650 MAATALOUS. METSÄTALOUS

Yleisteokset, jotka koskevat sekä maa- että metsätaloutta
Yleisteokset, jotka koskevat sekä maataloutta että metsästystä tai kalastusta
Maatilatalouden yleisteokset ja yleiset oppikirjat
Perustuotantosektorin elinkeinoja koskevat yleisteokset
Keräily- tai luontaiselinkeinoja koskevat yleisteokset
YKL : 67