870 GERMAANISET, KELTTILÄISET, BALTTILAISET JA SLAAVILAISET KIELET

Teokset, jotka koskevat sekä germaanisia että kelttiläisiä, balttilaisia tai slaavilaisia kieliä
Germaaniset kielet yleensä
Friisin kieli
YKL : 89,  89.4,  89.43

Viittaukset muihin luokkiin

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Friisin kieli 870
Friisin kieli, kielitiede 870
Gootin kieli 870
Itägermaaniset kielet 870
Germaaniset kielet 870 - 876
Indogermaaniset kielet, eri indogermaaniset kielet 870 - 876
Indoeurooppalaiset kielet, eri indoeurooppalaiset kielet 861 - 879+
Käänteissanakirjat (ks. myös aloittain) 858.03 - 899.903
Sanakirjat, kaksikieliset kielittäin (ks. myös aloittain) 858.03 - 899.903
Sanakirjat, yksikieliset kielittäin (ks. myös aloittain) 858.03 - 899.903
Sanastot, kaksikieliset kielittäin (ks. myös aloittain) 858.03 - 899.903
Sanastot, yksikieliset kielittäin (ks. myös aloittain) 858.03 - 899.903
Fraasit, kielioppaat, eri kielet 858 - 899+
Fraseologia, kielioppaat, eri kielet 858 - 899+
Kasetit, kielikurssikasetit 858 - 899+
Keskustelu, keskusteluoppaat, eri kielet 858 - 899+
Keskusteluoppaat, eri kielet 858 - 899+
Kielentutkimus, kielittäin 858 - 899+
Kielet, eri kielet 858 - 899+
Kielikurssit 858 - 899+
Kielikurssit, kielitiede 858 - 899+
Kielitiede, kielittäin 858 - 899+
Korpukset , kielittäin 858 - 899+
Korpuslingvistiikka, kielittäin 858 - 899+
Moniviestimet, kielikurssit 858 - 899+
Sanonnat, kielioppaat, eri kielet 858 - 899+
Sanontatavat, kielioppaat 858 - 899+
Yleiset kielitutkinnot, kielittäin 858 - 899+
Äänikasetit, kielikurssiäänitteet 858 - 899+
Äänilevyt, kielikurssiäänitteet 858 - 899+
Ääninauhat, kielikurssiäänitteet 858 - 899+
Äänitallenteet, kielikurssiäänitteet 858 - 899+
Äänitteet, kielikurssiäänitteet 858 - 899+
Filologia 850 - 899+