Luokkahaku 100+

100 FILOSOFIA
101 Teoria. Tutkimusmenetelmät
102 Oppikirjat. Johdatukset filosofiaan
103 Sanakirjat. Hakuteokset
104 Esseet
105 Kausijulkaisut
106 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
107 Opinnot
108 Filosofian historia
108.1 Itämainen filosofia
108.2 Vanhan ajan filosofia
108.3 Keskiajan filosofia
108.4 Renessanssin ja uuden ajan filosofia
108.5 Uusimman ajan filosofia
108.6 Nykyajan filosofia
108.9 Suomi
110 METAFYSIIKKA
120 PSYKOLOGIA
121 Psyyken rakenne ja toiminnot
121.1 Ajattelu. Älykkyys. Mielikuvitus
121.2 Tunne- ja tahtotoiminnot
121.4 Oppimisen psykologia
121.5 Havaintopsykologia
121.9 Tiedostamaton sielunelämä
121.91 Uni
121.92 Alitajunta
121.93 Hypnoosi. Suggestio
122 Kokeellinen psykologia. Psykometriikka
123 Psykologian suunnat
123.3 Behaviorismi
123.5 Syvyyspsykologia
124 Perinnöllisyyspsykologia
125 Typologia. Karakterologia
126 Differentiaalipsykologia. Persoonallisuuden psykologia
126.1 Ilmaisupsykologia
127 Lapsuuden ja nuoruuden psykologia
128 Muita psykologian aloja
128.2 Uskonto- ja maailmankatsomuspsykologia
128.3 Sosiaalipsykologia. Kulttuuripsykologia
128.32 Ihmissuhteiden psykologia
128.4 Kehityspsykologia. Eri ikäkausien psykologia
128.5 Naisen ja miehen psykologia
128.7 Fysiologinen psykologia
129 Sovellettu psykologia
130 LOGIIKKA
131 Lauselogiikka. Lausekalkyyli
135 Logistiikka. Looginen kalkyyli
140 TIETOTEORIA. TIETO-OPPI
148 Tietoteorian historia ja suunnat
150 TIEDEOPPI
151 Tieteenfilosofia. Metodologia
151.1 Tieteenfilosofia
151.2 Metodologia
152 Tiedepolitiikka. Tieteen sosiologia
159 Tieteenhistoria. Oppihistoria
160 ETIIKKA. ESTETIIKKA
162 Etiikka. Moraalifilosofia
166 Yleinen estetiikka
170 ELÄMÄNFILOSOFIA. KULTTUURIFILOSOFIA
171 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat
172 Elämänfilosofia
175 Kulttuurifilosofia
180 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
180.1 Kasvatusfilosofia. Kasvatustavoitteet
180.2 Kasvatuspsykologia
181 Käytännön kasvatus
181.2 Kokeellinen kasvatus
181.4 Kasvatusneuvonta. Kasvatusneuvolat
181.6 Perhe- ja kotikasvatus
181.7 Koulukasvatus. Koulupsykologia
181.8 Erityislahjakkaiden opetus
181.9 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut
181.91 Luku-, kirjoitus- ja puhehäiriöiset
181.92 Kuulovammaiset
181.93 Näkövammaiset
181.94 Liikuntavammaiset
181.95 Kehitysvammaiset
182 Opetusoppi
182.1 Filosofian ja psykologian opetusoppi
182.2 Uskonnon opetusoppi
182.3 Yhteiskuntatieteiden opetusoppi
182.4 Maantieteen ja kansatieteen opetusoppi
182.5 Matematiikan ja luonnontieteiden opetusoppi
182.6 Sovellettujen tieteiden opetusoppi
182.7 Taideaineiden opetusoppi
182.78 Musiikin opetusoppi
182.79 Liikunnan ja urheilun opetusoppi
182.8 Kirjallisuuden ja kielten opetusoppi
182.9 Historian opetusoppi
183 Koululaitos
183.1 Historialliset koulumuodot
183.2 Esikoulut
183.4 Peruskoulut
183.5 Lukiot
183.6 Keskiasteen koulutus
183.7 Seminaarit
183.8 Erikoiskoulut. Kokeilukoulut
183.9 Muiden maiden koululaitokset
184 Yliopistot ja korkeakoulut
184.1 Turun akatemia
184.2 Helsingin yliopisto
184.3 Turun yliopisto
184.4 Åbo akademi
184.5 Jyväskylän yliopisto
184.6 Oulun yliopisto
184.7 Tampereen yliopisto
184.8 Muut yliopistot ja korkeakoulut
184.81 Teknilliset korkeakoulut
184.82 Kauppakorkeakoulut
184.9 Muiden maiden yliopistot ja korkeakoulut
185 Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö
185.1 Kansalais-, kansan- ja työväenopistot. Kansankorkeakoulut
185.4 Opintokerhotoiminta
185.7 Muut yleisen sivistystyön muodot
185.8 Nuorisotyö
187 Ammatinvalinta
188 Itsekasvatus. Itseopiskelu
188.1 Elämänohjeet
188.4 Itseopiskelu. Opiskelutekniikka
189 Kasvatuksen ja kasvatustieteen historia
190 RAJATIETO
191 Parapsykologia
192 Okkultismi. Spiritismi. Henkimaailma
192.1 Astrologia. Horoskoopit
192.2 Unikirjat
193 Kuolemakokemukset

183.6 Keskiasteen koulutus

Keskiasteen koulutus yleensä. Ammatillinen koulutus yleensä
Ammattikoulut, opistotasoiset oppilaitokset sekä oppisopimuskoulutus yleensä
Erikoisalojen ammatillinen opetus ja oppilaitokset alan mukaisessa luokassa
YKL : 38.54,  38.542

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Ammatillinen koulutus yl. 183.6
Ammatillinen koulutus, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Ammatillinen lisäkoulutus yl. 183.6
Ammatillinen lisäkoulutus, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Ammatillinen peruskoulutus yl. 183.6
Ammatillinen peruskoulutus, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Ammatilliset erityisoppilaitokset yl. 183.6
Ammatilliset erityisoppilaitokset, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Ammatilliset oppilaitokset yl. 183.6
Ammatilliset oppilaitokset, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Ammatilliset perustutkinnot yl. 183.6
Ammatilliset perustutkinnot, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Ammatilliset tutkinnot yl. 183.6
Ammatilliset tutkinnot, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Ammattikasvatus yl. 183.6
Ammattikoulujen opettajaopistot 183.6
Ammattikoululaiset 183.6
Ammattikoulut yl. 183.6
Ammattikoulut, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Ammattikoulutus yl. 183.6
Ammattikoulutus, keskiaisteen koulutus yl. 183.6
Ammattiopettajat, ammattikoulutus 183.6
Ammattiopetus yl. 183.6
Ammattiopetus, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Ammattiopinnot yl. 183.6
Ammattiopistot yl. 183.6
Ammattiopistot, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Ammattioppilaitokset yl. 183.6
Ammattioppilaitokset, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Ammattitaitokilpailut, ammatillinen koulutus yl. 183.6
Ammattitutkinnot yl. 183.6
Erikoisammattitutkinnot, ammatilliset tutkinnot 183.6
Harjoittelu, ammattiopinnot yl. 183.6
Harjoittelupaikat, ammattiopinnot yl. 183.6
Henkilökohtainen opetussuunnitelma, ammatillinen koulutus 183.6
Henkilökohtainen opetussuunnitelma, keskiasteen koulutus 183.6
Henkilökohtainen opinto-ohjelma, ammatillinen koulutus 183.6
Henkilökohtainen opinto-ohjelma, keskiasteen koulutus 183.6
Henkilökohtainen opintosuunnitelma, ammatillinen koulutus 183.6
Henkilökohtainen opintosuunnitelma, keskiasteen koulutus 183.6
Henkilökohtainen opiskeluohjelma, ammatillinen koulutus 183.6
Henkilökohtainen opiskeluohjelma, keskiasteen koulutus 183.6
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, ammatillinen koulutus 183.6
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, keskiasteen koulutus 183.6
HOSP, ammatillinen koulutus 183.6
HOSP, keskiasteen koulutus 183.6
Hyväksi lukeminen, ammatilliset opinnot yl. 183.6
Hyväksilukeminen, ammatilliset opinnot yl. 183.6
Iltaopiskelu, ammatillinen koulutus yl. 183.6
Kansainväliset tutkinnot, ammatilliset tutkinnot yl. 183.6
Keskiasteen koulutus yl. 183.6
Keskiasteen oppilaitokset yl. 183.6
Koulu, keskiasteen koulutus yl. (ks. myös aloittain) 183.6
Koulutus, ammatillinen koulutus yl. 183.6
Koulutusalat, ammatillinen koulutus yl. 183.6
Koulutusasteet, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Koulutusmahdollisuudet, ammatillinen koulutus yl. 183.6
Koulutuspolitiikka, ammatillinen koulutus yl. 183.6
Koulutussuunnittelu, ammatillinen koulutus 183.6
Koulutustarjonta, ammatillinen koulutus yl. 183.6
Koulutustarve, ammatillinen koulutus yl. 183.6
Koulutustaso, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Koulutustausta, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Koulutusvalinnat, ammatillinen koulutus yl. 183.6
Lukujärjestykset, ammatilliset oppilaitokset yl. 183.6
Lukukaudet, ammatilliset oppilaitokset yl. 183.6
Lukukausimaksut, ammatilliset oppilaitokset yl. 183.6
Nuorisoasteen koulutus yl. 183.6
Nuorisoasteen koulutus, ammatillinen koulutus yl. 183.6
Näyttötutkinnot yl. 183.6
Ohjaava koulutus, ammatillinen koulutus yl. 183.6
Opettajankoulutuslaitokset, ammatilliset 183.6
Opetusala, ammatillinen koulutus yl. 183.6
Opintojen keskeyttäminen, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Opintojen kesto, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Opinto-ohjelmat, ammatillinen koulutus 183.6
Opinto-ohjelmat, keskiasteen koulutus 183.6
Opiskelupaikat, ammatillinen koulutus yl. 183.6
Opistot yl. (ks. myös aloittain) 183.6
Oppikoulu, lukio 183.6
Oppimistavoitteet, ammatillinen koulutus yl. 183.6
Oppimistulokset, ammatillinen koulutus yl. 183.6
Oppisopimuskoulutus, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Peruskoulutus, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Pääsykokeet, ammatilliset koulut yl. 183.6
Todistukset, koululaitos, opintomenestys, ammattikoulutus yl. 183.6
Toisen asteen koulutus yl. 183.6
Toisen asteen koulutus, ammatillinen koulutus yl. 183.6
Tutkinnon suorittaneet, ammattitutkinnot yl. 183.6
Tutkinnot, ammattitutkinnot yl. 183.6
Tutkintojärjestelmät, ammattitutkinnot yl. 183.6
Tutkintovaatimukset, ammattitutkinnot yl. 183.6
Työharjoittelu, ammattiopinnot yl. 183.6
Valintakokeet, ammattikoulut yl. 183.6
Valintakriteerit, ammattikoulut yl. 183.6
Valintaperusteet, ammattikoulut yl. 183.6
Vastavalmistuneet, ammattitutkinnot yl. 183.6
Virtuaaliammattikoulut yl. 183.6
Yhteishaku, keskiasteen koulutus yl. 183.6
Yhteisvalinta, keskiasteen koulutus yl. 183.6

Viittaukset: 1 - 100 / 297

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]