Luokkahaku 000+

000 KIRJA-ALA
001 Kirjoitus. Kirjoitustaito
001.09 Kirjoituksen historia. Paleografia. Epigrafia
001.1 Konekirjoitus
001.2 Pikakirjoitus
002 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät
003 Kirjan historia
004 Kustannustoimi. Kirjakauppa
005 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus
006 Kirjansidonta. Kirjansidontataide
007 Lukeminen. Lukutaito
008 Johdatukset tieteisiin
010 BIBLIOGRAFIA
010.1 Anonyymi- ja pseudonyymiluettelot
010.5 Valikoimaluettelot
010.6 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden luettelot
011 Yleisbibliografiat. Kansallisbibliografiat
011.1 Suomi
012 Kirjastojen luettelot
012.1 Suomi
013 Kustantajien ja kirjakauppojen luettelot
013.1 Suomi
015 Erikoisalojen bibliografiat
015.1 Filosofia. Psykologia. Kasvatustiede
015.2 Uskonto
015.3 Yhteiskunta
015.4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
015.5 Luonnontieteet. Matematiikka
015.6 Lääketiede. Tekniikka. Teollisuus. Maa- ja metsätalous. Liiketalous. Kotitalous. Käsityö
015.7 Taiteet. Liikunta
015.8 Kirjallisuustiede. Kielitiede
015.9 Historia
016 Paikallisbibliografiat. Henkilöbibliografiat
018 Kirjojen keräily. Bibliofilia. Exlibrikset
020 KIRJASTOT. KIRJASTOTOIMI
020.1 Kirjastojen tehtävä ja tarkoitus
021 Kirjastojen hallinto ja suunnittelu
021.1 Kirjastoautomaatio
022 Kirjastoaineisto. Kokoelmatyö
022.3 Valinta ja hankinta
022.4 Luettelointi
022.5 Sisällönkuvailu
022.8 Muu kuin kirja-aineisto kirjastossa
023 Kirjaston käyttö. Kirjastososiologia
024 Yleisönpalvelu
024.1 Lainaus
024.2 Tietopalvelu. Informaatiopalvelu
024.3 Lastenkirjastot
024.31 Koulukirjastot
024.4 Erityisten väestöryhmien kirjastopalvelut
024.41 Sairaalakirjastot
024.5 Erikoiskokoelmat
024.51 Paikalliskokoelmat
024.52 Musiikkikirjastot
024.6 Kirjastoautot. Kirjastoveneet
024.9 Muu kirjastotoiminta
025 Kirjastonkäytön opastus
026 Yleiset kirjastot
026.1 Suomi
027 Erikoiskirjastot. Yhdistysten, laitosten ja yritysten kirjastot
027.1 Suomi
028 Yleiset tieteelliset kirjastot
028.1 Suomi
029 Kirjastohistoria
029.1 Suomi
030 YLEISET TIETOSANAKIRJAT
031 Suomenkieliset
032 Ruotsinkieliset
033 Saksankieliset
034 Englanninkieliset
035 Ranskankieliset
036 Italiankieliset
037 Espanjankieliset
038 Venäjänkieliset
040 YLEISET KOKOOMATEOKSET
041 Suomi
050 YLEISET KAUSIJULKAISUT
051 Suomenkieliset
051.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
051.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
052 Ruotsinkieliset
053 Saksankieliset
054 Englanninkieliset
054.1 Amerikan englanninkieliset
055 Ranskankieliset
056 Italiankieliset
057 Espanjankieliset
058 Venäjänkieliset
060 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
060.1 Dokumentaatio ja informaatiopalvelu yleensä
060.2 Museonhoito
060.3 Arkistonhoito
061 Suomen yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
063 Muiden maiden yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
070 SANOMALEHDET
071 Suomenkieliset
071.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
071.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
072 Ruotsinkieliset
073 Saksankieliset
074 Englanninkieliset
074.1 Amerikan englanninkieliset
075 Ranskankieliset
076 Italiankieliset
077 Espanjankieliset
078 Venäjänkieliset

022.8 Muu kuin kirja-aineisto kirjastossa

Muu kuin kirja-aineisto kirjastossa yleensä
Kausijulkaisut. Lehdet
Av-aineisto (paitsi musiikki). Äänitteet (paitsi musiikki)
Äänikasetit ja -nauhat. LP- ja CD-levyt
Kuvatallenteet. Videokasetit. Kuvanauhat. Diat. Julisteet
Taideteokset. Artoteekit. Artoteekkitoiminta
Kartat. Kartoteekit. Kartoteekkitoiminta
Mikromuotoinen aineisto. Mikrokortit. Mikrofilmit
Elektroniset julkaisut. Verkkojulkaisut
Sähkökirjat. CD-ROM -levyt. Optiset levyt. DVD-levyt. Blu ray -levyt
Multimedia. Moniviestimet
YKL : 02.32

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Artoteekit 022.8
Atk-tallenteet, kirjastoaineistona 022.8
Audiovisuaalinen aineisto, kirjastonhoito yl. 022.8
AV-aineisto, kirjastonhoito yl. 022.8
BD-levyt, kirjastoaineistona 022.8
blu ray -levyt, kirjastoaineistona 022.8
Blu-ray-levyt, kirjastoaineistona 022.8
CD-kuvalevyt, kirjastoaineistona 022.8
CD-levyt, kirjastoaineistona yl. 022.8
CD-R-levyt, kirjastoaineistona 022.8
CD-ROM-levyt, kirjastoaineistona 022.8
CD-tietolevyt, kirjastoaineistona 022.8
CD-äänilevyt, kirjastoaineistona yl. 022.8
Diakuvat, kirjastonhoito 022.8
Diapositiivit, kirjastonhoito 022.8
Digitaaliset tallenteet, kirjastoaineistona 022.8
Digitaaliset videolevyt, kirjastoaineistona 022.8
DVD-levyt, kirjastoaineistona 022.8
e-julkaisut, kirjastoaineistona 022.8
Elektroniset julkaisut, kirjastoaineistona 022.8
Elokuvatallenteet, kirjastoaineistona 022.8
Kartoteekit 022.8
Kompaktilevyt, kirjastoaineistona yl. 022.8
Kuultokuvat, kirjastonhoito 022.8
Kuvakokoelmat, kirjastonhoito 022.8
Kuvat, kuvakokoelmat, kirjastot 022.8
Kuvatallenteet, kirjastoaineistona 022.8
Laajennettu kirjastotoiminta, artoteekit ja kartoteekit 022.8
Laserlevyt, kirjastoaineistona yl. 022.8
Lehdet, kirjastotoiminta 022.8
Magneettiset tallenteet, kirjastoaineistona 022.8
Moniviestimet, kirjastonhoito 022.8
Romput, kirjastoaineistona 022.8
SACD-levyt, kirjastoaineistona yl. 022.8
Super audio compact discs, kirjastoaineistona yl. 022.8
Sähköinen aineisto, kirjastoaineistona yl. 022.8
Sähköiset julkaisut, kirjastoaineistona 022.8
Taidekirjastot, artoteekit, taidelainaamot 022.8
Taidelainaamot 022.8
Tallenteet, kirjastoaineistot, ei kirjat yl. 022.8
Videotallenteet, kirjastoaineistona 022.8
Videoteekit, kirjastot 022.8
Aakkostussäännöt, kirjasto 022+
Aineistot, kirjastonhoito 022+
Kirjastoaineistot, kirjastonhoito 022+
Kokoelmapolitiikka yl. 022+
Kokoelmatyö, kirjastonhoito yl. 022+
Kortistot, kirjastojen 022+
Lajittelusäännöt, kirjastot 022+
Nimekkeet, kirjastonhoito 022+
Poistot, kirjastot 022+
Tallenteet, kirjastoaineistot 022+
Tiedontallennus, kirjastonhoito 022+
Vaihdot, kirjanhankinta 022+
Vaihtaminen, kirjastoaineiston hankinta 022+
Vaihto, kirjastoaineiston hankinta 022+