Luokkahaku 000+

000 KIRJA-ALA
001 Kirjoitus. Kirjoitustaito
001.09 Kirjoituksen historia. Paleografia. Epigrafia
001.1 Konekirjoitus
001.2 Pikakirjoitus
002 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät
003 Kirjan historia
004 Kustannustoimi. Kirjakauppa
005 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus
006 Kirjansidonta. Kirjansidontataide
007 Lukeminen. Lukutaito
008 Johdatukset tieteisiin
010 BIBLIOGRAFIA
010.1 Anonyymi- ja pseudonyymiluettelot
010.5 Valikoimaluettelot
010.6 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden luettelot
011 Yleisbibliografiat. Kansallisbibliografiat
011.1 Suomi
012 Kirjastojen luettelot
012.1 Suomi
013 Kustantajien ja kirjakauppojen luettelot
013.1 Suomi
015 Erikoisalojen bibliografiat
015.1 Filosofia. Psykologia. Kasvatustiede
015.2 Uskonto
015.3 Yhteiskunta
015.4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
015.5 Luonnontieteet. Matematiikka
015.6 Lääketiede. Tekniikka. Teollisuus. Maa- ja metsätalous. Liiketalous. Kotitalous. Käsityö
015.7 Taiteet. Liikunta
015.8 Kirjallisuustiede. Kielitiede
015.9 Historia
016 Paikallisbibliografiat. Henkilöbibliografiat
018 Kirjojen keräily. Bibliofilia. Exlibrikset
020 KIRJASTOT. KIRJASTOTOIMI
020.1 Kirjastojen tehtävä ja tarkoitus
021 Kirjastojen hallinto ja suunnittelu
021.1 Kirjastoautomaatio
022 Kirjastoaineisto. Kokoelmatyö
022.3 Valinta ja hankinta
022.4 Luettelointi
022.5 Sisällönkuvailu
022.8 Muu kuin kirja-aineisto kirjastossa
023 Kirjaston käyttö. Kirjastososiologia
024 Yleisönpalvelu
024.1 Lainaus
024.2 Tietopalvelu. Informaatiopalvelu
024.3 Lastenkirjastot
024.31 Koulukirjastot
024.4 Erityisten väestöryhmien kirjastopalvelut
024.41 Sairaalakirjastot
024.5 Erikoiskokoelmat
024.51 Paikalliskokoelmat
024.52 Musiikkikirjastot
024.6 Kirjastoautot. Kirjastoveneet
024.9 Muu kirjastotoiminta
025 Kirjastonkäytön opastus
026 Yleiset kirjastot
026.1 Suomi
027 Erikoiskirjastot. Yhdistysten, laitosten ja yritysten kirjastot
027.1 Suomi
028 Yleiset tieteelliset kirjastot
028.1 Suomi
029 Kirjastohistoria
029.1 Suomi
030 YLEISET TIETOSANAKIRJAT
031 Suomenkieliset
032 Ruotsinkieliset
033 Saksankieliset
034 Englanninkieliset
035 Ranskankieliset
036 Italiankieliset
037 Espanjankieliset
038 Venäjänkieliset
040 YLEISET KOKOOMATEOKSET
041 Suomi
050 YLEISET KAUSIJULKAISUT
051 Suomenkieliset
051.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
051.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
052 Ruotsinkieliset
053 Saksankieliset
054 Englanninkieliset
054.1 Amerikan englanninkieliset
055 Ranskankieliset
056 Italiankieliset
057 Espanjankieliset
058 Venäjänkieliset
060 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
060.1 Dokumentaatio ja informaatiopalvelu yleensä
060.2 Museonhoito
060.3 Arkistonhoito
061 Suomen yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
063 Muiden maiden yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
070 SANOMALEHDET
071 Suomenkieliset
071.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
071.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
072 Ruotsinkieliset
073 Saksankieliset
074 Englanninkieliset
074.1 Amerikan englanninkieliset
075 Ranskankieliset
076 Italiankieliset
077 Espanjankieliset
078 Venäjänkieliset

004 Kustannustoimi. Kirjakauppa

Kustannus- ja julkaisupolitiikka
Kustannusliikkeet. Omakustannus
Kirjan markkinointi, mainonta ja jakelu
Lehtien ja karttojen kustantaminen, mainonta ja jakelu
Kirjakaupat. Antikvariaatit. Kirjahuutokaupat
Kirjakerhot. Kirjanäyttelyt. Kirjamessut
Kirjan toimittaminen. Kustannustoimittajan työ
Nimiölehden laatiminen. ISBN- ja ISSN-järjestelmät
YKL : 00.6

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Antikvariaatit 004
Digitaalinen julkaisutoiminta, kustannustoimi yl. 004
DOI-järjestelmä (Digital Object Identifier) 004
Editointi, kirjan toimittaminen 004
Elektroninen julkaisutoiminta, kustannustoimi yl. 004
Eripainokset, kustannustoiminta 004
Esikoiskirjailijat, kustannustoimi 004
Esikoisteokset, kustannustoimi 004
ISBN-järjestelmä 004
ISSN-järjestelmä 004
Julkaisijat yl. 004
Julkaisijat, kirjat, lehdet, kartat 004
Julkaisut, julkaisutoiminta yl. 004
Julkaisutoiminta yl. 004
Julkaisutoiminta, kirjat, lehdet, kartat 004
Kirjahuutokaupat 004
Kirjakaupat 004
Kirjakerhot 004
Kirjallisuusagentit, kustannustoimi 004
Kirjallisuustilaisuudet, kirjan markkinointi 004
Kirjamessut 004
Kirjankustantajat, kustannusliikkeet yl. 004
Kirjanäyttelyt yl. 004
Kirjasarjat, kirjankustannus 004
Kirjatuotanto 004
Kirjoitettu sana, kustannustoiminta 004
Kopistit, julkaisutoiminta yl. 004
Korjausluku, kirjan toimittaminen 004
Kriittiset editiot, julkaisutoiminta yl. 004
Kustannusala yl. 004
Kustannusala, kirjankustannus 004
Kustannusala, lehtien kustantaminen 004
Kustannuspolitiikka yl. 004
Kustannussopimukset yl. 004
Kustannustoiminta yl. 004
Kustannustoimittajat, kustannustoimittajan työ 004
Kustantajat yl. 004
Kustantajat, kirjankustantajat 004
Kustantajat, lehtien kustantajat 004
Kustantamot yl. 004
Kuvapainatus 004
Käsipaino, kirjapainotaito 004
Nimekkeet, kirjakauppa 004
Nimekkeet, kustannustoiminta 004
Nimiösivut yl. 004
Näköispainokset, kustannustoimi 004
Oikoluku, kirjan toimittaminen 004
Omakustanteet, kustannustoimi 004
Osto- ja myyntiliikkeet, antikvariaatit 004
Painatteet, kustantaminen 004
Painetut julkaisut, kustantaminen 004
Painokset, kustannustoimi 004
Painotuotteet, kustantaminen 004
Pienpainatteet, kustantaminen 004
Piratismi, kirjankustannus 004
Pokkarit, kirjakauppa 004
Pokkarit, kustannustoimi 004
Sisällysluettelot, kirjan toimittaminen 004
Sähköinen julkaisutoiminta, kustannustoimi yl. 004
Taskukirjat, kirjakauppa 004
Taskukirjat, kustannustoimi 004
Tekijyys, kirjankustannus 004
Toimittaminen, kustannusala 004
Toimitustyö, kustannusala 004