Luokkahaku 000+

000 KIRJA-ALA
001 Kirjoitus. Kirjoitustaito
001.09 Kirjoituksen historia. Paleografia. Epigrafia
001.1 Konekirjoitus
001.2 Pikakirjoitus
002 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät
003 Kirjan historia
004 Kustannustoimi. Kirjakauppa
005 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus
006 Kirjansidonta. Kirjansidontataide
007 Lukeminen. Lukutaito
008 Johdatukset tieteisiin
010 BIBLIOGRAFIA
010.1 Anonyymi- ja pseudonyymiluettelot
010.5 Valikoimaluettelot
010.6 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden luettelot
011 Yleisbibliografiat. Kansallisbibliografiat
011.1 Suomi
012 Kirjastojen luettelot
012.1 Suomi
013 Kustantajien ja kirjakauppojen luettelot
013.1 Suomi
015 Erikoisalojen bibliografiat
015.1 Filosofia. Psykologia. Kasvatustiede
015.2 Uskonto
015.3 Yhteiskunta
015.4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
015.5 Luonnontieteet. Matematiikka
015.6 Lääketiede. Tekniikka. Teollisuus. Maa- ja metsätalous. Liiketalous. Kotitalous. Käsityö
015.7 Taiteet. Liikunta
015.8 Kirjallisuustiede. Kielitiede
015.9 Historia
016 Paikallisbibliografiat. Henkilöbibliografiat
018 Kirjojen keräily. Bibliofilia. Exlibrikset
020 KIRJASTOT. KIRJASTOTOIMI
020.1 Kirjastojen tehtävä ja tarkoitus
021 Kirjastojen hallinto ja suunnittelu
021.1 Kirjastoautomaatio
022 Kirjastoaineisto. Kokoelmatyö
022.3 Valinta ja hankinta
022.4 Luettelointi
022.5 Sisällönkuvailu
022.8 Muu kuin kirja-aineisto kirjastossa
023 Kirjaston käyttö. Kirjastososiologia
024 Yleisönpalvelu
024.1 Lainaus
024.2 Tietopalvelu. Informaatiopalvelu
024.3 Lastenkirjastot
024.31 Koulukirjastot
024.4 Erityisten väestöryhmien kirjastopalvelut
024.41 Sairaalakirjastot
024.5 Erikoiskokoelmat
024.51 Paikalliskokoelmat
024.52 Musiikkikirjastot
024.6 Kirjastoautot. Kirjastoveneet
024.9 Muu kirjastotoiminta
025 Kirjastonkäytön opastus
026 Yleiset kirjastot
026.1 Suomi
027 Erikoiskirjastot. Yhdistysten, laitosten ja yritysten kirjastot
027.1 Suomi
028 Yleiset tieteelliset kirjastot
028.1 Suomi
029 Kirjastohistoria
029.1 Suomi
030 YLEISET TIETOSANAKIRJAT
031 Suomenkieliset
032 Ruotsinkieliset
033 Saksankieliset
034 Englanninkieliset
035 Ranskankieliset
036 Italiankieliset
037 Espanjankieliset
038 Venäjänkieliset
040 YLEISET KOKOOMATEOKSET
041 Suomi
050 YLEISET KAUSIJULKAISUT
051 Suomenkieliset
051.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
051.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
052 Ruotsinkieliset
053 Saksankieliset
054 Englanninkieliset
054.1 Amerikan englanninkieliset
055 Ranskankieliset
056 Italiankieliset
057 Espanjankieliset
058 Venäjänkieliset
060 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
060.1 Dokumentaatio ja informaatiopalvelu yleensä
060.2 Museonhoito
060.3 Arkistonhoito
061 Suomen yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
063 Muiden maiden yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
070 SANOMALEHDET
071 Suomenkieliset
071.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
071.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
072 Ruotsinkieliset
073 Saksankieliset
074 Englanninkieliset
074.1 Amerikan englanninkieliset
075 Ranskankieliset
076 Italiankieliset
077 Espanjankieliset
078 Venäjänkieliset

005 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus

Kirjapainotekniikka. Jäljennetekniikka. Monistustekniikka
Tekstinvalmistus. Ladonta. Kirjasimet
Taitto. Typografia. Painaminen. Jälkikäsittely
Atk-, datansiirto-, tekstinkäsittely- ja lasertekniikan käyttö kirjapaino- ja jäljennetekniikassa
Kirjojen, lehtien, karttojen, nuottien, mainosten, julisteiden, pakkausten ja lomakkeiden painatus
YKL : 00.4

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Alkukirjaimet, kirjasintyypit 005
Anfangit, kirjasintyypit 005
Digitaalinen painaminen 005
Digitaalinen painatus 005
Digitaalinen painotekniikka 005
Editointi, taitto yl. 005
Elämysteollisuus, kirjankustannusala 005
Fontit 005
Graafinen ala yl. 005
Graafinen suunnittelu, taitto yl. 005
Graafinen teollisuus 005
Graafinen viestintä yl. (ks. myös aloittain) 005
Graafinen viestintä, graafinen ala yl. 005
Graafiset menetelmät, kirjapaino 005
Grafiikka, graafinen ala yl. 005
Heliografia, kirjapaino 005
Initiaalit, kirjasintyylit 005
Jäljennemenetelmät 005
Jäljennetekniikka 005
Kaanonit, kirjasinlajit 005
Kemigrafia 005
Kirjaimet, kirjapainotekniikka 005
Kirjaimistot, kirjapainotekniikka 005
Kirjainlajit 005
Kirjaintyylit 005
Kirjanpainajat, kirjanpainajan työ 005
Kirjapainoala 005
Kirjapainot 005
Kirjapainotaito 005
Kirjapainotekniikka 005
Kirjasimet 005
Kirjasinlajit 005
Kirjasintyylit 005
Kivipaino, kirjapainotekniikka 005
Kohopaino 005
Kopiointi, graafinen teollisuus 005
Kopistit, kirjapainoala 005
Laakapaino 005
Ladonta 005
Latomot 005
Layout, graafinen teollisuus 005
Layout, kirjapainotekniikka 005
Lehtikustantamot 005
Litografia, kirjapainotekniikka 005
Monistus 005
Offsetpaino 005
On-demand -painatus 005
Painantamenetelmät 005
Painatteet, kirjapainotekniikka 005
Painetut julkaisut, kirjapainotekniikka 005
Painokoneet 005
Painomenetelmät 005
Painomusteet, kirjapainotekniikka 005
Painopaperi, kirjapainotekniikka 005
Painotekniikka 005
Painotuotteet, kirjapainotekniikka 005
Painoviestintä yl. 005
Painovärit, kirjapainotekniikka 005
Pienpainatteet, kirjapainotekniikka 005
Reproduktiotekniikka 005
Serigrafia, kirjapainomenetelmät 005
Seripaino, kirjapainomenetelmät 005
Silkkipaino, kirjapainomenetelmät 005
Stereotypiat, painotekniikka 005
Syväpaino 005
Taitto yl. 005
Tarvepainatus 005
Tekstinvalmistus, kirjapainotekniikka 005
Typografia 005
Valokopiointi, graafinen teollisuus 005
Vedostus, graafinen teollisuus 005
Viihdeteollisuus, kirjankustannusala 005
Väripainatus, graafinen teollisuus 005