183.5 Lukiot

Kesä- ja iltalukiot. Tässä myös oppikoulut
Lukioiden leirikoulut ja vaihto-oppilastoiminta
Ylioppilastutkinto. Ylioppilastehtävät yleensä
YKL : 38.541

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Abiturientit 183.5
Aikuislukiot 183.5
Ammattilukiot 183.5
Erikoislukiot 183.5
Etälukio 183.5
Harjoittelukoulut, lukiot 183.5
Harjoittelukoulut, oppikoulut 183.5
Henkilökohtainen opetussuunnitelma, lukiot 183.5
Henkilökohtainen opinto-ohjelma, lukiot 183.5
Henkilökohtainen opintosuunnitelma, lukiot 183.5
Henkilökohtainen opiskeluohjelma, lukiot 183.5
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, lukiot 183.5
HOSP, lukiot 183.5
Iltaopiskelu, iltalukiot 183.5
International Baccalaureate 183.5
Kansainvälinen ylioppilastutkinto 183.5
Keskikoulu, oppikoulu 183.5
Kesälukiot 183.5
Koulutuspolitiikka, lukio 183.5
Koulutussuunnittelu, lukio 183.5
Koulutustarve, lukio 183.5
Koulutustaso, lukio 183.5
Koulutustausta, lukio 183.5
Koulutusvalinnat, lukio 183.5
Kuullun ymmärtäminen, ylioppilastehtävät yl. (ks. myös kielittäin) 183.5
Kuullunymmärtäminen, ylioppilastehtävät yl. (ks. myös kielittäin) 183.5
Liikuntalukiot 183.5
Liikuntaluokat, lukio 183.5
Luetun ymmärtäminen, ylioppilastehtävät yl. (ks. myös kielittäin) 183.5
Lukio 183.5
Lukiodiplomit 183.5
Lukujärjestykset, lukiot 183.5
Lukukaudet, lukiot 183.5
Lukukausimaksut, lukiot 183.5
Luokaton lukio 183.5
Luokaton opetus, lukio 183.5
Lyseot 183.5
Musiikkilukiot 183.5
Musiikkiluokat, lukio 183.5
Normaalikoulut, lukiot 183.5
Normaalikoulut, oppikoulut 183.5
Normaalilyseot, lukiot 183.5
Normaalilyseot, oppikoulut 183.5
Nuorisoasteen koulutus, lukiot 183.5
Opintojen keskeyttäminen, lukio 183.5
Opintojen kesto, lukio 183.5
Opinto-ohjelmat, lukiot 183.5
Oppikoulu yl. 183.5
Penkinpainajaiset, lukio 183.5
Poikakoulut 183.5
Reaaliaineet, lukio 183.5
Sähköiset ylioppilaskirjoitukset 183.5
Taidelukiot 183.5
Taideoppilaitokset, kuvataidelukio 183.5
Todistukset, koululaitos, opintomenestys, lukiot 183.5
Toisen asteen koulutus, lukiot 183.5
Tutkinnon suorittaneet, ylioppilastutkinto 183.5
Tutkinnot, ylioppilastutkinto 183.5
Tutkintojärjestelmät, ylioppilastutkinto 183.5
Tutkintovaatimukset, ylioppilastutkinto 183.5
Urheilulukiot 183.5
Urheiluluokat, lukio 183.5
Vastavalmistuneet, ylioppilastutkinto 183.5
Vuosiluokkiin sitomaton opetus, lukio 183.5
Yhteiskoulut 183.5
Ylioppilaat, lukio 183.5
Ylioppilaskirjoitukset yl. 183.5
Ylioppilaskoe yl. 183.5
Ylioppilaskokeet yl. 183.5
Ylioppilastehtävät yl. 183.5
Ylioppilastehtävät, ylioppilaskoe yl. 183.5
Ylioppilastutkinto yl. 183.5
Lukuvuosi, lukiot yl. 183.5+
Lehtorit, koulujen matrikkelit 183.09 - 183.903
Koulut, historia yl. 183.09 - 183.909
Koululehdet 183.05 - 183.905
Luokkalehdet 183.05 - 183.905
Matrikkelit, koulujen matrikkelit 183.03 - 183.903
Nimikirjat, koulujen matrikkelit 183.03 - 183.903
Opettajat, koulumatrikkelit 183.03 - 183.903
Aineenopettajat, koululaitos 183+
Ainevalinnat 183+
Ammattiaineet, koululaitos 183+
Apurahat, koululaitos 183+
Arvosanat, koululaitos 183+
CLIL-opetus, koululaitos 183+
Erikoistumisopinnot, kouluopinnot yl. 183+
Etäopetus, koululaitos 183+
Harjoittelukoulut 183+
Henkilökohtainen opetussuunnitelma, koululaitos 183+
Henkilökohtainen opinto-ohjelma, koululaitos 183+
Henkilökohtainen opintosuunnitelma, koululaitos 183+
Henkilökohtainen opiskeluohjelma, koululaitos 183+
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, koululaitos 183+
Henkinen pääoma, koululaitos 183+
HOSP, koululaitos 183+
Hyväksi lukeminen, koululaitos 183+
Hyväksilukeminen, koululaitos 183+
Informaatiolukutaito, koululaitos 183+
Inhimillinen pääoma, koululaitos 183+

Viittaukset: 1 - 100 / 265

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]