630 METALLITEOLLISUUS. PUUNJALOSTUSTEOLLISUUSSÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS TEKSTIILI- JA NAHKATEOLLISUUS

Teokset, jotka koskevat useampaa seuraavista teollisuuden aloista: metalliteollisuus, puunjalostusteollisuus, sähkötekninen teollisuus, tekstiili- ja nahkateollisuus
Jos teos kuitenkin painottuu johonkin alaan, on etusija alan mukaisella luokalla
YKL : 60,  62,  64