Luokkahaku 200+

200 YLEINEN USKONTOTIEDE. YLEINEN USKONNONFILOSOFIA
201 Uskonnonfilosofia
204 Teosofia. Antroposofia. Vapaamuurarius
204.1 Teosofia
204.2 Antroposofia
204.3 Vapaamuurarius
205 Elämä. Kuolema
206 Luominen. Kehitys
207 Uskonto ja valtio
208 Uskontososiologia
209 Yleinen uskontotiede. Yleinen uskontohistoria
210 KRISTINUSKO. KRISTILLINEN TEOLOGIA
211 Kristinuskon filosofia
212 Oppikirjat
213 Sanakirjat. Hakuteokset
214 Esseet
215 Kausijulkaisut
216 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset. Ekumenia
217 Opinnot
218 Kokoomateokset
218.4 Kartat
218.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
219 Kristillisen teologian historia
220 RAAMATTU. RAAMATUNTUTKIMUS
221 Vanha Testamentti
222 Vanhan Testamentin historialliset kirjat
223 Vanhan Testamentin runolliset kirjat
224 Vanhan Testamentin profeetalliset kirjat
225 Uusi Testamentti
226 Evankeliumit
227 Apostolien teot. Apostoliset kirjeet
228 Johanneksen ilmestys
229 Apokryfikirjat. Apostoliset isät
230 KRISTILLINEN DOGMATIIKKA
231 Jumalan olemus
232 Kristologia
234 Pelastusoppi. Kristillinen antropologia
235 Enkelit. Paholaiset. Demonit
236 Eskatologia
237 Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä
238 Uskontunnustukset. Katekismukset
239 Apologetiikka
240 KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
241 Kristillinen etiikka
242 Hartauskirjat
242.1 Rukouskirjat
245 Virsikirjat ja hengelliset laulukirjat
246 Kirkolliset esineet ja symbolit
247 Sielunhoito
248 Henkilökohtainen hartaudenharjoitus
250 EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
251 Sakramentit. Kirkolliset toimitukset
252 Kirkolliset juhlat ja juhlapäivät
253 Kirkko-oikeus
254 Seurakunta. Seurakuntatyö
255 Laitokset. Järjestöt
256 Saarnaoppi
257 Saarnat. Postillat. Kristilliset puhe- ja päivänavauskokoelmat
258 Sisälähetys. Evankelioiminen
259 Lähetystyö
260 MUUT KRISTILLISET KIRKOT
261 Itämaiset kirkot
262 Roomalaiskatolinen kirkko
263 Ortodoksinen kirkko
265 Protestanttiset kirkot ja yhteisöt
269 Muut kristillisperäiset yhteisöt
270 KIRKKOHISTORIA
271 Vanha aika
272 Keskiaika
273 Uusi aika
274 Uusin aika. Nykyaika
279 Eri maiden kirkkohistoria
279.1 Suomi
279.2 Pohjoismaat
279.21 Ruotsi
279.3 Muu Eurooppa
279.31 Saksa
280 EI-KRISTILLISET USKONNOT JA MYTOLOGIAT
281 Itä-Aasian uskonnot ja mytologiat
282 Intian uskonnot ja mytologiat
283 Buddhalaisuus ja sen mytologia
284 Muinais-Egyptin ja Etu-Aasian uskonnot ja mytologiat
285 Antiikin Kreikan ja Rooman uskonnot ja mytologiat
286 Persian uskonnot ja mytologiat
287 Islam ja sen mytologia
288 Juutalaisten uskonto ja sen mytologia
289 Muut uskonnot ja mytologiat
289.1 Afrikan alkuperäiskansojen uskonnot
289.2 Amerikan alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat
289.3 Australian ja Oseanian alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat
289.8 Muinaissuomalaiset ja suomalais-ugrilaiset uskonnot ja mytologiat
289.9 Muinaisgermaaniset, -balttilaiset, -slaavilaiset ja -kelttiläiset uskonnot ja mytologiat
289.91 Muinaispohjoismaiset uskonnot ja mytologiat

246 Kirkolliset esineet ja symbolit

Kirkolliset ja liturgiset esineet ja välineet. Kirkolliset ja kristilliset symbolit
Kirkolliset tekstiilit, astiat, kastemaljat, alttarit, saarnastuolit, kirkonkellot, kirkkolaivat, kirkkojen koriste-esineet ja sisustus sekä kirkolliselta että taidehistorialliselta kannalta
Jos teoksessa on sekä kirkollisia esineitä ja symboleja että kirkkoarkkitehtuuria, on etusija luokalla 726.4
YKL : 25.26

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Alttarit, kristilliset 246
Alttaritila, kristilliset 246
Alttarivaatteet 246
Astiat, kirkolliset esineet 246
Ehtoollisastiat 246
Ikonit, kristillinen symboliikka 246
Ikonostaasit, kristillinen symboliikka 246
Kappelit, sisustus, esineet 246
Kastealtaat 246
Kastemaljat 246
Kellot, kirkonkellot 246
Kirkkolaivat 246
Kirkkotaide, kirkolliset esineet 246
Kirkkotekstiilit 246
Kirkolliset esineet 246
Kirkolliset symbolit 246
Kirkon sisustus 246
Kirkonkellot 246
Koristeveisto, kirkolliset esineet 246
Kristillinen symboliikka 246
Kristillinen taide, kirkolliset esineet 246
Krusifiksit, kirkolliset esineet 246
Kuvaseinät, kristillinen symboliikka 246
Kuviot, kristilliset symbolit 246
Liturgiset esineet 246
Liturgiset symbolit 246
Liturgiset värit, liturgiset symbolit yl. 246
Lukusymboliikka, kristillinen symboliikka 246
Maljakot, kirkolliset esineet 246
Messukasukat 246
Pyhäköt, kirkolliset esineet 246
Pyhätöt, kirkolliset esineet 246
Rasiat, kirkolliset esineet 246
Risti, kristilliset symbolit 246
Ristit, kirkolliset esineet 246
Ristit, kristilliset symbolit 246
Rukousnauhat 246
Saarnatuolit 246
Sakraaliesineet 246
Siunauskappelit, sisustus, esineet 246
Symboliikka, kirkollinen 246
Symbolit, kirkolliset, kristilliset 246
Tuli, kristillinen symboliikka 246
Tuomiokirkot, kirkolliset esineet 246
Uskonnollinen taide, kirkolliset esineet 246
Uskonnolliset symbolit, kristilliset 246
Vertauskuvat, kirkolliset, kristilliset 246
Votiivit, kirkolliset esineet 246
Kristinusko, käytännöllinen teologia 240 - 248
Käytännöllinen teologia 240 - 248
Maailmanuskonnot, kristinusko 210 - 279+
Uskonnot, kristinusko 210 - 279+
Uskonto, kristinusko 210 - 279+
Uskontokunnat, kristinusko 210 - 279+