850 KIELITIEDE

Kielitieteen, lingvistiikan ja filologian yleisteokset
Yleinen ja vertaileva kielitiede
Kielten ryhmittely ja kielimaantiede yleensä
Puhutut ja kirjoitetut kielet yleensä
Puhekielet, murteet ja kirjakielet yleensä
Maantieteelliset slangit ja ammattislangit yleensä
Tyylioppi ja tyylintutkimus kielitieteen kannalta yleensä
Tekstikritiikki, leksikologia ja terminologia yleensä
Tiettyä kieltä tai kieliryhmää koskevat teokset ko. kielen tai kieliryhmän luokassa 860-899
YKL : 87

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Alatyyli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Alkuperäiskielet yl. (ks. myös kielittäin) 850
Aluelingvistiikka yl. (ks. myös kielittäin) 850
Ammattikieli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Ammattislangit yl. (ks. myös kielittäin) 850
Antropologinen kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Areaalilingvistiikka yl. (ks. myös kielittäin) 850
Arkaismit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Asiateksti, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Asiatyyli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Australialaiset kielet, kielikunnat 850
Dialektologia yl. (ks. myös kielittäin) 850
Ei-kirjalliset kielet yl. (ks. myös kielittäin) 850
Erikoiskielet yl. 850
Haukkumasanat, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Herjaukset, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Idiolektit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Idiomit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielellinen tietoisuus yl. 850
Kielennäytteet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielialueet yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielikasvatus, kielitiede 850
Kielikeskukset yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielikokeet yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielikunnat yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielimaantiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielisukulaisuus yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kieliteknologia, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielitutkinnot yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielitypologia yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielten ryhmitys yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kiitokset, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kirjakieli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kirjallinen ilmaisu, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kirjoituksettomat kielet yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kiroilu, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Konteksti, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Lakikieli yl. (ks. myös kielittäin) 850
Lapsukset, kielivirheet yl. 850
Levinneisyys, kielimaantiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Lingvistinen antropologia yl. (ks. myös kielittäin) 850
Murrealueet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Murremaantiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Murrenäytekokoelmat yl. (ks. myös kielittäin) 850
Murteet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Puhekieli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Puheteknologia, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Selkokieli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Slangi, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Slanginäytekokoelmat, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Solvaukset, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Sosiaaliset murteet yl. (ks. myös kielittäin) 850
Soveltava kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Stilistiikka, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Strukturalismi, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Substraatti, kielitiede 850
Sukukielet, kielten sukulaisuus yl. (ks. myös kielittäin) 850
Tekstianalyysi, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Tekstikritiikki, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Tekstilingvistiikka, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Tekstinlouhinta, tekstianalyysi, tietokonelingvistiikka yl. 850
Tekstintutkimus, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Tekstit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Tietokonelingvistiikka, lingvistiikka yl. (ks. myös kielittäin) 850
Tyylintutkimus, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Virheet, kielivirheet yl. (ks. myös kielittäin) 850
Virkakieli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Yksilömurteet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Yleiskieli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Eksonyymit, kielitiede yl. 850 - 859
Ilmaukset, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Itämaiset kielet yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Kielelliset vaikutukset, kielitiede 850 - 859
Kielentutkimus yl. 850 - 859
Kielet, kielitiede yl. 850 - 859
Kielitiede yl. 850 - 859
Kontrastiivinen tutkimus, vertaileva kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Korpukset yl. 850 - 859
Korpuslingvistiikka yl. 850 - 859
Lingua franca yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Lingvistiikka yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Luonnollinen kieli, kielitiede 850 - 859
Orientalistiikka, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Tekstijulkaisut, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Tyylioppi, kielitiede yl. 850 - 859
Universaalikielioppi, kielitiede yl. 850 - 859
Vertaileva kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Yleinen kielitiede (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Filologia 850 - 899+