Luokkahaku 200+

200 YLEINEN USKONTOTIEDE. YLEINEN USKONNONFILOSOFIA
201 Uskonnonfilosofia
204 Teosofia. Antroposofia. Vapaamuurarius
204.1 Teosofia
204.2 Antroposofia
204.3 Vapaamuurarius
205 Elämä. Kuolema
206 Luominen. Kehitys
207 Uskonto ja valtio
208 Uskontososiologia
209 Yleinen uskontotiede. Yleinen uskontohistoria
210 KRISTINUSKO. KRISTILLINEN TEOLOGIA
211 Kristinuskon filosofia
212 Oppikirjat
213 Sanakirjat. Hakuteokset
214 Esseet
215 Kausijulkaisut
216 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset. Ekumenia
217 Opinnot
218 Kokoomateokset
218.4 Kartat
218.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
219 Kristillisen teologian historia
220 RAAMATTU. RAAMATUNTUTKIMUS
221 Vanha Testamentti
222 Vanhan Testamentin historialliset kirjat
223 Vanhan Testamentin runolliset kirjat
224 Vanhan Testamentin profeetalliset kirjat
225 Uusi Testamentti
226 Evankeliumit
227 Apostolien teot. Apostoliset kirjeet
228 Johanneksen ilmestys
229 Apokryfikirjat. Apostoliset isät
230 KRISTILLINEN DOGMATIIKKA
231 Jumalan olemus
232 Kristologia
234 Pelastusoppi. Kristillinen antropologia
235 Enkelit. Paholaiset. Demonit
236 Eskatologia
237 Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä
238 Uskontunnustukset. Katekismukset
239 Apologetiikka
240 KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
241 Kristillinen etiikka
242 Hartauskirjat
242.1 Rukouskirjat
245 Virsikirjat ja hengelliset laulukirjat
246 Kirkolliset esineet ja symbolit
247 Sielunhoito
248 Henkilökohtainen hartaudenharjoitus
250 EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
251 Sakramentit. Kirkolliset toimitukset
252 Kirkolliset juhlat ja juhlapäivät
253 Kirkko-oikeus
254 Seurakunta. Seurakuntatyö
255 Laitokset. Järjestöt
256 Saarnaoppi
257 Saarnat. Postillat. Kristilliset puhe- ja päivänavauskokoelmat
258 Sisälähetys. Evankelioiminen
259 Lähetystyö
260 MUUT KRISTILLISET KIRKOT
261 Itämaiset kirkot
262 Roomalaiskatolinen kirkko
263 Ortodoksinen kirkko
265 Protestanttiset kirkot ja yhteisöt
269 Muut kristillisperäiset yhteisöt
270 KIRKKOHISTORIA
271 Vanha aika
272 Keskiaika
273 Uusi aika
274 Uusin aika. Nykyaika
279 Eri maiden kirkkohistoria
279.1 Suomi
279.2 Pohjoismaat
279.21 Ruotsi
279.3 Muu Eurooppa
279.31 Saksa
280 EI-KRISTILLISET USKONNOT JA MYTOLOGIAT
281 Itä-Aasian uskonnot ja mytologiat
282 Intian uskonnot ja mytologiat
283 Buddhalaisuus ja sen mytologia
284 Muinais-Egyptin ja Etu-Aasian uskonnot ja mytologiat
285 Antiikin Kreikan ja Rooman uskonnot ja mytologiat
286 Persian uskonnot ja mytologiat
287 Islam ja sen mytologia
288 Juutalaisten uskonto ja sen mytologia
289 Muut uskonnot ja mytologiat
289.1 Afrikan alkuperäiskansojen uskonnot
289.2 Amerikan alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat
289.3 Australian ja Oseanian alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat
289.8 Muinaissuomalaiset ja suomalais-ugrilaiset uskonnot ja mytologiat
289.9 Muinaisgermaaniset, -balttilaiset, -slaavilaiset ja -kelttiläiset uskonnot ja mytologiat
289.91 Muinaispohjoismaiset uskonnot ja mytologiat

231 Jumalan olemus

Kristinuskon Jumala-käsite. Kolminaisuusoppi. Isä. Poika. Pyhä Henki
Jumalan olemassaolo ja toiminta. Luominen. Kaitselmus. Jumalan ilmoitus
YKL : 23.1

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Areiolaisuus, kolminaisuusoppi, dogmatiikka 231
Elämän synty, kristinusko 231
Epäjumalat, kristinuskon Jumala 231
Henki, kristillinen dogmatiikka 231
Immanenssi, kristillinen dogmatiikka 231
Jumala, kristillinen oppi 231
Jumalakäsitykset, kristillinen oppi 231
Jumalat, kristinuskon Jumala 231
Jumaluus, kristillinen oppi 231
Kaitselmus, kristillinen oppi 231
Kolminaisuusoppi, dogmatiikka 231
Kreationismi, kristillinen dogmatiikka 231
Luominen, kristillinen dogmatiikka 231
Monoteismi, kristillinen dogmatiikka 231
Pneumatologia, Pyhä Henki 231
Pyhitys, Pyhä Henki 231
Pyhyys, Pyhä Henki 231
Pyhä Henki, dogmatiikka 231
Pyhä, Pyhä Henki 231
Teodikea, jumalakäsitys, kristinusko 231
Todistukset, teologia, jumalatodistukset, kristinusko 231
Ykseys, kristillinen jumalakäsitys 231
Älykäs suunnittelu, kristillinen dogmatiikka 231
Dogmatiikka, kristinusko 230 - 239
Dogmatismi, kristinusko 230 - 239
Dogmit, kristinusko 230 - 239
Harhaoppisuus, kristillinen dogmatiikka 230 - 239
Kerettiläisyys, dogmatiikka 230 - 239
Kirkkoisät, dogmatiikka 230 - 239
Kristillisyys, dogmatiikka 230 - 239
Kristinusko, dogmatiikka 230 - 239
Kuvainpalvonta, kristillinen dogmatiikka 230 - 239
Mysteeriuskonnot, kristinusko, dogmatiikka 230 - 239
Ortodoksisuus, kristillinen dogmatiikka 230 - 239
Pakanuus, kristillinen dogmatiikka 230 - 239
Patristiikka 230 - 239
Systemaattinen teologia, dogmatiikka 230 - 239
Maailmanuskonnot, kristinusko 210 - 279+
Uskonnot, kristinusko 210 - 279+
Uskonto, kristinusko 210 - 279+
Uskontokunnat, kristinusko 210 - 279+