Luokkahaku 200+

200 YLEINEN USKONTOTIEDE. YLEINEN USKONNONFILOSOFIA
201 Uskonnonfilosofia
204 Teosofia. Antroposofia. Vapaamuurarius
204.1 Teosofia
204.2 Antroposofia
204.3 Vapaamuurarius
205 Elämä. Kuolema
206 Luominen. Kehitys
207 Uskonto ja valtio
208 Uskontososiologia
209 Yleinen uskontotiede. Yleinen uskontohistoria
210 KRISTINUSKO. KRISTILLINEN TEOLOGIA
211 Kristinuskon filosofia
212 Oppikirjat
213 Sanakirjat. Hakuteokset
214 Esseet
215 Kausijulkaisut
216 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset. Ekumenia
217 Opinnot
218 Kokoomateokset
218.4 Kartat
218.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
219 Kristillisen teologian historia
220 RAAMATTU. RAAMATUNTUTKIMUS
221 Vanha Testamentti
222 Vanhan Testamentin historialliset kirjat
223 Vanhan Testamentin runolliset kirjat
224 Vanhan Testamentin profeetalliset kirjat
225 Uusi Testamentti
226 Evankeliumit
227 Apostolien teot. Apostoliset kirjeet
228 Johanneksen ilmestys
229 Apokryfikirjat. Apostoliset isät
230 KRISTILLINEN DOGMATIIKKA
231 Jumalan olemus
232 Kristologia
234 Pelastusoppi. Kristillinen antropologia
235 Enkelit. Paholaiset. Demonit
236 Eskatologia
237 Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä
238 Uskontunnustukset. Katekismukset
239 Apologetiikka
240 KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
241 Kristillinen etiikka
242 Hartauskirjat
242.1 Rukouskirjat
245 Virsikirjat ja hengelliset laulukirjat
246 Kirkolliset esineet ja symbolit
247 Sielunhoito
248 Henkilökohtainen hartaudenharjoitus
250 EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
251 Sakramentit. Kirkolliset toimitukset
252 Kirkolliset juhlat ja juhlapäivät
253 Kirkko-oikeus
254 Seurakunta. Seurakuntatyö
255 Laitokset. Järjestöt
256 Saarnaoppi
257 Saarnat. Postillat. Kristilliset puhe- ja päivänavauskokoelmat
258 Sisälähetys. Evankelioiminen
259 Lähetystyö
260 MUUT KRISTILLISET KIRKOT
261 Itämaiset kirkot
262 Roomalaiskatolinen kirkko
263 Ortodoksinen kirkko
265 Protestanttiset kirkot ja yhteisöt
269 Muut kristillisperäiset yhteisöt
270 KIRKKOHISTORIA
271 Vanha aika
272 Keskiaika
273 Uusi aika
274 Uusin aika. Nykyaika
279 Eri maiden kirkkohistoria
279.1 Suomi
279.2 Pohjoismaat
279.21 Ruotsi
279.3 Muu Eurooppa
279.31 Saksa
280 EI-KRISTILLISET USKONNOT JA MYTOLOGIAT
281 Itä-Aasian uskonnot ja mytologiat
282 Intian uskonnot ja mytologiat
283 Buddhalaisuus ja sen mytologia
284 Muinais-Egyptin ja Etu-Aasian uskonnot ja mytologiat
285 Antiikin Kreikan ja Rooman uskonnot ja mytologiat
286 Persian uskonnot ja mytologiat
287 Islam ja sen mytologia
288 Juutalaisten uskonto ja sen mytologia
289 Muut uskonnot ja mytologiat
289.1 Afrikan alkuperäiskansojen uskonnot
289.2 Amerikan alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat
289.3 Australian ja Oseanian alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat
289.8 Muinaissuomalaiset ja suomalais-ugrilaiset uskonnot ja mytologiat
289.9 Muinaisgermaaniset, -balttilaiset, -slaavilaiset ja -kelttiläiset uskonnot ja mytologiat
289.91 Muinaispohjoismaiset uskonnot ja mytologiat

210 KRISTINUSKO. KRISTILLINEN TEOLOGIA

Tässä ja alaluokissa kristinuskon, kristillisen teologian ja kristillisen mytologian yleisteokset
Tässä ja alaluokissa myös feministinen teologia yleensä
Tässä ja alaluokissa myös kristinuskoa koskeva yleinen uskontoantropologia ja -fenomenologia sekä kristinuskon suhteet muihin uskontoihin
Jos teos painottuu johonkin teologian tai kristinuskon erikoisalaan, on etusija kirkkokunnasta tai yhteisöstä riippumatta luokilla 220-249
Jos kristinuskoa tai kristillistä teologiaa koskeva teos sopii sekä kirkkokunnan tai kristillisen yhteisön että aiheen mukaiseen luokkaan, on etusija aiheen mukaisella luokalla
YKL : 20.2

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Fundamentalismi, kristillinen teologia yl. 210
Kansanusko, kristillinen teologia yl. 210
Kristityt yl. 210
Naisteologia yl. 210
Puhdasoppisuus, kristillinen teologia yl. 210
Radikaali ortodoksia, kristillinen teologia yl. 210
Radikaaliortodoksia, kristillinen teologia yl. 210
Tabut, kristinusko yl. 210
Uskontokritiikki, kristinusko yl. 210
Vapautuksen teologia yl. 210
Apofaattinen teologia yl. 210 - 219
Apoteoosi, teologia yl. 210 - 219
Ekoteologia yl. 210 - 219
Ekoteologia, teologia yl. 210 - 219
Feministinen teologia yl. 210 - 219
Feministiteologia yl. 210 - 219
Filosofinen teologia 210 - 219
Kieltämisen teologia yl. 210 - 219
Kristillinen kirjallisuus, kristinusko yl. 210 - 219
Kristillisyys, teologia yl. 210 - 219
Kristinusko yl. 210 - 219
Mysteeriuskonnot, kristinusko, teologia yl. 210 - 219
Mytologia, kristinusko yl. 210 - 219
Narratiivinen teologia yl. 210 - 219
Negatiivinen teologia yl. 210 - 219
Pastoraalityöt, teologinen tutkimus yl. 210 - 219
Poliittinen teologia yl. 210 - 219
Postliberaali teologia yl. 210 - 219
Synodaaliväitöskirjat, teologia yl. 210 - 219
Systemaattinen teologia yl. 210 - 219
Teologia yl. 210 - 219
Universalismi, teologia yl. 210 - 219
Uskonnolliset käsitykset, kristinuskon teologia 210 - 219
Uskontomaantiede, kristillinen teologia yl. 210 - 219
Uskontotiede, kristinuskon teologia yl. 210 - 219
Vallankumouksen teologia yl. 210 - 219
Maailmanuskonnot, kristinusko 210 - 279+
Uskonnot, kristinusko 210 - 279+
Uskonto, kristinusko 210 - 279+
Uskontokunnat, kristinusko 210 - 279+