181.8 Erityislahjakkaiden opetus

Tässä myös koulukasvatus, opettajan työ ja oppilashuolto erityislahjakkaiden kannalta
YKL : 38.59

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Absoluuttinen sävelkorva, erikoislahjakkaiden opetus 181.8
Erikoislahjakkaiden opetus 181.8
Erikoislahjakkuus, opetus 181.8
Erilaiset oppijat, erikoislahjakkaiden opetus 181.8
Erityiskasvatus, erikoislahjakkaat 181.8
Erityiskoulut, erikoislahjakkaiden koulut 181.8
Erityisluokat, erikoislahjakkaiden luokat 181.8
Erityisopettajat, erikoislahjakkaiden opetus 181.8
Erityisopetus, erikoislahjakkaiden opetus 181.8
Erityispedagogiikka, erikoislahjakkaiden opetus 181.8
Inkluusio, koulutus, erityislahjakkaiden opetus 181.8
Koulukasvatus, erikoislahjakkaat 181.8
Kyvykkyys, erikoislahjakkaiden opetus 181.8
Käytännöllinen lahjakkuus, erikoislahjakkaiden opetus 181.8
Lahjakkuus, erikoislahjakkaiden opetus 181.8
Matemaattinen lahjakkuus, erikoislahjakkaiden opetus 181.8
Musikaalisuus, erikoislahjakkaiden opetus 181.8
Opetus, erikoislahjakkaiden opetus 181.8
Opetustavoitteet, erikoislahjakkaiden opetus 181.8
Oppimiskyky, erikoislahjakkaiden opetus 181.8
Taiteellinen lahjakkuus, erikoislahjakkaiden opetus 181.8
Autoritaarisuus, kasvatusoppaat yl. 181+
Identtiset kaksoset, kasvatus yl. 181+
Kaksoset, kasvatus yl. 181+
Yksityisopetus, erityisopetus 181+
Elämänhallinta, opiskelu, koulutus 180 - 185+
Henkilöarviointi, opiskelu yl. 180 - 185+
Heterogeenisuus, opiskelijat, koulutus yl. 180 - 185+
Homogeenisuus, opiskelijat, koulutus yl. 180 - 185+
Itsesäätely, opiskelu yl. 180 - 185+
Kehittäminen, koulutus yl. 180 - 185+
Orientoituminen, opiskelu yl. 180 - 185+
Poistuma, koulutus yl. 180 - 185+
Pyrkimykset, opinnot 180 - 185+
Sitouttaminen, opiskelu 180 - 185+
Sosiaaliset innovaatiot, koulutuspalvelut yl. 180 - 185+
Sukupuolivaikutukset, koulutus 180 - 185+
Suunnistautuminen, opiskelu yl. 180 - 185+
Syrjäytyminen, koulutus 180 - 185+
Tavoiteorientaatio, opiskelu yl. 180 - 185+
Tavoiteorientoituminen, opiskelu yl. 180 - 185+
Tavoitteet, opinnot 180 - 185+
Vaatimukset, opinnot yl. 180 - 185+
Vaatimushallinta, opinnot yl. 180 - 185+
Vaatimustenhallinta, opinnot yl. 180 - 185+
Vaativuus, opinnot yl. 180 - 185+
Käyttäytymistieteet, pedagogiikka 180 - 189