182.7 Taideaineiden opetusoppi

Tässä ja alaluokissa pääluokkaan 700 kuuluvien erikoisalojen tai aineiden opetusoppi
Tässä esim. kuvaamataidon, maalaus-, kuvanveisto-, valokuva- ja elokuvataiteen, arkkitehtuurin, taideteollisuuden sekä teatteri- ja tanssitaiteen opetusoppi
YKL : 38.297

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Elokuva, opetusoppi 182.7
Elokuvataide, opetusoppi 182.7
Kuvaamataiteet, opetusoppi 182.7
Kuvaamataito, opetusoppi 182.7
Kuvallinen ilmaisu, taiteiden opetusoppi 182.7
Kuvataide, opetusoppi 182.7
Kuvataidekasvatus, opetusoppi 182.7
Piirtäminen, opetusoppi 182.7
Piirustus, opetusoppi 182.7
Tanssi, opetusoppi 182.7
Teatteritaide, opetusoppi 182.7
Elokuvatutkimus, opetusoppi 182.7+
Ilmaisutaito, opetusoppi 182.7+
Taideaineet, opetusoppi 182.7+
Taidekasvatus, taiteen opetusoppi 182.7+
Aikuisdidaktiikka yl. 182+
Ainedidaktiikka 182+
Arvosanat, opetusoppi 182+
Atk, opetuksessa 182+
Audiovisuaalinen aineisto, opetusvälineet 182+
Audiovisuaalinen laitteisto, opetusvälineet 182+
Audiovisuaalinen oppimateriaali, didaktiikka 182+
Audiovisuaaliset laitteet, opetusvälineet 182+
Audiovisuaaliset opetusvälineet 182+
Audiovisuaaliset välineet, opetusvälineet 182+
AV-aineisto, opetusvälineet 182+
AV-laitteisto, opetusvälineet 182+
Avoimet oppimateriaalit, didaktiikka 182+
AV-opetusvälineet 182+
AV-oppimateriaali, didaktiikka 182+
CLIL-opetus, didaktiikka 182+
Demonstraatiot, opetusmenetelmät 182+
Didaktiikka 182+
Digitaalinen oppimateriaali, didaktiikka 182+
Draamakasvatus 182+
Draamapedagogiikka 182+
e-learning, didaktiikka 182+
e-oppiminen, didaktiikka 182+
Eriyttäminen, opetusmenetelmät 182+
Etäopetus, opetusoppi 182+
Etäopiskelu, opetusoppi 182+
Harjoituskirjat, didaktiikka 182+
Havainnollistaminen, opetusmenetelmät 182+
Havainto-opetus 182+
Heuristiikka, opetusmenetelmät 182+
Integroitu opetus 182+
Interaktiivisuus, opetusoppi 182+
Itsearviointi, koululaiset, opiskelijat 182+
Itsesuggestio, suggestopedia 182+
Jaksotus, opetussuunnitelmat yl. (ks. myös aloittain) 182+
Kertauskirjat, didaktiikka 182+
Kokemusoppiminen, didaktiikka 182+
Kokonaisopetus 182+
Kollaboratiivinen oppiminen, didaktiikka 182+
Konduktiivinen opetus, opetusmenetelmät 182+
Kooperatiivinen oppiminen, didaktiikka 182+
Kotitehtävät 182+
Koulukirjat, didaktiikka 182+
Kouluradio 182+
Koulusuunnittelu, opetuksen suunnittelu 182+
Koulutelevisio 182+
Koulutus, opetusoppi 182+
Koulutusteknologia 182+
Kurssimuotoinen opetus 182+
Kurssit, opetussuunnittelu 182+
Learning by doing, opetusoppi 182+
Luennot, opetusoppi 182+
Luokaton opetus, opetusoppi 182+
Luovat menetelmät, opetusmenetelmät 182+
Läksyt, opetusoppi 182+
Mallioppiminen, didaktiikka 182+
Monimuoto-opetus, opetusoppi 182+
Monimuoto-opiskelu, opetusoppi 182+
Neurolinguistic programming, opetusmenetelmät 182+
Neurolingvistinen ohjelmointi, opetusmenetelmät 182+
NLP, opetusmenetelmät 182+
OLO, didaktiikka 182+
Omaksuminen, opetusoppi 182+
Ongelmakeskeinen oppiminen, didaktiikka 182+
Ongelmalähtöinen oppiminen, didaktiikka 182+
Ongelmaperusteinen oppiminen, didaktiikka 182+
Opetus, didaktiikka 182+
Opetusaineisto, didaktiikka 182+
Opetuselokuvat, didaktiikka 182+
Opetuskeskustelu, didaktiikka 182+
Opetuskokeilut, opetusmenetelmät 182+
Opetuskäyttö, didaktiikka 182+
Opetusmateriaali, didaktiikka 182+
Opetusmenetelmät 182+
Opetusohjelmat 182+
Opetusoppi 182+
Opetusryhmät, didaktiikka 182+
Opetussuunnitelmat 182+
Opetustaito 182+
Opetustavoitteet, didaktiikka 182+
Opetusteknologia 182+
Opetustilanne, didaktiikka 182+
Opetustilat, didaktiikka 182+
Opetustyö, didaktiikka 182+
Opetusvideot, didaktiikka 182+

Viittaukset: 1 - 100 / 207

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]