182.4 Maantieteen ja kansatieteen opetusoppi

Pääluokkaan 400 kuuluvien erikoisalojen tai aineiden opetusoppi
Tässä esim. maantieteen ja -tiedon, geologian, paleontologian sekä kansatieteen ja antropologian opetusoppi
YKL : 38.294,  38.295

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Maantiede, opetusoppi 182.4
Maantieteen opetusoppi 182.4
Aikuisdidaktiikka yl. 182+
Ainedidaktiikka 182+
Arvosanat, opetusoppi 182+
Atk, opetuksessa 182+
Audiovisuaalinen aineisto, opetusvälineet 182+
Audiovisuaalinen laitteisto, opetusvälineet 182+
Audiovisuaalinen oppimateriaali, didaktiikka 182+
Audiovisuaaliset laitteet, opetusvälineet 182+
Audiovisuaaliset opetusvälineet 182+
Audiovisuaaliset välineet, opetusvälineet 182+
AV-aineisto, opetusvälineet 182+
AV-laitteisto, opetusvälineet 182+
Avoimet oppimateriaalit, didaktiikka 182+
AV-opetusvälineet 182+
AV-oppimateriaali, didaktiikka 182+
CLIL-opetus, didaktiikka 182+
Demonstraatiot, opetusmenetelmät 182+
Didaktiikka 182+
Digitaalinen oppimateriaali, didaktiikka 182+
Draamakasvatus 182+
Draamapedagogiikka 182+
e-learning, didaktiikka 182+
e-oppiminen, didaktiikka 182+
Eriyttäminen, opetusmenetelmät 182+
Etäopetus, opetusoppi 182+
Etäopiskelu, opetusoppi 182+
Harjoituskirjat, didaktiikka 182+
Havainnollistaminen, opetusmenetelmät 182+
Havainto-opetus 182+
Heuristiikka, opetusmenetelmät 182+
Integroitu opetus 182+
Interaktiivisuus, opetusoppi 182+
Itsearviointi, koululaiset, opiskelijat 182+
Itsesuggestio, suggestopedia 182+
Jaksotus, opetussuunnitelmat yl. (ks. myös aloittain) 182+
Kertauskirjat, didaktiikka 182+
Kokemusoppiminen, didaktiikka 182+
Kokonaisopetus 182+
Kollaboratiivinen oppiminen, didaktiikka 182+
Konduktiivinen opetus, opetusmenetelmät 182+
Kooperatiivinen oppiminen, didaktiikka 182+
Kotitehtävät 182+
Koulukirjat, didaktiikka 182+
Kouluradio 182+
Koulusuunnittelu, opetuksen suunnittelu 182+
Koulutelevisio 182+
Koulutus, opetusoppi 182+
Koulutusteknologia 182+
Kurssimuotoinen opetus 182+
Kurssit, opetussuunnittelu 182+
Learning by doing, opetusoppi 182+
Luennot, opetusoppi 182+
Luokaton opetus, opetusoppi 182+
Luovat menetelmät, opetusmenetelmät 182+
Läksyt, opetusoppi 182+
Mallioppiminen, didaktiikka 182+
Monimuoto-opetus, opetusoppi 182+
Monimuoto-opiskelu, opetusoppi 182+
Neurolinguistic programming, opetusmenetelmät 182+
Neurolingvistinen ohjelmointi, opetusmenetelmät 182+
NLP, opetusmenetelmät 182+
OLO, didaktiikka 182+
Omaksuminen, opetusoppi 182+
Ongelmakeskeinen oppiminen, didaktiikka 182+
Ongelmalähtöinen oppiminen, didaktiikka 182+
Ongelmaperusteinen oppiminen, didaktiikka 182+
Opetus, didaktiikka 182+
Opetusaineisto, didaktiikka 182+
Opetuselokuvat, didaktiikka 182+
Opetuskeskustelu, didaktiikka 182+
Opetuskokeilut, opetusmenetelmät 182+
Opetuskäyttö, didaktiikka 182+
Opetusmateriaali, didaktiikka 182+
Opetusmenetelmät 182+
Opetusohjelmat 182+
Opetusoppi 182+
Opetusryhmät, didaktiikka 182+
Opetussuunnitelmat 182+
Opetustaito 182+
Opetustavoitteet, didaktiikka 182+
Opetusteknologia 182+
Opetustilanne, didaktiikka 182+
Opetustilat, didaktiikka 182+
Opetustyö, didaktiikka 182+
Opetusvideot, didaktiikka 182+
Opetusvälineet, didaktiikka 182+
Opinnäytetyöt, didaktiikka 182+
Opinnäytteet, didaktiikka 182+
Opintomatkat 182+
Opintomenestys, didaktiikka 182+
Opintoretket, didaktiikka 182+
Opintosuoritukset, didaktiikka 182+
Oppiaineet, didaktiikka 182+
Oppikirjat, didaktiikka 182+
Oppilasarviointi 182+
Oppilastyöt, didaktiikka 182+
Oppimateriaali, didaktiikka 182+
Oppimateriaalikeskukset 182+

Viittaukset: 1 - 100 / 194

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]