Luokkahaku 550+

550 FYSIKAALINEN KEMIA

550 FYSIKAALINEN KEMIA

Termo- eli lämpökemia. Kemiallinen mekaniikka
Elektro- eli sähkökemia. Ionit. Elektrolyysi
Foto- eli valokemia. Radio- eli sähkökemia
Pintakemia. Kolloidikemia. Adsorptiokemia. Kapillaarikemia
Fysikaaliskemialliset analyysit. Radiokemiallinen analyysi. Kapillaari- ja adsorptioanalyysi. Kromatografia. Elektroforeesi. Ionoforeesi
YKL : 54.1