Luokkahaku 620+

620 TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT
620.11 Tuotekehittely. Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit
620.13 Energia
620.15 Aineoppi. Aineenkoetus
620.88 Tekninen askartelu ja ajanviete
621 Tekninen mekaniikka
622 Yleinen konetekniikka
622.1 Koneenrakennus. Pneumatiikka. Hydrauliikka
623 Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet
624 Liikenneväylät. Kulkuneuvot
624.2 Tiet. Kadut. Tienrakennus. Kadunrakennus
624.3 Sillat. Sillanrakennus
624.4 Raideliikenneväylät. Junat. Raitiovaunut. Metro
624.5 Eläinten vetämät kulkuneuvot
624.6 Polkupyörät
624.7 Moottoripyörät. Mopedit
624.8 Autot
624.9 Muut maakulkuneuvot
625 Vesirakennus. Vesikulkuneuvot
625.1 Satamat. Satamatekniikka
625.2 Vesiväylät. Vesien säännöstely
625.4 Vesijohto-, viemäri- ja vedenpuhdistustekniikka
625.7 Vesikulkuneuvot
625.71 Laivat. Laivanrakennus
625.72 Veneet. Veneenrakennus
625.73 Muut vesikulkuneuvot
626 Ilmakulkuneuvot
626.3 Lentokoneet
626.5 Muut ilmakulkuneuvot
627 Sähkötekniikka
627.2 Sähkövalo
627.3 Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto
627.4 Sähkönmittaustekniikka. Sähkönsäätötekniikka
627.5 Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka
627.7 Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka
627.71 Systeemityö
627.72 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
627.73 Tietokoneet. Atk-ohjelmat
627.731 Käyttöjärjestelmät
627.732 Tekstinkäsittelyohjelmat
627.733 Taulukkolaskentaohjelmat
627.734 Tietokantaohjelmat
627.735 Kuvankäsittelyohjelmat. Grafiikkaohjelmat. Taitto-ohjelmat
627.736 Tietoliikenneohjelmat
627.739 Tietokoneiden lisälaitteet
627.74 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio
627.75 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
627.751 Internet. Intranet. Ekstranet
627.7511 Sähköposti. Verkkojuttelu
627.7512 Verkkojulkaiseminen
627.752 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne
627.753 Audiovisuaalinen tekniikka
627.7531 Äänitekniikka. Radiotekniikka
627.7532 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
627.8 Elektroniikka

620 TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT

Tekniikan, teknologian ja teknologiapolitiikan yleisteokset
Teollisuuden ja teollisuuspolitiikan yleisteokset
Raaka-aineet teollisuuden kannalta yleensä
Prosessiteollisuus yleensä. Teolliset prosessit yleensä
Pehmeä teknologia yleensä. Tekniikan futurologia yleensä
Monialaiset teollisuus- ja liikeyritykset
Kulkuneuvot ja niiden tekniikka yleensä
Tekninen fysiikka yleensä
Tietyn alan tekniikka, teollisuus ja yritykset alan mukaisessa luokassa
Jos teos kuitenkin painottuu johonkin tekniikan tai teollisuuden alaan, on etusija alan mukaisella luokalla
YKL : 60

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Alihankinta, teollisuus yl. 620
Antiutopiat, futurologia, tekniikka yl. 620
Clean tech, teknologia yl. 620
Cleantech, teknologia yl. 620
Dystopiat, futurologia, tekniikka yl. 620
Ennakointi, tekniikan futurologia yl. 620
Ennusteet, tekniikan futurologia yl. 620
Esikäsittely, tekniikka yl. 620
Esikäsittely, teollisuus yl. 620
Futurologia, tekniikka yl. 620
Fysiikka, tekninen fysiikka yl. 620
Heikot signaalit, tekniikan kehitys yl. 620
High tech yl. (ks. myös aloittain) 620
High technology yl. (ks. myös aloittain) 620
Hi-tech yl. (ks. myös aloittain) 620
Huipputekniikka yl. 620
Huipputeknologia yl. (ks. myös aloittain) 620
Häiriöt, tekniikka yl. 620
Insinööritoimistot yl. 620
Integroitu tuotanto, teollisuus yl. 620
Jalosteet, teollisuus yl. (ks. myös aloittain) 620
Jatkojalostus, teollisuus yl. (ks. myös aloittain) 620
Joukkotuotanto, teollisuus yl. 620
Joustava tuotanto yl. 620
Joustava valmistusjärjestelmä, joustava tuotanto yl. 620
Jälkikäsittely, tekniikka yl. 620
Jälkikäsittely, teollisuus yl. 620
Jätteetön teknologia yl. (ks. myös aloittain) 620
Kapasiteetti, tekniikka yl. 620
Kasvituotteet, teollisuus yl. 620
Kattavuus, ennusteet, tekniikan futurologia yl. 620
Kauppa- ja teollisuushallinto yl. 620
Keskisuuri teollisuus, teollisuuspolitiikka yl. 620
Klusterit, teollisuus ja teknologia yl. 620
Koneistaminen, filosofia yl. 620
Koneistaminen, teollisuuspolitiikka yl. 620
Koneistuminen, filosofia yl. 620
Koneistuminen, teollisuuspolitiikka yl. 620
Kotimaiset tuotteet, teollisuuspolitiikka yl. 620
Kulkuneuvot yl. 620
Kyberpunk, tekniikan filosofia yl. 620
Kyborgit, tekniikan filosofia yl. 620
Käsityökasvatus, teknologiakasvatus yl. 620
Käyttöesineet, teollisuus yl. 620
Liikennevälineet yl. 620
Luonnonmateriaalit, teollisuus yl. (ks. myös aloittain) 620
Luonnontuoteala, teollisuus yl. 620
Luonnontuotteet, teollisuus yl. 620
Luova talous , teollisuus yl. 620
Massatuotanto, teollisuus yl. 620
Matkustamot, kulkuneuvot yl. 620
Mekaaninen valmistus yl. 620
Mekaaninen valmistus, teollisuus yl. 620
Monialayritykset yl. (ks. myös aloittain) 620
Nanobiotekniikka, nanotekniikka yl. 620
Nanoputket, nanotekniikka 620
Nanoputket, nanoteknologia 620
Nanotekniikka yl. 620
Nanoteknologia yl. 620
Osaamiskeskittymät, teollisuus ja teknologia yl. 620
Osavalmistus, teollisuus yl. 620
Pehmeä teknologia, tekniikan futurologia yl. 620
Pehmeä teknologia, teknologia yl. 620
Perusteollisuus yl. 620
Pieni ja keskisuuri teollisuus yl. 620
Pienteollisuus yl. 620
Pientuotanto, teollisuus yl. 620
Pikaalmistus, teollisuus yl. 620
PKT yl. 620
Prosessit, teollisuus yl. 620
Prosessitekniikka yl. 620
Prosessiteollisuus yl. 620
Puhdas teknologia, teknologia yl. 620
Ruumat, kulkuneuvot yl. 620
Ryppäät, teollisuus ja teknologia yl. 620
Sarjatuotanto, teollisuus yl. (ks. myös aloittain) 620
Siirrettävyys, tekniikka yl. (ks. myös aloittain) 620
Sivutuotteet, teollisuus yl. 620
Skenaariot, tekniikan futurologia yl. 620
Sopimusvalmistus , teollisuus yl. 620
Suojakaasut, teollisuus ja tekniikka yl. 620
Suoritusteho, tekninen fysiikka yl. 620
Suurteollisuus yl. 620
Säästävä teknologia, tekniikan futurologia yl. 620
Säästävä teknologia, teknologia yl. 620
Tavaratilat, kulkuneuvot yl. 620
Tehdasrakennukset, teollisuus yl. 620
Tehdasteollisuus yl. 620
Tehdastyö yl. 620
Teho, tekninen fysiikka yl. 620
Tehtaat, teollisuus yl. 620
Tekniikan filosofia yl. 620
Tekniikka yl. 620
Teknilliset koulut yl. 620
Teknilliset opistot yl. 620
Teknilliset oppilaitokset yl. 620
Tekninen fysiikka yl. 620
Tekninen kehitys yl. 620
Tekninen tarkastus yl. 620
Tekninen työ yl. 620

Viittaukset: 1 - 100 / 177

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]