860 INDOIRAANISET KIELET. ROMAANISET KIELET. KREIKKA. ALBANIA. ARMENIA

Indoeurooppalaisia kieliä koskevat yleisteokset
Teokset, jotka koskevat sekä indoiraanisia että romaanisia kieliä
Teokset, jotka koskevat romaanisia kieliä yleensä
Teokset, jotka koskevat sekä kreikan että latinan kieltä
Albanian kieli. Armenian kieli
YKL : 89,  89.6,  89.8,  89.84

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Albanian kieli 860
Albanian kieli, kielitiede 860
Armenian kieli 860
Armenian kieli, kielitiede 860
Indoeurooppalaiset kielet yl. 860
Indoeurooppalaiset kielet, kielitiede 860
Klassiset kielet yl. 860
Klassiset kielet, kielitiede 860
Romaaniset kielet yl. 860
Romaaniset kielet, kielitiede 860
Käänteissanakirjat (ks. myös aloittain) 858.03 - 899.903
Sanakirjat, kaksikieliset kielittäin (ks. myös aloittain) 858.03 - 899.903
Sanakirjat, yksikieliset kielittäin (ks. myös aloittain) 858.03 - 899.903
Sanastot, kaksikieliset kielittäin (ks. myös aloittain) 858.03 - 899.903
Sanastot, yksikieliset kielittäin (ks. myös aloittain) 858.03 - 899.903
Fraasit, kielioppaat, eri kielet 858 - 899+
Fraseologia, kielioppaat, eri kielet 858 - 899+
Kasetit, kielikurssikasetit 858 - 899+
Keskustelu, keskusteluoppaat, eri kielet 858 - 899+
Keskusteluoppaat, eri kielet 858 - 899+
Kielentutkimus, kielittäin 858 - 899+
Kielet, eri kielet 858 - 899+
Kielikurssit 858 - 899+
Kielikurssit, kielitiede 858 - 899+
Kielitiede, kielittäin 858 - 899+
Korpukset , kielittäin 858 - 899+
Korpuslingvistiikka, kielittäin 858 - 899+
Moniviestimet, kielikurssit 858 - 899+
Sanonnat, kielioppaat, eri kielet 858 - 899+
Sanontatavat, kielioppaat 858 - 899+
Yleiset kielitutkinnot, kielittäin 858 - 899+
Äänikasetit, kielikurssiäänitteet 858 - 899+
Äänilevyt, kielikurssiäänitteet 858 - 899+
Ääninauhat, kielikurssiäänitteet 858 - 899+
Äänitallenteet, kielikurssiäänitteet 858 - 899+
Äänitteet, kielikurssiäänitteet 858 - 899+
Filologia 850 - 899+