Luokkahaku 000+

000 KIRJA-ALA
001 Kirjoitus. Kirjoitustaito
001.09 Kirjoituksen historia. Paleografia. Epigrafia
001.1 Konekirjoitus
001.2 Pikakirjoitus
002 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät
003 Kirjan historia
004 Kustannustoimi. Kirjakauppa
005 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus
006 Kirjansidonta. Kirjansidontataide
007 Lukeminen. Lukutaito
008 Johdatukset tieteisiin
010 BIBLIOGRAFIA
010.1 Anonyymi- ja pseudonyymiluettelot
010.5 Valikoimaluettelot
010.6 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden luettelot
011 Yleisbibliografiat. Kansallisbibliografiat
011.1 Suomi
012 Kirjastojen luettelot
012.1 Suomi
013 Kustantajien ja kirjakauppojen luettelot
013.1 Suomi
015 Erikoisalojen bibliografiat
015.1 Filosofia. Psykologia. Kasvatustiede
015.2 Uskonto
015.3 Yhteiskunta
015.4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
015.5 Luonnontieteet. Matematiikka
015.6 Lääketiede. Tekniikka. Teollisuus. Maa- ja metsätalous. Liiketalous. Kotitalous. Käsityö
015.7 Taiteet. Liikunta
015.8 Kirjallisuustiede. Kielitiede
015.9 Historia
016 Paikallisbibliografiat. Henkilöbibliografiat
018 Kirjojen keräily. Bibliofilia. Exlibrikset
020 KIRJASTOT. KIRJASTOTOIMI
020.1 Kirjastojen tehtävä ja tarkoitus
021 Kirjastojen hallinto ja suunnittelu
021.1 Kirjastoautomaatio
022 Kirjastoaineisto. Kokoelmatyö
022.3 Valinta ja hankinta
022.4 Luettelointi
022.5 Sisällönkuvailu
022.8 Muu kuin kirja-aineisto kirjastossa
023 Kirjaston käyttö. Kirjastososiologia
024 Yleisönpalvelu
024.1 Lainaus
024.2 Tietopalvelu. Informaatiopalvelu
024.3 Lastenkirjastot
024.31 Koulukirjastot
024.4 Erityisten väestöryhmien kirjastopalvelut
024.41 Sairaalakirjastot
024.5 Erikoiskokoelmat
024.51 Paikalliskokoelmat
024.52 Musiikkikirjastot
024.6 Kirjastoautot. Kirjastoveneet
024.9 Muu kirjastotoiminta
025 Kirjastonkäytön opastus
026 Yleiset kirjastot
026.1 Suomi
027 Erikoiskirjastot. Yhdistysten, laitosten ja yritysten kirjastot
027.1 Suomi
028 Yleiset tieteelliset kirjastot
028.1 Suomi
029 Kirjastohistoria
029.1 Suomi
030 YLEISET TIETOSANAKIRJAT
031 Suomenkieliset
032 Ruotsinkieliset
033 Saksankieliset
034 Englanninkieliset
035 Ranskankieliset
036 Italiankieliset
037 Espanjankieliset
038 Venäjänkieliset
040 YLEISET KOKOOMATEOKSET
041 Suomi
050 YLEISET KAUSIJULKAISUT
051 Suomenkieliset
051.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
051.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
052 Ruotsinkieliset
053 Saksankieliset
054 Englanninkieliset
054.1 Amerikan englanninkieliset
055 Ranskankieliset
056 Italiankieliset
057 Espanjankieliset
058 Venäjänkieliset
060 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
060.1 Dokumentaatio ja informaatiopalvelu yleensä
060.2 Museonhoito
060.3 Arkistonhoito
061 Suomen yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
063 Muiden maiden yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
070 SANOMALEHDET
071 Suomenkieliset
071.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
071.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
072 Ruotsinkieliset
073 Saksankieliset
074 Englanninkieliset
074.1 Amerikan englanninkieliset
075 Ranskankieliset
076 Italiankieliset
077 Espanjankieliset
078 Venäjänkieliset

015.5 Luonnontieteet. Matematiikka

Bibliografiset julkaisut, jotka koskevat pääluokan 500 erikoisaloja, kuten luonnontieteitä, luonnon- ja ympäristönsuojelua, matematiikkaa, tähtitiedettä, fysiikkaa, kemiaa tai biologiaa
YKL : 01.55

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Bibliografiat, erikoisalojen bibliografiat 015+
Bibliografiset tietokannat, erikoisalojen bibliografiat 015+
Erikoisbibliografiat 015+
Kansallisbibliografiat, erikoisalojen 015+
Kirjaluettelot, erikoisalojen bibliografiat 015+
Teemaluettelot, eri alojen bibliografiat 015+
Tutkimusluettelot, erikoisalojen 015+
Tutkimusrekisterit, erikoisalojen 015+
Valikoimaluettelot, erikoisalojen luettelot 015+
Virallisjulkaisut, luettelot ja bibliografiat, erikoisalojen 015+
Yhteisluettelot, erikoisalojen 015+
Abstraktijulkaisut 010.5 - 016
Aikakauslehtiartikkelit, indeksit 010.5 - 016
Aikakauslehti-indeksit 010.5 - 016
Arvostelevat luettelot yl. 010.5 - 016
Referaattijulkaisut 010.5 - 016
Tiivistelmäjulkaisut 010.5 - 016
Abstraktit 010 - 016
Atk-tallenteet, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
BD-levyt, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Bibliografia 010 - 016
blu ray -levyt, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Blu-ray-levyt, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
CD-kuvalevyt, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
CD-R-levyt, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
CD-ROM-levyt, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
CD-tietolevyt, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
CD-äänilevyt, diskografiat, muut 010 - 016
Diakuvat, luettelot 010 - 016
Diapositiivit, luettelot 010 - 016
Digitaaliset tallenteet, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Digitaaliset videolevyt, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Diskografiat, muut alat 010 - 016
DVD-levyt, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
e-books, bibliografiat 010 - 016
e-julkaisut, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
e-kirjat, bibliografiat 010 - 016
e-lehdet, bibliografiat 010 - 016
Elektroniset asiakirjat, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Elektroniset julkaisut, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Elektroniset lehdet, bibliografiat 010 - 016
Ensipainokset, bibliografiat 010 - 016
Esikoisteokset, bibliografiat 010 - 016
Helppolukuiset kirjat, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Indeksijulkaisut 010 - 016
Indeksit, indeksijulkaisut 010 - 016
Isotekstiset kirjat, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Julkaisut, bibliografiat 010 - 016
Karttaluettelot 010 - 016
Kasettiluettelot yl. 010 - 016
Kausijulkaisuluettelot 010 - 016
Kirjallisuuskatsaukset 010 - 016
Kirjallisuusluettelot 010 - 016
Kirjat, kirjaluettelot 010 - 016
Kuultokuvat, luettelot 010 - 016
Kuvatallenneluettelot 010 - 016
Kuvatallenteet, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Laserlevyluettelot, muut laserlevyluettelot 010 - 016
Lehtiluettelot 010 - 016
Listat, bibliografiat 010 - 016
Luettelot, bibliografiat 010 - 016
Magneettiset tallenteet, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Nauhoitteet, bibliografiat yl. 010 - 016
Näköispainokset, bibliografiat 010 - 016
Optiset tallenteet, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Painatteet, bibliografiat 010 - 016
Painetut julkaisut, bibliografiat 010 - 016
Painotuotteet, bibliografiat 010 - 016
Pienpainatteet, bibliografiat 010 - 016
Referaatit, referaattijulkaisut 010 - 016
Rekisterit, bibliografiset rekisterit 010 - 016
Romput, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Sanomalehdet, bibliografiat 010 - 016
Sanomalehtiartikkelit, bibliografiat 010 - 016
Sanomalehtiluettelot 010 - 016
Selkokirjat, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Selkolehdet, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Sähköiset asiakirjat, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Sähköiset julkaisut, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Sähköiset kirjat, bibliografiat 010 - 016
Sähkökirjat, bibliografiat 010 - 016
Tallenteet, bibliografiat 010 - 016
Teokset, bibliografiat 010 - 016
Teosluettelot, bibliografiat 010 - 016
Tiedonhankinta, bibliografiat 010 - 016
Tiedonkeruu, bibliografiat 010 - 016
Tiedonlähteet, bibliografiat 010 - 016
Tietokannat, bibliografiset 010 - 016
Tietopankit, bibliografiset 010 - 016
Tietorekisterit, bibliografiset 010 - 016
Tietovarastot, bibliografiset 010 - 016
Tiivistelmät, tiivistelmäjulkaisut 010 - 016
Verkkojulkaisut, bibliografiat 010 - 016
Verkkokirjat, bibliografiat 010 - 016
Verkkolehdet, bibliografiat 010 - 016
Viitetietokannat 010 - 016
Yleisteokset 010 - 016
Äänilevyluettelot, muut alat 010 - 016
Äänitallenteet, bibliografiat yl. 010 - 016
Ääniteluettelot, muut alat 010 - 016

Viittaukset: 1 - 100 / 101

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]