Luokkahaku 200+

200 YLEINEN USKONTOTIEDE. YLEINEN USKONNONFILOSOFIA
201 Uskonnonfilosofia
204 Teosofia. Antroposofia. Vapaamuurarius
204.1 Teosofia
204.2 Antroposofia
204.3 Vapaamuurarius
205 Elämä. Kuolema
206 Luominen. Kehitys
207 Uskonto ja valtio
208 Uskontososiologia
209 Yleinen uskontotiede. Yleinen uskontohistoria
210 KRISTINUSKO. KRISTILLINEN TEOLOGIA
211 Kristinuskon filosofia
212 Oppikirjat
213 Sanakirjat. Hakuteokset
214 Esseet
215 Kausijulkaisut
216 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset. Ekumenia
217 Opinnot
218 Kokoomateokset
218.4 Kartat
218.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
219 Kristillisen teologian historia
220 RAAMATTU. RAAMATUNTUTKIMUS
221 Vanha Testamentti
222 Vanhan Testamentin historialliset kirjat
223 Vanhan Testamentin runolliset kirjat
224 Vanhan Testamentin profeetalliset kirjat
225 Uusi Testamentti
226 Evankeliumit
227 Apostolien teot. Apostoliset kirjeet
228 Johanneksen ilmestys
229 Apokryfikirjat. Apostoliset isät
230 KRISTILLINEN DOGMATIIKKA
231 Jumalan olemus
232 Kristologia
234 Pelastusoppi. Kristillinen antropologia
235 Enkelit. Paholaiset. Demonit
236 Eskatologia
237 Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä
238 Uskontunnustukset. Katekismukset
239 Apologetiikka
240 KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
241 Kristillinen etiikka
242 Hartauskirjat
242.1 Rukouskirjat
245 Virsikirjat ja hengelliset laulukirjat
246 Kirkolliset esineet ja symbolit
247 Sielunhoito
248 Henkilökohtainen hartaudenharjoitus
250 EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
251 Sakramentit. Kirkolliset toimitukset
252 Kirkolliset juhlat ja juhlapäivät
253 Kirkko-oikeus
254 Seurakunta. Seurakuntatyö
255 Laitokset. Järjestöt
256 Saarnaoppi
257 Saarnat. Postillat. Kristilliset puhe- ja päivänavauskokoelmat
258 Sisälähetys. Evankelioiminen
259 Lähetystyö
260 MUUT KRISTILLISET KIRKOT
261 Itämaiset kirkot
262 Roomalaiskatolinen kirkko
263 Ortodoksinen kirkko
265 Protestanttiset kirkot ja yhteisöt
269 Muut kristillisperäiset yhteisöt
270 KIRKKOHISTORIA
271 Vanha aika
272 Keskiaika
273 Uusi aika
274 Uusin aika. Nykyaika
279 Eri maiden kirkkohistoria
279.1 Suomi
279.2 Pohjoismaat
279.21 Ruotsi
279.3 Muu Eurooppa
279.31 Saksa
280 EI-KRISTILLISET USKONNOT JA MYTOLOGIAT
281 Itä-Aasian uskonnot ja mytologiat
282 Intian uskonnot ja mytologiat
283 Buddhalaisuus ja sen mytologia
284 Muinais-Egyptin ja Etu-Aasian uskonnot ja mytologiat
285 Antiikin Kreikan ja Rooman uskonnot ja mytologiat
286 Persian uskonnot ja mytologiat
287 Islam ja sen mytologia
288 Juutalaisten uskonto ja sen mytologia
289 Muut uskonnot ja mytologiat
289.1 Afrikan alkuperäiskansojen uskonnot
289.2 Amerikan alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat
289.3 Australian ja Oseanian alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat
289.8 Muinaissuomalaiset ja suomalais-ugrilaiset uskonnot ja mytologiat
289.9 Muinaisgermaaniset, -balttilaiset, -slaavilaiset ja -kelttiläiset uskonnot ja mytologiat
289.91 Muinaispohjoismaiset uskonnot ja mytologiat

250 EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO

Tässä ev.-lut. kirkkoa ja sen toimintaa koskevat yleisteokset
Tässä ja alaluokissa kirkon organisaatio, hallinto ja talous sekä kirkon suhde valtioon, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kirkollisverotus
Kirkollinen avustustoiminta. Kirkon ulkomaan- ja pakolaisapu
Hiippakunnat. Kirkollis-, piispain-, synodaali-, hiippakunta- ja pappeinkokoukset
Tässä ja alaluokissa kirkon henkilökunta ja heidän koulutuksensa
Kirkolliset virat. Virkateologia. Arkkipiispa. Piispat. Papisto. Naispappeus. Lehtorit. Kirkkomuusikot
Jos ev.-lut. kirkkoa koskeva teos painottuu johonkin erikoisalaan, on etusija luokilla 220-248 ja 279.1
YKL : 28.71

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Arkkipiispat, ev.-lut. kirkko 250
Avustusjärjestöt, ev.-lut. kirkko yl. 250
Avustustoiminta, kirkollinen, ev-lut. 250
Ennakkoäänestys, kirkolliset, ev.-lut. 250
Ennakkoäänestäminen, kirkolliset, ev.-lut. 250
Henkikirjat, kirkonkirjat, ev.-lut. 250
Henkilöapu, kirkollinen, ev.-lut. 250
Henkilörekisterit, kirkonkirjat, ev.-lut. 250
Henkilöverotus, kirkollinen 250
Hiippakunnat, ev.-lut. 250
Hiippakuntahallinto, ev.-lut. 250
Hiippakuntakokoukset, ev.-lut. 250
Humanitaarinen apu, kirkollinen apu, ev.-lut. 250
Hyväntekeväisyys, kirkollinen, ev.-lut. 250
Itsehallinto, kirkollinen, ev.-lut. yl. 250
Kanttorit, kanttorin työ 250
Kastekirjat, kirkkohallinto, ev.-lut. 250
Katastrofiapu, kirkollinen, ev.-lut. 250
Keruu, kirkon avustustoiminta, ev.-lut. 250
Keräys, kirkon avustustoiminta, ev.-lut. 250
Kirkkohallinto, ev.-lut. kirkko 250
Kirkkokuri, ev.-lut. kirkko yl. 250
Kirkkomuusikot, ev.-lut. kirkko 250
Kirkkoneuvostot, ev.-lut. kirkko 250
Kirkkopäivät, ev.-lut. kirkko 250
Kirkkososiologia, ev.-lut. kirkko 250
Kirkkovaltuustot, ev.-lut. kirkko 250
Kirkolliset vaalit, ev.-lut. kirkko 250
Kirkolliskokoukset, ev.-lut. 250
Kirkollisvero, ev.-lut. kirkko yl. 250
Kirkon avustustoiminta, ev.-lut. kirkko 250
Kirkon eläkkeet, ev.-lut. kirkko 250
Kirkon hallinto, ev.-lut. kirkko 250
Kirkon ja valtion suhde, ev.-lut. kirkko 250
Kirkon keskukset, ev.-lut. kirkko 250
Kirkon pakolaisapu, ev.-lut. kirkko 250
Kirkon toimikunnat, ev.-lut. kirkko 250
Kirkon työntekijät, ev.-lut. kirkko 250
Kirkon ulkomaanapu, ev.-lut. kirkko 250
Kirkon virat, ev.-lut. kirkko 250
Kirkonarkistot, ev.-lut. kirkko 250
Kirkonkirjat, ev.-lut. kirkko 250
Kirkossa käynti , ev.-lut. kirkko 250
Kirkossakäynti , ev.-lut. kirkko 250
Kirkosta eroaminen, ev.-lut. kirkko 250
Kirkosta erottaminen, ev.-lut. kirkko yl. 250
Kotikäynnit, vapaaehtoistyö, ev.-lut. kirkon 250
Kotikäyntityö, ev.-lut. kirkon 250
Kotipalvelut, ev.-lut. kirkon 250
Kristillinen sosiaalityö, ev.-lut. kirkko 250
Lukkarintoimi 250
Luterilainen maailmanliitto yl. 250
Luterilaiset 250
Lähimmäispalvelu, kirkollinen, ev.-lut. 250
Materiaaliapu, kirkon, ev.-lut. 250
Naispappeus, ev.-lut. kirkko 250
Naisteologia, naispappeus, ev.-lut. kirkko 250
Paimenkirjeet, ev.-lut. kirkko yl. 250
Papisto, ev.-lut. kirkko 250
Pappeinkokoukset, ev.-lut. kirkko 250
Pappeus, ev.-lut. kirkko 250
Pappiskoulutus, ev.-lut. kirkko 250
Pappissääty, ev.-lut. kirkko 250
Pappisvihkimys, ev.-lut. kirkko 250
Pastoraalityöt, kirkkohallinto, ev.-lut. 250
Piispainkokoukset, ev.-lut. kirkko 250
Piispaintarkastukset, ev.-lut. kirkko 250
Piispat, ev.-lut. kirkko 250
Postiäänestys, kirkolliset, ev.-lut. 250
Postiäänestäminen, kirkolliset, ev.-lut. 250
Rippikirjat, ev.-lut. kirkko 250
Rovastikunnat, ev.-lut. 250
Rovastintarkastukset, ev.-lut. kirkko 250
Salassapitovelvollisuus, papin työ, ev.-lut. 250
Synodaalikokoukset, ev.-lut. kirkko 250
Sähköinen äänestys, kirkolliset, ev.-lut. 250
Sähköinen äänestäminen, kirkolliset, ev.-lut. 250
Tuomiokapitulit 250
Ulkomainen apu, kirkon, ev.-lut. 250
Uskontokritiikki, ev.-lut. kirkko yl. 250
Vaalikoneet, kirkolliset, ev.-lut. 250
Vaalit, kirkolliset, ev.-lut. 250
Vaitiolovelvollisuus, papin työ, ev.-lut. 250
Veroaste, kirkollinen 250
Veropolitiikka, kirkon 250
Veroprosentti, kirkon 250
Verotulot, kirkon 250
Verotus, kirkollinen 250
Virkateologia, ev.-lut. kirkko 250
Väestökirjat, kirkonkirjat, ev.-lut. 250
Väestörekisterit, kirkonkirjat, ev.-lut. 250
Yhteistoiminnallisuus, kirkot, ev.-lut. yl. 250
Yhteistyö, kirkot, ev.-lut. yl. 250
Yksityinen avustustoiminta, kirkollinen, ev.-lut. 250
Ystäväpalvelu, kirkollinen, ev.-lut. 250
Äänestykset, kirkolliset, ev.-lut. 250
Äänestyskäyttäytyminen, kirkolliset, ev.-lut. 250
Äänestäminen, kirkolliset, ev.-lut. 250
Evankelisluterilainen kirkko 250 - 259
Evankelis-luterilainen kirkko 250 - 259

Viittaukset: 1 - 100 / 130

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]