Luokkahaku 000+

000 KIRJA-ALA
001 Kirjoitus. Kirjoitustaito
001.09 Kirjoituksen historia. Paleografia. Epigrafia
001.1 Konekirjoitus
001.2 Pikakirjoitus
002 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät
003 Kirjan historia
004 Kustannustoimi. Kirjakauppa
005 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus
006 Kirjansidonta. Kirjansidontataide
007 Lukeminen. Lukutaito
008 Johdatukset tieteisiin
010 BIBLIOGRAFIA
010.1 Anonyymi- ja pseudonyymiluettelot
010.5 Valikoimaluettelot
010.6 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden luettelot
011 Yleisbibliografiat. Kansallisbibliografiat
011.1 Suomi
012 Kirjastojen luettelot
012.1 Suomi
013 Kustantajien ja kirjakauppojen luettelot
013.1 Suomi
015 Erikoisalojen bibliografiat
015.1 Filosofia. Psykologia. Kasvatustiede
015.2 Uskonto
015.3 Yhteiskunta
015.4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
015.5 Luonnontieteet. Matematiikka
015.6 Lääketiede. Tekniikka. Teollisuus. Maa- ja metsätalous. Liiketalous. Kotitalous. Käsityö
015.7 Taiteet. Liikunta
015.8 Kirjallisuustiede. Kielitiede
015.9 Historia
016 Paikallisbibliografiat. Henkilöbibliografiat
018 Kirjojen keräily. Bibliofilia. Exlibrikset
020 KIRJASTOT. KIRJASTOTOIMI
020.1 Kirjastojen tehtävä ja tarkoitus
021 Kirjastojen hallinto ja suunnittelu
021.1 Kirjastoautomaatio
022 Kirjastoaineisto. Kokoelmatyö
022.3 Valinta ja hankinta
022.4 Luettelointi
022.5 Sisällönkuvailu
022.8 Muu kuin kirja-aineisto kirjastossa
023 Kirjaston käyttö. Kirjastososiologia
024 Yleisönpalvelu
024.1 Lainaus
024.2 Tietopalvelu. Informaatiopalvelu
024.3 Lastenkirjastot
024.31 Koulukirjastot
024.4 Erityisten väestöryhmien kirjastopalvelut
024.41 Sairaalakirjastot
024.5 Erikoiskokoelmat
024.51 Paikalliskokoelmat
024.52 Musiikkikirjastot
024.6 Kirjastoautot. Kirjastoveneet
024.9 Muu kirjastotoiminta
025 Kirjastonkäytön opastus
026 Yleiset kirjastot
026.1 Suomi
027 Erikoiskirjastot. Yhdistysten, laitosten ja yritysten kirjastot
027.1 Suomi
028 Yleiset tieteelliset kirjastot
028.1 Suomi
029 Kirjastohistoria
029.1 Suomi
030 YLEISET TIETOSANAKIRJAT
031 Suomenkieliset
032 Ruotsinkieliset
033 Saksankieliset
034 Englanninkieliset
035 Ranskankieliset
036 Italiankieliset
037 Espanjankieliset
038 Venäjänkieliset
040 YLEISET KOKOOMATEOKSET
041 Suomi
050 YLEISET KAUSIJULKAISUT
051 Suomenkieliset
051.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
051.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
052 Ruotsinkieliset
053 Saksankieliset
054 Englanninkieliset
054.1 Amerikan englanninkieliset
055 Ranskankieliset
056 Italiankieliset
057 Espanjankieliset
058 Venäjänkieliset
060 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
060.1 Dokumentaatio ja informaatiopalvelu yleensä
060.2 Museonhoito
060.3 Arkistonhoito
061 Suomen yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
063 Muiden maiden yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
070 SANOMALEHDET
071 Suomenkieliset
071.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
071.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
072 Ruotsinkieliset
073 Saksankieliset
074 Englanninkieliset
074.1 Amerikan englanninkieliset
075 Ranskankieliset
076 Italiankieliset
077 Espanjankieliset
078 Venäjänkieliset

040 YLEISET KOKOOMATEOKSET

Aineistotyypistä riippumatta yleis- ja sekasisältöiset kokoomateokset ja juhlakirjat sekä yleiset ja sekasisältöiset essee-, artikkeli-, luento-, esitelmä- ja puhekokoelmat
Tässä myös sekasisältöiset kokoomateokset, joissa on sekä kauno- että tietokirjallisia tekstejä
Erikoisalojen kokoomateokset, esseekokoelmat, juhlakirjat ym. alan mukaisessa luokassa
YKL : 04

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aikakauslehtiartikkelit, kokoomateokset yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Albumit yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Albumit, sekasisältöiset kokoomateokset (ks. myös aloittain) 040 - 041
Antologiat yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Antologiat, esseet, artikkelit yl. 040 - 041
Artikkelikokoelmat yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Artikkelit, lehtiartikkelit yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Esitelmät, sekasisältöiset kokoelmat (ks. myös aloittain) 040 - 041
Esseet, sekasisältöiset kokoelmat (ks. myös aloittain) 040 - 041
Hautauspuheet yl. 040 - 041
Juhlajulkaisut yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Juhlapuheet, puhekokoelmat yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Julkaisut, yleiset kokoomateokset (ks. myös aloittain) 040 - 041
Kirjasarjat, tietokirjallisuus yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Kokoomateokset yl. 040 - 041
Kokoomateokset, tietokirjallisuus yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Kolumnit yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Kolumnit, esseet yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Kootut teokset yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Kootut teokset, tietokirjallisuus yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Kuvastot yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Kuvateokset yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Lehtiartikkelit yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Leikekokoelmat yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Luennot yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Maaseutukirjeet, lehtiartikkelit yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Muistokirjat yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Puheet yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Puheet, puhekokoelmat yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Sanomalehtiartikkelit, sekasisältöiset kokoelmat 040 - 041
Seminaariesitelmät, esitelmät yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Valikoimateokset yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Valikoimateokset, tietokirjallisuus yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Valitut teokset yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041
Valitut teokset, tietokirjallisuus yl. (ks. myös aloittain) 040 - 041