys, kirkollinen, ev.-lut. 250
Itsehallinto, kirkollinen, ev.-lut. yl. 250
Kanttorit, kanttorin työ 250
Kastekirjat, kirkkohallinto, ev.-lut. 250
Katastrofiapu, kirkollinen, ev.-lut. 250
Keruu, kirkon avustustoiminta, ev.-lut. 250
Keräys, kirkon avustustoiminta, ev.-lut. 250
Kirkkohallinto, ev.-lut. kirkko 250
Kirkkokuri, ev.-lut. kirkko yl. 250
Kirkkomuusikot, ev.-lut. kirkko 250
Kirkkoneuvostot, ev.-lut. kirkko 250
Kirkkopäivät, ev.-lut. kirkko 250
Kirkkososiologia, ev.-lut. kirkko 250
Kirkkovaltuustot, ev.-lut. kirkko 250
Kirkolliset vaalit, ev.-lut. kirkko 250
Kirkolliskokoukset, ev.-lut. 250
Kirkollisvero, ev.-lut. kirkko yl. 250
Kirkon avustustoiminta, ev.-lut. kirkko 250
Kirkon eläkkeet, ev.-lut. kirkko 250
Kirkon hallinto, ev.-lut. kirkko 250
Kirkon ja valtion suhde, ev.-lut. kirkko 250
Kirkon keskukset, ev.-lut. kirkko 250
Kirkon pakolaisapu, ev.-lut. kirkko 250
Kirkon toimikunnat, ev.-lut. kirkko 250
Kirkon työntekijät, ev.-lut. kirkko 250
Kirkon ulkomaanapu, ev.-lut. kirkko 250
Kirkon virat, ev.-lut. kirkko 250
Kirkonarkistot, ev.-lut. kirkko 250
Kirkonkirjat, ev.-lut. kirkko 250
Kirkossa käynti , ev.-lut. kirkko 250
Kirkossakäynti , ev.-lut. kirkko 250
Kirkosta eroaminen, ev.-lut. kirkko 250
Kirkosta erottaminen, ev.-lut. kirkko yl. 250
Kotikäynnit, vapaaehtoistyö, ev.-lut. kirkon 250
Kotikäyntityö, ev.-lut. kirkon 250
Kotipalvelut, ev.-lut. kirkon 250
Kristillinen sosiaalityö, ev.-lut. kirkko 250
Lukkarintoimi 250
Luterilainen maailmanliitto yl. 250
Luterilaiset 250
Lähimmäispalvelu, kirkollinen, ev.-lut. 250
Materiaaliapu, kirkon, ev.-lut. 250
Naispappeus, ev.-lut. kirkko 250
Naisteologia, naispappeus, ev.-lut. kirkko 250
Paimenkirjeet, ev.-lut. kirkko yl. 250
Papisto, ev.-lut. kirkko 250
Pappeinkokoukset, ev.-lut. kirkko 250
Pappeus, ev.-lut. kirkko 250
Pappiskoulutus, ev.-lut. kirkko 250
Pappissääty, ev.-lut. kirkko 250
Pappisvihkimys, ev.-lut. kirkko 250
Pastoraalityöt, kirkkohallinto, ev.-lut. 250
Piispainkokoukset, ev.-lut. kirkko 250
Piispaintarkastukset, ev.-lut. kirkko 250
Piispat, ev.-lut. kirkko 250
Postiäänestys, kirkolliset, ev.-lut. 250
Postiäänestäminen, kirkolliset, ev.-lut. 250
Rippikirjat, ev.-lut. kirkko 250
Rovastikunnat, ev.-lut. 250
Rovastintarkastukset, ev.-lut. kirkko 250
Salassapitovelvollisuus, papin työ, ev.-lut. 250
Synodaalikokoukset, ev.-lut. kirkko 250
Sähköinen äänestys, kirkolliset, ev.-lut. 250
Sähköinen äänestäminen, kirkolliset, ev.-lut. 250
Tuomiokapitulit 250
Ulkomainen apu, kirkon, ev.-lut. 250
Uskontokritiikki, ev.-lut. kirkko yl. 250
Vaalikoneet, kirkolliset, ev.-lut. 250
Vaalit, kirkolliset, ev.-lut. 250
Vaitiolovelvollisuus, papin työ, ev.-lut. 250
Veroaste, kirkollinen 250
Veropolitiikka, kirkon 250
Veroprosentti, kirkon 250
Verotulot, kirkon 250
Verotus, kirkollinen 250
Virkateologia, ev.-lut. kirkko 250
Väestökirjat, kirkonkirjat, ev.-lut. 250
Väestörekisterit, kirkonkirjat, ev.-lut. 250
Yhteistoiminnallisuus, kirkot, ev.-lut. yl. 250
Yhteistyö, kirkot, ev.-lut. yl. 250
Yksityinen avustustoiminta, kirkollinen, ev.-lut. 250
Ystäväpalvelu, kirkollinen, ev.-lut. 250
Äänestykset, kirkolliset, ev.-lut. 250
Äänestyskäyttäytyminen, kirkolliset, ev.-lut. 250
Äänestäminen, kirkolliset, ev.-lut. 250
Evankelisluterilainen kirkko 250 - 259
Evankelis-luterilainen kirkko 250 - 259

Viittaukset: 1 - 100 / 130

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]