580 KASVITIEDE

Kasvitieteen ja kasviopin yleisteokset
Luonnonvaraisia kasveja yleensä koskevat teokset
Kasviharrastuskirjat. Kasvien keräily
Kasvikokoelmat. Herbaariot
Kasvitieteelliset museot ja puutarhat
Yleiset kasveja koskevat teokset, joiden sisältöä ei ole järjestetty systemaattisesti eikä aakkosellisesti
YKL : 57

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Androgynia, kasvitiede yl. 580
Arboretumit yl. 580
Hermafroditismi, kasvitiede yl. 580
Kasvien kerääminen yl. 580
Kasviharrastus, luonnonkasvit yl. 580
Kasvihuoneet, kasvitieteelliset puutarhat yl. 580
Kasvikokoelmat yl. 580
Kasvikunta, kasvitiede yl. 580
Kasvimuseot yl. 580
Kasvitieteelliset museot yl. 580
Kasvitieteelliset puutarhat yl. 580
Keräily, kasvit yl. 580
Luonnontieteelliset museot, kasvimuseot yl. 580
Museot, kasvimuseot yl. 580
Orangeriat, kasvitieteelliset puutarhat yl. 580
Puistot, kasvitieteelliset puutarhat yl. 580
Seksuaalisuus, kasvitiede yl. 580
Sukupolvenvuorottelu, kasvitiede yl. 580
Sukupuolisuus, kasvitiede yl. 580
Suvullinen lisääntyminen, kasvitiede yl. 580
Suvuton lisääntyminen, kasvitiede yl. 580
Talvipuutarhat, kasvitieteelliset puutarhat yl. 580
Viherhuoneet, kasvitieteelliset puutarhat yl. 580
Kasvitaudit, luonnonkasvit 580 - 587+
Biologia, kasvitiede 580 - 588
Biologiset tieteet, kasvitiede 580 - 588
Biotieteet, kasvitiede 580 - 588
Elävä luonto, kasvitiede 580 - 588
Elävät fossiilit, kasvitiede 580 - 588
Etäsuojelu, kasvitiede 580 - 588
Fotobiologia, biologia, kasvitiede 580 - 588
Herbaariot 580 - 588
Itusilmut, kasvitiede 580 - 588
Kasvikuidut, kasvitiede 580 - 588
Kasvimateriaalit, kasvitiede 580 - 588
Kasvitiede 580 - 588
Lajiensuojelu, kasvitiede 580 - 588
Luonnonkasvit, kasvitiede 580 - 588
Luonnontieteet, kasvitiede 580 - 588
Luonnonvaraiset kasvit, kasvitiede 580 - 588
Niini, kasvikuidut, kasvitiede 580 - 588
Paljassiemeniset, kasvitiede 580 - 588
Rönsyt, kasvitiede 580 - 588
Tuholaiskestävyys, kasvitiede 580 - 588+
Luonto, elävä luonto 570 - 598