390 MAANPUOLUSTUS

Eri maiden maanpuolustusta, puolustuspolitiikkaa ja puolustushallintoa koskevat yleisteokset
Sotatiede yleensä. Sota ja militarismi yleensä
Armeijan sosiologia yleensä
YKL : 39

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Armeija, sosiologia yl. 390
Henkinen maanpuolustus 390
Henkinen väkivalta, armeijassa 390
Huoltovarmuus yl. 390
Hyökkäämättömyyssopimukset, puolustuspolitiikka 390
Kiusaaminen, armeijassa 390
Kriisivalmius yl. 390
Kuri, armeija yl. 390
Maanpuolustustyö yl. 390
Militarismi yl. 390
Pinnaus, armeija yl. 390
Puolustus, puolustuspolitiikka yl. 390
Puolustushallinto yl. 390
Puolustusmenot yl. 390
Puolustuspolitiikka yl. 390
Puolustusvalmius yl. 390
Riskianalyysi, puolustuspolitiikka yl. 390
Sodanuhka, puolustuspolitiikka yl. 390
Sotapolitiikka, puolustuspolitiikka yl. 390
Sotatalous yl. 390
Sotatiede yl. 390
Sotilaallinen maanpuolustus yl. 390
Sotilaallinen yhteistyö, puolustuspolitiikka 390
Sotilasmenot yl. 390
Sotilaspolitiikka yl. 390
Sotilassosiologia yl. 390
Sotilasvirkamiehet, puolustushallinto yl. 390
Suoja-alueet, puolustuspolitiikka yl. 390
Suojavyöhykkeet, puolustuspolitiikka yl. 390
Taloudellinen maanpuolustus yl. 390
Turvallisuuspolitiikka, puolustuspolitiikka yl. 390
Uhat, puolustuspolitiikka yl. 390
Uhkakuvat, puolustuspolitiikka yl. 390
Uhkat, puolustuspolitiikka yl. 390
Uhrit, simputus, armeija yl. 390
Uskottavuus, puolustuspolitiikka yl. 390
Valmiussuunnittelu yl. 390
Valtion alue, puolustuspolitiikka yl. 390
Varmuusvarastot yl. 390
Viholliset, puolustuspolitiikka yl. 390
Viholliskuvat, puolustuspolitiikka yl. 390
Kokonaismaanpuolustus 390 - 399+
Maanpuolustus 390 - 399+
Suljetut alueet, maanpuolustus yl. 390 - 399+
Voimakeinot, maanpuolustus 390 - 399+
Voimankäyttö, maanpuolustus 390 - 399+