340 HALLINTO

Julkinen hallinto yleensä. Hallintojärjestelmät yleensä
Julkista hallintoa koskevat yleiset tai teoreettiset teokset
Teokset, jotka koskevat sekä valtion- että kunnallishallintoa
Jos Suomen hallintoa koskeva teos painottuu joko kunnallis tai valtionhallintoon, on etusija luokilla 345-347
Luokissa 345-347 Suomen hallinto
Luokassa 348 muiden maiden hallinto
Erikoisalojen hallinto alan mukaisessa luokassa
YKL : 35

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

eGovernment yl. (ks. myös aloittain) 340
e-government yl. (ks. myös aloittain) 340
eGovernment, hallinnon teoria yl. (ks. myös aloittain) 340
e-government, hallinnon teoria yl. (ks. myös aloittain) 340
Esittely, hallinto yl. 340
Esteellisyys, julkinen hallinto yl. 340
Esteettömyys, julkinen hallinto yl. 340
Esteettömyystodistukset, julkinen hallinto yl. 340
Hallinnolliset palvelut yl. (ks. myös aloittain) 340
Hallinnolliset palvelut, hallinto yl. (ks. myös aloittain) 340
Hallinto yl. (ks. myös aloittain) 340
Hallinto, hallinnon teoria yl. (ks. myös aloittain) 340
Hallintopalvelut yl. (ks. myös aloittain) 340
Hallintopalvelut, hallinto yl. (ks. myös aloittain) 340
Hallintopäätökset, julkinen hallinto yl. 340
Hallintotieteet yl. (ks. myös aloittain) 340
Jonot, julkiset palvelut yl. 340
Julkinen hallinto yl. 340
Julkiset palvelut yl. 340
Julkishallinto yl. 340
Julkishyödykkeet yl. 340
Julkisyhteisöt yl. 340
Jääviys, julkinen hallinto yl. 340
Kiertokirjeet, hallinto yl. 340
Konttorit, julkinen hallinto yl. 340
Kuntapalvelut yl. 340
Käyttäjät, julkiset palvelut yl. 340
Käyttö, julkiset palvelut yl. 340
Käyttömaksut, julkiset palvelut yl. 340
Käyttötutkimus, julkiset palvelut yl. 340
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, julkinen hallinto yl. 340
Luottamustehtävät, julkinen hallinto yl. 340
Luottamustoimet, julkinen hallinto yl. 340
Läpinäkyvyys, hallinto yl. 340
Maksullisuus, julkiset palvelut yl. 340
Maksut, julkiset palvelut yl. 340
Maksuttomuus, julkiset palvelut yl. 340
Määräaikaisuus, hallinto, Suomi yl. 340
Neuvostot, hallinto yl. 340
Neuvottelukunnat yl. (ks. myös aloittain) 340
Ostopalvelut, julkiset palvelut yl. 340
Palveluketjut, julkiset palvelut yl. 340
Palveluntuotanto, julkiset palvelut yl. 340
Palveluntuottajat, julkiset palvelut yl. 340
Palvelupisteet, julkiset palvelut yl. 340
Palvelurakenne, julkiset palvelut yl. 340
Palvelustrategiat, julkiset palvelut yl. 340
Palvelut, julkiset yl. 340
Palvelutaso, julkiset palvelut yl. 340
Palvelutuotanto, julkiset palvelut yl. 340
Peruspalvelut, julkiset palvelut yl. 340
Poliittiset virkanimitykset, julkinen hallinto yl. 340
Prokuraattorit, julkinen hallinto 340
Päätäntävalta, julkinen hallinto yl. 340
Päätökset, julkinen hallinto yl. 340
Päätösvalta, julkinen hallinto yl. 340
Saavutettavuus, julkiset palvelut yl. 340
Sisäinen tarkastus, julkinen hallinto yl. 340
Sosiaaliset innovaatiot, julkiset palvelut yl. 340
Suoritteet, julkinen hallinto yl. 340
Sähköinen hallinto yl. (ks. myös aloittain) 340
Sähköinen hallinto, hallinnon teoria yl. (ks. myös aloittain) 340
Tarkastusvaliokunnat, hallinto yl. 340
Tehokkuus, julkinen hallinto yl. 340
Toimielimet, hallinto yl. 340
Toimikunnat, hallinto yl. 340
Toimistot, julkinen hallinto yl. 340
Toimivalta, hallinto yl. 340
Toimivaltuudet, hallinto yl. 340
Vajaakäyttö, julkiset palvelut yl. 340
Valiokunnat, hallinto yl. 340
Valtaoikeudet, hallinto yl. 340
Valtuudet, hallinto yl. 340
Viranhaltijat yl. (ks. myös aloittain) 340
Viranhaltijat, hallinto yl. 340
Viranomaiset yl. 340
Viranomaiset, hallinto yl. 340
Viranomaistehtävät yl. 340
Viranomaistehtävät, hallinto yl. 340
Virastot yl. 340
Virat yl. (ks. myös aloittain) 340
Virat, hallinto yl. 340
Virka-apu, hallinto yl. 340
Virka-arvot, hallinto yl. 340
Virkailijavaihto, hallinto yl. 340
Virkakiellot, hallinto yl. 340
Virkamerkit, hallinto yl. 340
Virkamiehet yl. (ks. myös aloittain) 340
Virkamiehet, hallinto yl. 340
Virkamiesvaihto, hallinto yl. 340
Virkanimikkeet, hallinto yl. 340
Virkanimitykset, hallinto yl. 340
Virkapuvut, hallinto yl. 340
Virkasuhde, hallinto yl. 340
Virkatodistukset, julkinen hallinto 340
Virkaura, hallinto yl. 340
Alueellinen yhteistyö, hallinto yl. 340 - 348
Alueyhteistyö, hallinto yl. 340 - 348
Asiointi, virastot yl. 340 - 348
Byrokratia, hallinto yl. 340 - 348

Viittaukset: 1 - 100 / 221

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]