Luokkahaku 200+

200 YLEINEN USKONTOTIEDE. YLEINEN USKONNONFILOSOFIA
201 Uskonnonfilosofia
204 Teosofia. Antroposofia. Vapaamuurarius
204.1 Teosofia
204.2 Antroposofia
204.3 Vapaamuurarius
205 Elämä. Kuolema
206 Luominen. Kehitys
207 Uskonto ja valtio
208 Uskontososiologia
209 Yleinen uskontotiede. Yleinen uskontohistoria
210 KRISTINUSKO. KRISTILLINEN TEOLOGIA
211 Kristinuskon filosofia
212 Oppikirjat
213 Sanakirjat. Hakuteokset
214 Esseet
215 Kausijulkaisut
216 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset. Ekumenia
217 Opinnot
218 Kokoomateokset
218.4 Kartat
218.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
219 Kristillisen teologian historia
220 RAAMATTU. RAAMATUNTUTKIMUS
221 Vanha Testamentti
222 Vanhan Testamentin historialliset kirjat
223 Vanhan Testamentin runolliset kirjat
224 Vanhan Testamentin profeetalliset kirjat
225 Uusi Testamentti
226 Evankeliumit
227 Apostolien teot. Apostoliset kirjeet
228 Johanneksen ilmestys
229 Apokryfikirjat. Apostoliset isät
230 KRISTILLINEN DOGMATIIKKA
231 Jumalan olemus
232 Kristologia
234 Pelastusoppi. Kristillinen antropologia
235 Enkelit. Paholaiset. Demonit
236 Eskatologia
237 Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä
238 Uskontunnustukset. Katekismukset
239 Apologetiikka
240 KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
241 Kristillinen etiikka
242 Hartauskirjat
242.1 Rukouskirjat
245 Virsikirjat ja hengelliset laulukirjat
246 Kirkolliset esineet ja symbolit
247 Sielunhoito
248 Henkilökohtainen hartaudenharjoitus
250 EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
251 Sakramentit. Kirkolliset toimitukset
252 Kirkolliset juhlat ja juhlapäivät
253 Kirkko-oikeus
254 Seurakunta. Seurakuntatyö
255 Laitokset. Järjestöt
256 Saarnaoppi
257 Saarnat. Postillat. Kristilliset puhe- ja päivänavauskokoelmat
258 Sisälähetys. Evankelioiminen
259 Lähetystyö
260 MUUT KRISTILLISET KIRKOT
261 Itämaiset kirkot
262 Roomalaiskatolinen kirkko
263 Ortodoksinen kirkko
265 Protestanttiset kirkot ja yhteisöt
269 Muut kristillisperäiset yhteisöt
270 KIRKKOHISTORIA
271 Vanha aika
272 Keskiaika
273 Uusi aika
274 Uusin aika. Nykyaika
279 Eri maiden kirkkohistoria
279.1 Suomi
279.2 Pohjoismaat
279.21 Ruotsi
279.3 Muu Eurooppa
279.31 Saksa
280 EI-KRISTILLISET USKONNOT JA MYTOLOGIAT
281 Itä-Aasian uskonnot ja mytologiat
282 Intian uskonnot ja mytologiat
283 Buddhalaisuus ja sen mytologia
284 Muinais-Egyptin ja Etu-Aasian uskonnot ja mytologiat
285 Antiikin Kreikan ja Rooman uskonnot ja mytologiat
286 Persian uskonnot ja mytologiat
287 Islam ja sen mytologia
288 Juutalaisten uskonto ja sen mytologia
289 Muut uskonnot ja mytologiat
289.1 Afrikan alkuperäiskansojen uskonnot
289.2 Amerikan alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat
289.3 Australian ja Oseanian alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat
289.8 Muinaissuomalaiset ja suomalais-ugrilaiset uskonnot ja mytologiat
289.9 Muinaisgermaaniset, -balttilaiset, -slaavilaiset ja -kelttiläiset uskonnot ja mytologiat
289.91 Muinaispohjoismaiset uskonnot ja mytologiat

209 Yleinen uskontotiede. Yleinen uskontohistoria

Yleisen ja vertailevan uskontotieteen sekä uskontohistorian yleisteokset
Uskonnot yleensä. Mytologiat yleensä
Vertaileva myyttitutkimus uskontotieteen kannalta
Uskonnolliset symbolit yleensä
Uskontojen väliset suhteet. Synkretismi
Yleinen uskontoantropologia ja uskontofenomenologia
Jumaluudet, paholaiset, demonit sekä animismi, fetisismi ja totemismi yleisen uskontotieteen ja -historian kannalta
Uskonnolliset kultit, menot, seremoniat, riitit, tabut, pyhät ajat, pyhät paikat, pyhät henkilöt ja pyhät kirjat yleisen uskontotieteen ja uskontohistorian kannalta
Tietyn uskonnon tieteellinen tutkimus ja historia ko. uskonnon luokassa
YKL : 20

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aamuhartaudet, uskontotiede yl. 209
Alaviitit, uskontotiede yl. 209
Almut, uskontotiede yl. 209
Alttarit, uskontotiede yl. 209
Alttaritila, uskontotiede yl. 209
Anakoreetit, askeesi, uskontotiede, eri uskonnot yl. 209
Animismi, uskontotiede yl. 209
Antiutopiat, uskontotiede yl. 209
Antropologia, uskontoantropologia yl. 209
Arkipyhät, uskontotiede 209
Askeesi, uskontotiede yl. 209
Astraaliuskonnot, uskontotiede yl. 209
Avioliittoon vihkiminen, uskontotiede yl. 209
Candomblé, synkretismi 209
Deismi, uskontotiede yl. 209
Demonit, uskontotiede yl. 209
Dogmaattisuus, uskontotiede yl. 209
Dogmatismi, uskontotiede yl. 209
Dogmit, uskontotiede yl. 209
Dualismi, uskontotiede yl. 209
Dystopiat, uskontotiede yl. 209
Eksorkismi, uskontotiede yl. 209
Eksorsismi, uskontotiede yl. 209
Eksorskismi, uskontotiede yl. 209
Ekstaattiset ilmiöt, uskontotiede yl. 209
Eläinten palvonta, uskontotiede yl. 209
Elämän synty, uskontotiede yl. 209
Enkelit, uskontotiede yl. 209
Ennaltamäärääminen, uskontotiede yl. 209
Epäjumalat, uskontotiede yl. 209
Erakot, askeesi, uskontotiede, eri uskonnot yl. 209
Eremiitit, askeesi, uskontotiede, eri uskonnot yl. 209
Esikuvat, uskontotiede yl. 209
Esivanhemmat, vainajainpalvonta yl. 209
Esoterismi, uskontotiede yl. 209
Etniset uskonnot, uskontotiede yl. 209
Fatalismi, uskontotiede yl. 209
Fetisismi, uskontotiede yl. 209
Fundamentalismi, uskontotiede yl. 209
Gurur, uskontotiede yl. 209
Haltiat, uskontotiede yl. 209
Haltijat, uskontotiede yl. 209
Harhaoppisuus, uskontotiede yl. 209
Hartaudenharjoitus, uskontotiede yl. 209
Hautajaiset, uskontotiede yl. 209
Hautaus, uskontotiede yl. 209
Hautaustavat, uskontotiede yl. 209
Hengellinen elämä, uskontotiede yl. 209
Hengellinen herätys, uskontotiede yl. 209
Hengellisyys, uskontotiede yl. 209
Henget, uskontotiede yl. 209
Henkilökohtainen hartaudenharjoitus, uskontotiede yl. 209
Henkiolennot, uskontotiede yl. 209
Henoteismi, uskontotiede yl. 209
Herätys, uskontotiede yl. 209
Hiljentyminen, uskontotiede yl. 209
Hurmoksellisuus, uskontotiede yl. 209
Hurmostila, uskontotiede yl. 209
Hyveet, uskontotiede yl. 209
Hyvyys, uskontotiede yl. 209
Hyvä ja paha, uskontotiede yl. 209
Häät, uskontotiede yl. 209
Idolit, uskontotiede yl. 209
Ihanteet, uskontotiede yl. 209
Ihmeet, uskontotiede yl. 209
Ihmeparannus, uskontotiede yl. 209
Ihmeteot, uskontotiede yl. 209
Ikonoklasmi, uskontohistoria yl. 209
Ilmestykset, uskontotiede yl. 209
Initiaatiot, uskontotiede yl. 209
Itämainen kulttuuri, uskontotiede yl. 209
Itämaiset uskonnot yl. 209
Itämaisuus, uskontotiede yl. 209
Juhlapäivät, uskontotiede yl. 209
Juhlat, uskonnot yl. 209
Jumala, uskontotiede yl. 209
Jumalaistarut, uskontotiede yl. 209
Jumalakäsitykset, uskontotiede yl. 209
Jumalalliset ilmoitukset, uskontotiede yl. 209
Jumalallistaminen, uskontotiede 209
Jumalat, uskontotiede yl. 209
Jumalatodistukset, uskontotiede yl. 209
Jumalattaret, uskontotiede yl. 209
Jumalolennot, uskontotiede yl. 209
Jumaluus, uskontotiede yl. 209
Kaanonit, pyhät kirjat, uskontotiede yl. 209
Kadotus, uskontotiede yl. 209
Kaitselmus, uskontotiede yl. 209
Kalendaariperinne, uskontotiede yl. 209
Kansanhurskaus, uskontotiede yl. 209
Kansanusko, uskontotiede yl. 209
Karhukultti, eläinten palvonta, uskontotiede yl. 209
Kasvatus, uskontotiede yl. 209
Kasvatusala, uskontotiede yl. 209
Keijukaiset, uskontotiede yl. 209
Keijut, uskontotiede yl. 209
Kerjäläismunkistot, uskontotiede yl. 209
Kerjäläisveljeskunnat, uskontotiede yl. 209
Kerjäläisveljestöt, uskontotiede yl. 209
Kirjoituksettomien kulttuurien uskonnot, uskontotiede yl. 209

Viittaukset: 1 - 100 / 275

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]