Luokkahaku 100+

100 FILOSOFIA
101 Teoria. Tutkimusmenetelmät
102 Oppikirjat. Johdatukset filosofiaan
103 Sanakirjat. Hakuteokset
104 Esseet
105 Kausijulkaisut
106 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
107 Opinnot
108 Filosofian historia
108.1 Itämainen filosofia
108.2 Vanhan ajan filosofia
108.3 Keskiajan filosofia
108.4 Renessanssin ja uuden ajan filosofia
108.5 Uusimman ajan filosofia
108.6 Nykyajan filosofia
108.9 Suomi
110 METAFYSIIKKA
120 PSYKOLOGIA
121 Psyyken rakenne ja toiminnot
121.1 Ajattelu. Älykkyys. Mielikuvitus
121.2 Tunne- ja tahtotoiminnot
121.4 Oppimisen psykologia
121.5 Havaintopsykologia
121.9 Tiedostamaton sielunelämä
121.91 Uni
121.92 Alitajunta
121.93 Hypnoosi. Suggestio
122 Kokeellinen psykologia. Psykometriikka
123 Psykologian suunnat
123.3 Behaviorismi
123.5 Syvyyspsykologia
124 Perinnöllisyyspsykologia
125 Typologia. Karakterologia
126 Differentiaalipsykologia. Persoonallisuuden psykologia
126.1 Ilmaisupsykologia
127 Lapsuuden ja nuoruuden psykologia
128 Muita psykologian aloja
128.2 Uskonto- ja maailmankatsomuspsykologia
128.3 Sosiaalipsykologia. Kulttuuripsykologia
128.32 Ihmissuhteiden psykologia
128.4 Kehityspsykologia. Eri ikäkausien psykologia
128.5 Naisen ja miehen psykologia
128.7 Fysiologinen psykologia
129 Sovellettu psykologia
130 LOGIIKKA
131 Lauselogiikka. Lausekalkyyli
135 Logistiikka. Looginen kalkyyli
140 TIETOTEORIA. TIETO-OPPI
148 Tietoteorian historia ja suunnat
150 TIEDEOPPI
151 Tieteenfilosofia. Metodologia
151.1 Tieteenfilosofia
151.2 Metodologia
152 Tiedepolitiikka. Tieteen sosiologia
159 Tieteenhistoria. Oppihistoria
160 ETIIKKA. ESTETIIKKA
162 Etiikka. Moraalifilosofia
166 Yleinen estetiikka
170 ELÄMÄNFILOSOFIA. KULTTUURIFILOSOFIA
171 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat
172 Elämänfilosofia
175 Kulttuurifilosofia
180 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
180.1 Kasvatusfilosofia. Kasvatustavoitteet
180.2 Kasvatuspsykologia
181 Käytännön kasvatus
181.2 Kokeellinen kasvatus
181.4 Kasvatusneuvonta. Kasvatusneuvolat
181.6 Perhe- ja kotikasvatus
181.7 Koulukasvatus. Koulupsykologia
181.8 Erityislahjakkaiden opetus
181.9 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut
181.91 Luku-, kirjoitus- ja puhehäiriöiset
181.92 Kuulovammaiset
181.93 Näkövammaiset
181.94 Liikuntavammaiset
181.95 Kehitysvammaiset
182 Opetusoppi
182.1 Filosofian ja psykologian opetusoppi
182.2 Uskonnon opetusoppi
182.3 Yhteiskuntatieteiden opetusoppi
182.4 Maantieteen ja kansatieteen opetusoppi
182.5 Matematiikan ja luonnontieteiden opetusoppi
182.6 Sovellettujen tieteiden opetusoppi
182.7 Taideaineiden opetusoppi
182.78 Musiikin opetusoppi
182.79 Liikunnan ja urheilun opetusoppi
182.8 Kirjallisuuden ja kielten opetusoppi
182.9 Historian opetusoppi
183 Koululaitos
183.1 Historialliset koulumuodot
183.2 Esikoulut
183.4 Peruskoulut
183.5 Lukiot
183.6 Keskiasteen koulutus
183.7 Seminaarit
183.8 Erikoiskoulut. Kokeilukoulut
183.9 Muiden maiden koululaitokset
184 Yliopistot ja korkeakoulut
184.1 Turun akatemia
184.2 Helsingin yliopisto
184.3 Turun yliopisto
184.4 Åbo akademi
184.5 Jyväskylän yliopisto
184.6 Oulun yliopisto
184.7 Tampereen yliopisto
184.8 Muut yliopistot ja korkeakoulut
184.81 Teknilliset korkeakoulut
184.82 Kauppakorkeakoulut
184.9 Muiden maiden yliopistot ja korkeakoulut
185 Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö
185.1 Kansalais-, kansan- ja työväenopistot. Kansankorkeakoulut
185.4 Opintokerhotoiminta
185.7 Muut yleisen sivistystyön muodot
185.8 Nuorisotyö
187 Ammatinvalinta
188 Itsekasvatus. Itseopiskelu
188.1 Elämänohjeet
188.4 Itseopiskelu. Opiskelutekniikka
189 Kasvatuksen ja kasvatustieteen historia
190 RAJATIETO
191 Parapsykologia
192 Okkultismi. Spiritismi. Henkimaailma
192.1 Astrologia. Horoskoopit
192.2 Unikirjat
193 Kuolemakokemukset

192 Okkultismi. Spiritismi. Henkimaailma

Okkulttiset eli salatieteet sekä henkimaailman ilmiöt ja niiden tutkimus
Spiritismi. Meediot. Yhteydenpito vainajien henkien kanssa
Henkien manaaminen. Henkioppaat. Automaattikirjoitus
Taikausko. Taikuus. Noituus. Magia. Voodoo
Aaveet. Kummittelu. Poltergeist.
Henki-, ihme- ja kaukoparannus okkultismin kannalta
Alkemia. Maasäteily. Taikavarvut. Bioenergia. Aura. Kirliankuvaus
Ennustaminen. Ennalta näkeminen. Korteista ennustaminen. Tarokki
Kädestä ennustaminen eli kiromantia
Kabbala. I ching. Numerologia
YKL : 15.9,  15.93

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aaveet 192
Alkemia 192
Amuletit, okkultismi 192
Astraaliruumis, okkultismi 192
Aura, okkultismi 192
Automaattikirjoitus 192
Bioenergia, rajatieto 192
Chakrat, rajatieto 192
Demonit, okkultismi 192
Eksorkismi, okkultismi 192
Eksorsismi, okkultismi 192
Eksorskismi, okkultismi 192
Esoterismi yl. 192
Fengshui yl. 192
Geomantia 192
Haamut 192
Haltiat, henkimaailma 192
Haltijat, henkimaailma 192
Healing, okkultismi 192
Henget, okkultismi 192
Henki, okkultismi 192
Henkien manaaminen 192
Henkimaailman ilmiöt, okkultismi 192
Henkiolennot, okkultismi 192
Henkioppaat 192
Henkiparannus 192
Häviäminen, paranormaalit ilmiöt 192
I ching 192
Ihmeparannus, okkultismi 192
Ihmeteot, okkultismi 192
Ihmissudet, okkultismi 192
Ikuinen elämä, okkultismi 192
Inkarnaatio, okkultismi 192
Jang ja jin, okkultismi 192
Jin ja jang, okkultismi 192
Jälleensyntyminen, okkultismi 192
Kabbala 192
Kaukoparantaminen 192
Keijukaiset, henkimaailma 192
Keijut, henkimaailma 192
Kirlian-ilmiö 192
Kirlian-kuvaus 192
Kiromantia 192
Korteista ennustaminen 192
Korttipelit, korteista ennustaminen 192
Kummitukset 192
Kuolemanjälkeinen elämä, spiritismi 192
Kuolemattomuus, spiritismi 192
Kuolleet, spiritismi 192
Kädestä ennustaminen 192
Käsillä parantaminen, okkultismi 192
Lukumystiikka 192
Lukusymboliikka, lukumystiikka, numerologia 192
Maasäteily 192
Magia 192
Manaus, okkultismi 192
Meediot 192
Mentalistit, okkultismi 192
Musta magia 192
Noitarummut, okkultismi 192
Noituus yl. 192
Noituus, okkultismi 192
Noituus, wicca 192
Numerologia 192
Pahat henget, okkultismi 192
Pakanuus, wicca 192
Palmisteria 192
Paraneminen, ihmeparannus, rajatieto 192
Parannus, ihmeparannus, rajatieto 192
Paranormaalit ilmiöt, ihme- ja kaukoparannus 192
Paranormaalit ilmiöt, telepatia 192
Parantuminen, ihmeparannus, rajatieto 192
Pelikortit, tarokki-kortit 192
Poltergeist 192
Pyramidit, okkultismi 192
Reinkarnaatio, okkultismi 192
Riimukirjoitus, okkultismi 192
Riimut, okkultismi 192
Riivaajat, okkultismi 192
Ruumiistairtautumiskokemukset 192
Saatana, okkultismi 192
Selittämättömät ilmiöt, ihme- ja kaukoparannus 192
Selittämättömät ilmiöt, telepatia 192
Sielu, okkultismi 192
Sielu, spiritismi 192
Sielun kuolemattomuus, spiritismi 192
Sielunvaellus, okkultismi 192
Spiritismi 192
Spiritualismi, okkultismi 192
Taiat, taikuus, okkultismi 192
Taikaesineet, okkultismi 192
Taikavarpu 192
Taikuus, okkultismi 192
Tarokki 192
Tarokkikortit 192
Tarot 192
Tarotkortit 192
Tarueläimet, okkultismi 192
Taruolennot, okkultismi 192
Tietäjät, okkultismi 192

Viittaukset: 1 - 100 / 166

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]