000 KIRJA-ALA

Teokset, jotka koskevat kirjaa tai kirjoitettua sanaa yleensä
Teokset, jotka koskevat sekä luku- että kirjoitustaitoa
Teokset, jotka koskevat sekä kirja- että kirjastoalaa
YKL : 00

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa