Luokkahaku 200+

200 YLEINEN USKONTOTIEDE. YLEINEN USKONNONFILOSOFIA
201 Uskonnonfilosofia
204 Teosofia. Antroposofia. Vapaamuurarius
204.1 Teosofia
204.2 Antroposofia
204.3 Vapaamuurarius
205 Elämä. Kuolema
206 Luominen. Kehitys
207 Uskonto ja valtio
208 Uskontososiologia
209 Yleinen uskontotiede. Yleinen uskontohistoria
210 KRISTINUSKO. KRISTILLINEN TEOLOGIA
211 Kristinuskon filosofia
212 Oppikirjat
213 Sanakirjat. Hakuteokset
214 Esseet
215 Kausijulkaisut
216 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset. Ekumenia
217 Opinnot
218 Kokoomateokset
218.4 Kartat
218.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
219 Kristillisen teologian historia
220 RAAMATTU. RAAMATUNTUTKIMUS
221 Vanha Testamentti
222 Vanhan Testamentin historialliset kirjat
223 Vanhan Testamentin runolliset kirjat
224 Vanhan Testamentin profeetalliset kirjat
225 Uusi Testamentti
226 Evankeliumit
227 Apostolien teot. Apostoliset kirjeet
228 Johanneksen ilmestys
229 Apokryfikirjat. Apostoliset isät
230 KRISTILLINEN DOGMATIIKKA
231 Jumalan olemus
232 Kristologia
234 Pelastusoppi. Kristillinen antropologia
235 Enkelit. Paholaiset. Demonit
236 Eskatologia
237 Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä
238 Uskontunnustukset. Katekismukset
239 Apologetiikka
240 KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
241 Kristillinen etiikka
242 Hartauskirjat
242.1 Rukouskirjat
245 Virsikirjat ja hengelliset laulukirjat
246 Kirkolliset esineet ja symbolit
247 Sielunhoito
248 Henkilökohtainen hartaudenharjoitus
250 EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
251 Sakramentit. Kirkolliset toimitukset
252 Kirkolliset juhlat ja juhlapäivät
253 Kirkko-oikeus
254 Seurakunta. Seurakuntatyö
255 Laitokset. Järjestöt
256 Saarnaoppi
257 Saarnat. Postillat. Kristilliset puhe- ja päivänavauskokoelmat
258 Sisälähetys. Evankelioiminen
259 Lähetystyö
260 MUUT KRISTILLISET KIRKOT
261 Itämaiset kirkot
262 Roomalaiskatolinen kirkko
263 Ortodoksinen kirkko
265 Protestanttiset kirkot ja yhteisöt
269 Muut kristillisperäiset yhteisöt
270 KIRKKOHISTORIA
271 Vanha aika
272 Keskiaika
273 Uusi aika
274 Uusin aika. Nykyaika
279 Eri maiden kirkkohistoria
279.1 Suomi
279.2 Pohjoismaat
279.21 Ruotsi
279.3 Muu Eurooppa
279.31 Saksa
280 EI-KRISTILLISET USKONNOT JA MYTOLOGIAT
281 Itä-Aasian uskonnot ja mytologiat
282 Intian uskonnot ja mytologiat
283 Buddhalaisuus ja sen mytologia
284 Muinais-Egyptin ja Etu-Aasian uskonnot ja mytologiat
285 Antiikin Kreikan ja Rooman uskonnot ja mytologiat
286 Persian uskonnot ja mytologiat
287 Islam ja sen mytologia
288 Juutalaisten uskonto ja sen mytologia
289 Muut uskonnot ja mytologiat
289.1 Afrikan alkuperäiskansojen uskonnot
289.2 Amerikan alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat
289.3 Australian ja Oseanian alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat
289.8 Muinaissuomalaiset ja suomalais-ugrilaiset uskonnot ja mytologiat
289.9 Muinaisgermaaniset, -balttilaiset, -slaavilaiset ja -kelttiläiset uskonnot ja mytologiat
289.91 Muinaispohjoismaiset uskonnot ja mytologiat

247 Sielunhoito

Pastoraaliteologia
Kristillinen perhe- ja avioliittoneuvonta. Palveleva puhelin. Kotikäyntityö. Sairaalasielunhoito. Sairaalateologia. Kuolema ja surutyö kristillisen sielunhoidon kannalta
Sielunhoidon teologia, menetelmät, työntekijät ja heidän koulutuksensa
YKL : 25.4

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Debriefing, kristillinen sielunhoito 247
Elämänmuutokset, surutyö, kristillinen sielunhoito 247
Erehdys, sielunhoito 247
Hengellinen ohjaus, kristillinen sielunhoito 247
Henkinen jälkiselvitys, kristillinen sielunhoito 247
Henkinen tuki, kristillinen sielunhoito 247
Kliininen teologia 247
Kriisipuhelimet, kristilliset 247
Kriisit, sielunhoito 247
Kriisituki, kristillinen sielunhoito 247
Kristillinen kirjallisuus, sielunhoito 247
Kuolema, sielunhoito 247
Kuolemanpelko, kristillinen sielunhoito 247
Kärsimys, sielunhoito 247
Leskeys, kristillinen sielunhoito 247
Lohduttaminen, sielunhoito, kristillinen 247
Lohdutus, sielunhoito, kristillinen 247
Luopuminen, henkinen, kristillinen sielunhoito 247
Menetys, kristillinen sielunhoito 247
Mielenrauha, kristillinen sielunhoito 247
Onnellisuus, kristillinen sielunhoito 247
Onni, kristillinen sielunhoito 247
Palveleva puhelin, kristillinen 247
Pastoraaliteologia 247
Pastoraalityöt, pastoraaliteologia 247
Pelko, sielunhoito 247
Pelot, sielunhoito 247
Perusturvallisuus, sielunhoito 247
Psyykkinen kriisiapu, kristillinen sielunhoito 247
Psyykkinen tuki, kristillinen sielunhoito 247
Sairaalasielunhoito 247
Sairaalateologia 247
Sielunhoito, kristillinen 247
Suru, sielunhoito 247
Suru, surutyö, kristinusko 247
Surutyö, kristillinen sielunhoito 247
Syyllisyydentunne, sielunhoito 247
Syyllisyydentunne, surutyö, kristinusko 247
Uskonelämä, sielunhoito, kristillinen 247
Uskonnollinen kehitys, sielunhoito 247
Uskonnollinen kirjallisuus, sielunhoito 247
Yksinäisyys, sielunhoito 247
Kristinusko, käytännöllinen teologia 240 - 248
Käytännöllinen teologia 240 - 248
Maailmanuskonnot, kristinusko 210 - 279+
Uskonnot, kristinusko 210 - 279+
Uskonto, kristinusko 210 - 279+
Uskontokunnat, kristinusko 210 - 279+