660 YLEINEN RAKENNUSTEKNIIKKA. TALONRAKENNUS

Rakennustekniikan yleisteokset. Rakennustuotanto yleensä
Teokset, jotka koskevat rakentamista, rakennustyötä, rakennustyökaluja tai rakennuskoneita yleisen rakennustekniikan tai sekä talonrakennuksen että muun rakennustekniikan kannalta
Rakennustutkimuksen ja rakennustarkastuksen yleisteokset
Rakennustekniikan, rakennustuotannon, rakennustyön, rakennustutkimuksen ja rakennustarkastuksen erikoisaloja koskevat teokset alan mukaisessa luokassa
Jos teoksessa on sekä rakennustekniikkaa että arkkitehtuuria tai kaavoitusta, on etusija luokilla 660-668
YKL : 66

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aliurakointi, rakennustoiminta yl. 660
Ekologinen rakentaminen yl. 660
Ekorakentaminen yl. 660
Eristysala, rakentaminen yl. 660
Eurokoodit, rakentamismääräykset, rakennusala yl. 660
Fyysinen ympäristö, rakentaminen yl. 660
Katetut tilat, rakentaminen yl. 660
Kunnonvalvonta, rakennustekniikka yl. 660
Liimapuu, rakentaminen yl. 660
Luonnonmukainen rakentaminen yl. 660
Modulaarinen rakentaminen, rakennustekniikka yl. 660
Modulaarisuus, rakennustekniikka yl. 660
Modulirakentaminen, rakennustekniikka yl. 660
Moduulirakentaminen, rakennustekniikka yl. 660
Muunneltavuus, rakennustekniikka yl. 660
Määräykset, rakennusmääräykset yl. 660
Paikallarakentaminen yl. 660
Rakennusala, rakentaminen yl. 660
Rakennushallinto yl. 660
Rakennuskanta, rakennusala yl. 660
Rakennuskulttuuri, rakennusala yl. 660
Rakennuslainat, rakennusala yl. 660
Rakennusliikkeet yl. 660
Rakennustarkastus, rakennustekniikka yl. 660
Rakennustekniikka yl. 660
Rakennustekniikka, rakentaminen yl. 660
Rakennusteollisuus yl. 660
Rakennusteollisuus, rakennusala yl. 660
Rakennustuotanto yl. 660
Rakennustuotanto, rakentaminen yl. 660
Rakennustuoteteollisuus yl. 660
Rakennustutkimus, rakennustekniikka yl. 660
Rakennustyö, rakennustekniikka yl. 660
Rakennustyömaat , rakennustekniikka yl. 660
Rakennustyöt, rakennustekniikka yl. 660
Rakennusvalvonta, rakennustekniikka yl. 660
Rakennusvienti yl. 660
Rakennusvienti, rakennusala yl. 660
Rakennuttajat, rakentaminen yl. 660
Rakennuttaminen yl. 660
Rakentaminen yl. 660
Rakentaminen, rakennustekniikka yl. 660
Rakentamiskustannukset, rakennusala yl. 660
Rakentamismääräykset, rakennusala yl. 660
Rantarakentaminen, rakennustekniikka yl. 660
Ryhmärakennuttaminen yl. 660
Ryhmärakentaminen yl. 660
Sadevesijärjestelmät, rakentaminen yl. 660
Sivu-urakointi, rakennustoiminta yl. 660
Stadionit, rakennustekniikka yl. 660
Taloteollisuus, rakennusteollisuus yl. 660
Tarkastus, rakennustarkastus yl. 660
Tekninen tarkastus, rakennustarkastus yl. 660
Teollinen rakentaminen yl. 660
Työkalut, rakennustyö yl. 660
Työvälineet, rakennustyö yl. 660
Urakat, rakennustoiminta yl. 660
Urakointi, rakennustoiminta yl. 660
Uudisrakentaminen, rakennustoiminta yl. 660
Valvonta, rakennusvalvonta yl. 660
Velodromit, rakennustekniikka yl. 660
Vihreä rakentaminen yl. 660
Talvirakentaminen yl. 660 - 665
Aluerakentaminen, rakennustuotanto 660 - 667+
Asuntorakentaminen, rakennustuotanto yl. 660 - 667+
Asuntotuotanto, rakennustuotanto yl. 660 - 667+
Sosiaalinen asuntotuotanto, rakennustuotanto yl. 660 - 667+
Iglut, rakennusperinne, rakennustekniikka 660 - 668
Kestokyky, rakennustekniikka 660 - 668
Kestävyys, rakennustekniikka 660 - 668
Laadunvalvonta, rakennusala 660 - 668
Laadunvarmistus, rakennusala 660 - 668
Rakennusperinne, rakennustekniikka 660 - 668
Rakennusperintö, rakennustekniikka 660 - 668
Raviradat, rakentaminen 660 - 668
Täytemaa, rakennustekniikka yl. 660 - 668
Täyttömaa, rakennustekniikka yl. 660 - 668
Lumirakentaminen, rakennusperinne, rakennustekniikka 660 - 668+