Luokkahaku 000+

000 KIRJA-ALA
001 Kirjoitus. Kirjoitustaito
001.09 Kirjoituksen historia. Paleografia. Epigrafia
001.1 Konekirjoitus
001.2 Pikakirjoitus
002 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät
003 Kirjan historia
004 Kustannustoimi. Kirjakauppa
005 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus
006 Kirjansidonta. Kirjansidontataide
007 Lukeminen. Lukutaito
008 Johdatukset tieteisiin
010 BIBLIOGRAFIA
010.1 Anonyymi- ja pseudonyymiluettelot
010.5 Valikoimaluettelot
010.6 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden luettelot
011 Yleisbibliografiat. Kansallisbibliografiat
011.1 Suomi
012 Kirjastojen luettelot
012.1 Suomi
013 Kustantajien ja kirjakauppojen luettelot
013.1 Suomi
015 Erikoisalojen bibliografiat
015.1 Filosofia. Psykologia. Kasvatustiede
015.2 Uskonto
015.3 Yhteiskunta
015.4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
015.5 Luonnontieteet. Matematiikka
015.6 Lääketiede. Tekniikka. Teollisuus. Maa- ja metsätalous. Liiketalous. Kotitalous. Käsityö
015.7 Taiteet. Liikunta
015.8 Kirjallisuustiede. Kielitiede
015.9 Historia
016 Paikallisbibliografiat. Henkilöbibliografiat
018 Kirjojen keräily. Bibliofilia. Exlibrikset
020 KIRJASTOT. KIRJASTOTOIMI
020.1 Kirjastojen tehtävä ja tarkoitus
021 Kirjastojen hallinto ja suunnittelu
021.1 Kirjastoautomaatio
022 Kirjastoaineisto. Kokoelmatyö
022.3 Valinta ja hankinta
022.4 Luettelointi
022.5 Sisällönkuvailu
022.8 Muu kuin kirja-aineisto kirjastossa
023 Kirjaston käyttö. Kirjastososiologia
024 Yleisönpalvelu
024.1 Lainaus
024.2 Tietopalvelu. Informaatiopalvelu
024.3 Lastenkirjastot
024.31 Koulukirjastot
024.4 Erityisten väestöryhmien kirjastopalvelut
024.41 Sairaalakirjastot
024.5 Erikoiskokoelmat
024.51 Paikalliskokoelmat
024.52 Musiikkikirjastot
024.6 Kirjastoautot. Kirjastoveneet
024.9 Muu kirjastotoiminta
025 Kirjastonkäytön opastus
026 Yleiset kirjastot
026.1 Suomi
027 Erikoiskirjastot. Yhdistysten, laitosten ja yritysten kirjastot
027.1 Suomi
028 Yleiset tieteelliset kirjastot
028.1 Suomi
029 Kirjastohistoria
029.1 Suomi
030 YLEISET TIETOSANAKIRJAT
031 Suomenkieliset
032 Ruotsinkieliset
033 Saksankieliset
034 Englanninkieliset
035 Ranskankieliset
036 Italiankieliset
037 Espanjankieliset
038 Venäjänkieliset
040 YLEISET KOKOOMATEOKSET
041 Suomi
050 YLEISET KAUSIJULKAISUT
051 Suomenkieliset
051.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
051.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
052 Ruotsinkieliset
053 Saksankieliset
054 Englanninkieliset
054.1 Amerikan englanninkieliset
055 Ranskankieliset
056 Italiankieliset
057 Espanjankieliset
058 Venäjänkieliset
060 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
060.1 Dokumentaatio ja informaatiopalvelu yleensä
060.2 Museonhoito
060.3 Arkistonhoito
061 Suomen yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
063 Muiden maiden yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
070 SANOMALEHDET
071 Suomenkieliset
071.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
071.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
072 Ruotsinkieliset
073 Saksankieliset
074 Englanninkieliset
074.1 Amerikan englanninkieliset
075 Ranskankieliset
076 Italiankieliset
077 Espanjankieliset
078 Venäjänkieliset

063 Muiden maiden yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset

Muiden maiden valtiolliset, kunnalliset ja yksityiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset sekä niiden tarjoamat kulttuuripalvelut yleensä
Muiden maiden yleiset tai monia eri aloja koskevat museot
Muiden maiden yleiset tai monia eri aloja koskevat yhdistykset, seurat, kerhot, säätiöt, arkistot, näyttelyt, kokoukset, kongressit, seminaarit ja symposiumit
Muiden maiden valtionarkistot, maakunta-arkistot ja kunnalliset arkistot
Muiden maiden kulttuuritapahtumat sekä kulttuuripäivät ja -viikot yleensä
Tässä myös muiden maiden lasten ja nuorten yleiset kulttuurijärjestöt ja -tapahtumat
Muiden maiden kulttuuriapurahat, -kilpailut, ja -palkinnot yleensä
Nobelin säätiö ja Nobel-palkinnot yleensä
Muiden maiden kulttuurikeskusten toiminta yleensä
Muiden maiden akatemiat yleensä
Tässä myös kansainväliset yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
Tässä myös maailmannäyttelyt yleensä
Muiden maiden erikoisalojen museot sekä muut kulttuurilaitokset ja -järjestöt alan mukaisessa luokassa
YKL : 06.1,  06.2,  06.3,  06.4,  06.5,  06.6

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Maailmannäyttelyt yl. (ks. myös aloittain) 063
Museoala, museot, muut maat yl. (ks. myös aloittain) 063
Nobelin palkinnot yl. (ks. myös aloittain) 063
Nobelin säätiö yl. 063
Nobelistit (ks. myös aloittain) 063
Vuosikatsaukset, yhdistysten yl. (ks. myös aloittain) 061.05 - 063
Toimintakertomukset, yhdistysten yl. (ks. myös aloittain) 061.05 - 063.05
Toimintasuunnitelmat, yhdistysten yl. (ks. myös aloittain) 061.05 - 063.05
Aatteelliset järjestöt yl. (ks. aloittain) 061 - 063
Aatteelliset järjestöt, kulttuurijärjestöt yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Aatteelliset yhdistykset yl. (ks. aloittain) 061 - 063
Aatteelliset yhdistykset, kulttuurijärjestöt yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Akatemiat yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Apurahat yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Apurahat, kultuuri yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Arkistorakennukset, arkistot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Arkistot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Asiakirjat, arkistot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Avajaiset yl. (ks. myös aloitain) 061 - 063
Avustukset, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Data-arkistot, arkistot yl. 061 - 063
Digitaaliarkistot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Digitaaliset arkistot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Dioraamat, näyttelyt yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Festivaalit yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Henkilömuseot, museot yl. (ks. myös aloittain ja maittain) 061 - 063
Huvit, juhlaviikot yl. 061 - 063
Julkaisuarkistot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Järjestöt yl. (ks. aloittain) 061 - 063
Järjestöt, kulttuurijärjestöt yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Järjestötoiminta, järjestöt yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Järjestötyö, järjestöt yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kannatusyhdistykset yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kansallisarkistot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kerhot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kerhotoiminta, kerhot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kiertonäyttelyt yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kiertonäyttelyt, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kirjailijakodit, kotimuseot 061 - 063
Klubit yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kokoelmat, museot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kokoontumiset (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kokoukset yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Konferenssit yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kotimuseot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kotkaniemi, kotimuseot 061 - 063
Kulttuuri-instituutit yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kulttuurijärjestöt yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kulttuurikeskukset yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kulttuurikokoukset yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kulttuurilaitokset yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kulttuuripäivät yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kulttuurirahastot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kulttuuritapahtumat yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kulttuuriviikot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kunnallinen arkistointi yl. (ks. myös maittain) 061 - 063
Kuratointi, näyttelysuunnittelu yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kuva-arkistot, arkistot yl. 061 - 063
Kävijät, museot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Kävijätutkimukset, museot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Lahjoittajat, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Maakunta-arkistot (ks. myös aloittain) 061 - 063
Maakuntamuseot (ks. myös aloittain) 061 - 063
Mesenaatit, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Millennium-teknologiapalkinto, palkinnot 061 - 063
Muinaisesineet, museot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Museot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Musiikkimuseot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Naisjärjestöt yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Nauhoitearkistot, arkistot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Nimikkoseurat yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Non-profit-organisaatiot, yhdistykset, seurat yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Näyttelyjulkaisut yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Näyttelyjulkaisut, näyttelyt yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Näyttelyluettelot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Näyttelyluettelot, näyttelyt yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Näyttelysuunnittelu yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Näyttelysuunnittelu, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Näyttelyt yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Näyttelyt, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Näyttelytilat yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Näyttelytilat, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Näyttelytoiminta yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Näyttelytoiminta, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Ohjelma-arkistot 061 - 063
Paikalliskokoelmat, museot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Paikallismuseot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Palaverit yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Palkinnot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Pääsyliput, kulttuuritilaisuudet yl. 061 - 063
Pääsyliput, museot yl. 061 - 063
Rahastot yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Rahoittajat, kulttuuripolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Seminaarit, kokoukset yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Seurantakokoukset, kokoukset yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Seurat yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Seuratoiminta, seurat yl. 061 - 063
Stipendit yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Stipendit, kulttuuri yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063
Symposiumit yl. (ks. myös aloittain) 061 - 063

Viittaukset: 1 - 100 / 174

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]