Luokkahaku 000+

000 KIRJA-ALA
001 Kirjoitus. Kirjoitustaito
001.09 Kirjoituksen historia. Paleografia. Epigrafia
001.1 Konekirjoitus
001.2 Pikakirjoitus
002 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät
003 Kirjan historia
004 Kustannustoimi. Kirjakauppa
005 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus
006 Kirjansidonta. Kirjansidontataide
007 Lukeminen. Lukutaito
008 Johdatukset tieteisiin
010 BIBLIOGRAFIA
010.1 Anonyymi- ja pseudonyymiluettelot
010.5 Valikoimaluettelot
010.6 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden luettelot
011 Yleisbibliografiat. Kansallisbibliografiat
011.1 Suomi
012 Kirjastojen luettelot
012.1 Suomi
013 Kustantajien ja kirjakauppojen luettelot
013.1 Suomi
015 Erikoisalojen bibliografiat
015.1 Filosofia. Psykologia. Kasvatustiede
015.2 Uskonto
015.3 Yhteiskunta
015.4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
015.5 Luonnontieteet. Matematiikka
015.6 Lääketiede. Tekniikka. Teollisuus. Maa- ja metsätalous. Liiketalous. Kotitalous. Käsityö
015.7 Taiteet. Liikunta
015.8 Kirjallisuustiede. Kielitiede
015.9 Historia
016 Paikallisbibliografiat. Henkilöbibliografiat
018 Kirjojen keräily. Bibliofilia. Exlibrikset
020 KIRJASTOT. KIRJASTOTOIMI
020.1 Kirjastojen tehtävä ja tarkoitus
021 Kirjastojen hallinto ja suunnittelu
021.1 Kirjastoautomaatio
022 Kirjastoaineisto. Kokoelmatyö
022.3 Valinta ja hankinta
022.4 Luettelointi
022.5 Sisällönkuvailu
022.8 Muu kuin kirja-aineisto kirjastossa
023 Kirjaston käyttö. Kirjastososiologia
024 Yleisönpalvelu
024.1 Lainaus
024.2 Tietopalvelu. Informaatiopalvelu
024.3 Lastenkirjastot
024.31 Koulukirjastot
024.4 Erityisten väestöryhmien kirjastopalvelut
024.41 Sairaalakirjastot
024.5 Erikoiskokoelmat
024.51 Paikalliskokoelmat
024.52 Musiikkikirjastot
024.6 Kirjastoautot. Kirjastoveneet
024.9 Muu kirjastotoiminta
025 Kirjastonkäytön opastus
026 Yleiset kirjastot
026.1 Suomi
027 Erikoiskirjastot. Yhdistysten, laitosten ja yritysten kirjastot
027.1 Suomi
028 Yleiset tieteelliset kirjastot
028.1 Suomi
029 Kirjastohistoria
029.1 Suomi
030 YLEISET TIETOSANAKIRJAT
031 Suomenkieliset
032 Ruotsinkieliset
033 Saksankieliset
034 Englanninkieliset
035 Ranskankieliset
036 Italiankieliset
037 Espanjankieliset
038 Venäjänkieliset
040 YLEISET KOKOOMATEOKSET
041 Suomi
050 YLEISET KAUSIJULKAISUT
051 Suomenkieliset
051.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
051.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
052 Ruotsinkieliset
053 Saksankieliset
054 Englanninkieliset
054.1 Amerikan englanninkieliset
055 Ranskankieliset
056 Italiankieliset
057 Espanjankieliset
058 Venäjänkieliset
060 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
060.1 Dokumentaatio ja informaatiopalvelu yleensä
060.2 Museonhoito
060.3 Arkistonhoito
061 Suomen yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
063 Muiden maiden yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
070 SANOMALEHDET
071 Suomenkieliset
071.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
071.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
072 Ruotsinkieliset
073 Saksankieliset
074 Englanninkieliset
074.1 Amerikan englanninkieliset
075 Ranskankieliset
076 Italiankieliset
077 Espanjankieliset
078 Venäjänkieliset

060 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA

Tässä ja alaluokissa yleinen kulttuuripolitiikka, kulttuuritoiminta, kulttuuriharrastus ja kulttuurikasvatus
Tässä ja alaluokissa valtiollinen, kunnallinen ja yksityinen kulttuuripolitiikka ja kulttuuritoiminta sekä kansainvälinen tieteellis-tekninen ja kulttuuriyhteistyö yleensä
Tässä ja alaluokissa myös lasten ja nuorten yleinen kulttuuritoiminta sekä lasten- ja nuorisokulttuuri kulttuuripolitiikan kannalta yleensä
Tässä yleisten tai monia eri aloja koskevien näyttelyiden, kokousten, kongressien, seminaarien, symposiumien ja kulttuuritapahtumien järjestäminen
Tässä myös julkinen ja yksityinen apurahapolitiikka sekä kulttuurin yleinen tukijärjestelmä
Erikoisaloja koskeva kulttuuripolitiikka ja kulttuuritoiminta alan mukaisessa luokassa
YKL : 06,  06.8

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Henkinen kulttuuri, kulttuuripolitiikka yl. 060
Intellektuellit, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Intelligentsija, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Kansankulttuuri, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Know-how, tieteellis-tekninen yhteistyö yl. (ks. myös aloittain) 060
Kokouspalvelut yl. 060
Kongressipalvelut yl. 060
Kongressit yl. (ks. myös aloittain) 060
Korkeakulttuuri, kulttuuripolitiikka yl. 060
Kulttuuri, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuurielämä, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuurienvälisyys, kulttuuripolitiikka yl. 060
Kulttuurierot, kulttuuripolitiikka yl. 060
Kulttuurihallinto yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuuriharrastukset yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuurikehitys, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuurikosketukset, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuurikritiikki, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuurimenot yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuuriohjelmat, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuuriosaaminen, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuuripalvelut yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuuriperintö, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuuriristiriidat, kulttuuripolitiikka yl. 060
Kulttuurishokki, kulttuuripolitiikka yl. 060
Kulttuurisokki, kulttuuripolitiikka yl. 060
Kulttuurisuhteet, kulttuuriyhteistyö yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuuritarjonta yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuuriteollisuus yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuuritoimi yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuuritoiminta yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuurivaihto, kulttuuripolitiikka (ks. myös aloittain) 060
Kulttuuriyhteiskunta, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Kulttuuriyhteistyö yl. (ks. myös aloittain) 060
Kummikuntatoiminta yl. 060
Kunnallinen kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Lahjoitukset, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Lastenkulttuuri, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Maailmanperintökohteet, kulttuuripolitiikka yl. 060
Nuorisokulttuuri, kulttuuripolitiikka yl. 060
Nuorisopolitiikka, kulttuuripolitiikka yl. 060
Nuortenkulttuuri, kulttuuripolitiikka yl. 060
Oppineisuus, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Osaaminen, tieteellis-tekninen yhteistyö yl. (ks. myös aloittain) 060
Pohjoismainen yhteistyö, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Poikakulttuuri, kulttuuripolitiikka 060
Poliittisuus, kulttuuripolitiikka yl. 060
Priorisointi, kulttuuripolitiikka yl. 060
Sivistyneistö, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Sivistys, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Sivistystoimi, kulttuuripolitiikka yl. 060
Sponsorointi yl. 060
Sponsorointi, kulttuuripolitiikka yl. 060
Taiteilijakodit, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Taiteilijatalot, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Taitotieto, tieteellis-tekninen yhteistyö yl. (ks. myös aloittain) 060
Tieteellis-tekninen yhteistyö yl. (ks. myös aloittain) 060
Tietotaito, tieteellis-tekninen yhteistyö yl. (ks. myös aloittain) 060
TSS-oikeudet, kulttuuripolitiikka yl. 060
Viihde, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Virikkeet, kulttuuripolitiikka yl. 060
Yhteistoiminnallisuus, kulttuuriyhteistyö yl. 060
Yhteistoiminnallisuus, tieteellis-tekninen yl. 060
Yhteistyö, kulttuuriyhteistyö yl. (ks. myös aloittain) 060
Yhteistyö, tieteellis-tekninen yl. (ks. myös aloittain) 060
Yleisö, kulttuuritapahtumat yl. (ks. myös aloittain) 060
Älymystö, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060
Suomi, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060 - 061
Kulttuuripääkaupungit, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060 - 062
Elämysteollisuus, kulttuuripolitiikka yl. 060 - 063
Eskapismi, kulttuuripolitiikka yl. 060 - 063
Henkinen pääoma, kulttuuripolitiikka yl. 060 - 063
Inhimillinen pääoma, kulttuuripolitiikka yl. 060 - 063
Juhlaviikot yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063
Juhlavuodet yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063
Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063
Kansainvälinen tieteellistekninen yhteistyö yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063
Kansainvälinen yhteistyö, kulttuuri yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063
Kansainvälinen yhteistyö, tieteellis-tekninen yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063
Kansainväliset järjestöt, kulttuurijärjestöt yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063
Kansainväliset järjestöt, tieteellis-tekniset yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063
Kansainväliset kulttuurisuhteet yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063
Kansainvälistyminen, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063
Kansainvälisyys, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063
Kaupunkikulttuuri, kulttuuripolitiikka yl. 060 - 063
Kulttuuriala yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063
Kulttuuri-identiteetti, kulttuuripolitiikka yl. 060 - 063
Kulttuurinen identiteetti, kulttuuripolitiikka yl. 060 - 063
Käyttö, kulttuuripalvelut yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063
Käyttötutkimus, kulttuuripalvelut yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063
Monialaisuus, kulttuuripolitiikka yl. 060 - 063
Moniarvoisuus, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063
Monitoimitalot, kulttuuripolitiikka yl. 060 - 063
Osaamispääoma, kulttuuripolitiikka yl. 060 - 063
Peruspalvelut, kulttuuripalvelut yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063
Pluralismi, kulttuuripolitiikka yl. 060 - 063
Populaarikulttuuri, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063
Taloudellinen tuki, kulttuuri yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063
Teemapäivät yl. (ks. myös aloittain) 060 - 063

Viittaukset: 1 - 100 / 109

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]