Luokkahaku 200+

200 YLEINEN USKONTOTIEDE. YLEINEN USKONNONFILOSOFIA
201 Uskonnonfilosofia
204 Teosofia. Antroposofia. Vapaamuurarius
204.1 Teosofia
204.2 Antroposofia
204.3 Vapaamuurarius
205 Elämä. Kuolema
206 Luominen. Kehitys
207 Uskonto ja valtio
208 Uskontososiologia
209 Yleinen uskontotiede. Yleinen uskontohistoria
210 KRISTINUSKO. KRISTILLINEN TEOLOGIA
211 Kristinuskon filosofia
212 Oppikirjat
213 Sanakirjat. Hakuteokset
214 Esseet
215 Kausijulkaisut
216 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset. Ekumenia
217 Opinnot
218 Kokoomateokset
218.4 Kartat
218.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
219 Kristillisen teologian historia
220 RAAMATTU. RAAMATUNTUTKIMUS
221 Vanha Testamentti
222 Vanhan Testamentin historialliset kirjat
223 Vanhan Testamentin runolliset kirjat
224 Vanhan Testamentin profeetalliset kirjat
225 Uusi Testamentti
226 Evankeliumit
227 Apostolien teot. Apostoliset kirjeet
228 Johanneksen ilmestys
229 Apokryfikirjat. Apostoliset isät
230 KRISTILLINEN DOGMATIIKKA
231 Jumalan olemus
232 Kristologia
234 Pelastusoppi. Kristillinen antropologia
235 Enkelit. Paholaiset. Demonit
236 Eskatologia
237 Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä
238 Uskontunnustukset. Katekismukset
239 Apologetiikka
240 KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
241 Kristillinen etiikka
242 Hartauskirjat
242.1 Rukouskirjat
245 Virsikirjat ja hengelliset laulukirjat
246 Kirkolliset esineet ja symbolit
247 Sielunhoito
248 Henkilökohtainen hartaudenharjoitus
250 EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
251 Sakramentit. Kirkolliset toimitukset
252 Kirkolliset juhlat ja juhlapäivät
253 Kirkko-oikeus
254 Seurakunta. Seurakuntatyö
255 Laitokset. Järjestöt
256 Saarnaoppi
257 Saarnat. Postillat. Kristilliset puhe- ja päivänavauskokoelmat
258 Sisälähetys. Evankelioiminen
259 Lähetystyö
260 MUUT KRISTILLISET KIRKOT
261 Itämaiset kirkot
262 Roomalaiskatolinen kirkko
263 Ortodoksinen kirkko
265 Protestanttiset kirkot ja yhteisöt
269 Muut kristillisperäiset yhteisöt
270 KIRKKOHISTORIA
271 Vanha aika
272 Keskiaika
273 Uusi aika
274 Uusin aika. Nykyaika
279 Eri maiden kirkkohistoria
279.1 Suomi
279.2 Pohjoismaat
279.21 Ruotsi
279.3 Muu Eurooppa
279.31 Saksa
280 EI-KRISTILLISET USKONNOT JA MYTOLOGIAT
281 Itä-Aasian uskonnot ja mytologiat
282 Intian uskonnot ja mytologiat
283 Buddhalaisuus ja sen mytologia
284 Muinais-Egyptin ja Etu-Aasian uskonnot ja mytologiat
285 Antiikin Kreikan ja Rooman uskonnot ja mytologiat
286 Persian uskonnot ja mytologiat
287 Islam ja sen mytologia
288 Juutalaisten uskonto ja sen mytologia
289 Muut uskonnot ja mytologiat
289.1 Afrikan alkuperäiskansojen uskonnot
289.2 Amerikan alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat
289.3 Australian ja Oseanian alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat
289.8 Muinaissuomalaiset ja suomalais-ugrilaiset uskonnot ja mytologiat
289.9 Muinaisgermaaniset, -balttilaiset, -slaavilaiset ja -kelttiläiset uskonnot ja mytologiat
289.91 Muinaispohjoismaiset uskonnot ja mytologiat

251 Sakramentit. Kirkolliset toimitukset

Ev.-lut. kirkon sakramentit ja toimitukset kirkon käytännön toiminnan kannalta
Kaste. Ehtoollinen. Vihkiminen. Hautaus. Jumalanpalvelus
Liturgiikka. Liturgiset kirjat. Kirkkokäsikirjat. Liturgiset ajat. Kirkkovuosi. Pyhäpäivät
YKL : 25.25

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Arkipyhät, ev.-lut. kirkko 251
Avioliittoon vihkiminen, ev.-lut. kirkko 251
Ehtoollinen, kirkolliset toimitukset, ev.-lut. kirkko 251
Eukaristia, kirkolliset toimitukset, ev.-lut. kirkko 251
Hautajaiset, ev.-lut. kirkko 251
Hautaus, ev.-lut. kirkko 251
Hautauspalvelut, ev.-lut. kirkko 251
Hautauspuheet, ev.-lut. kirkko 251
Hautaustavat, ev.-lut. kirkko 251
Häät, kirkolliset, ev.-lut. 251
Initiaatiot, kristilliset, ev.-lut. 251
Jumalanpalvelus, ev.-lut. 251
Kalendaariperinne, kirkkovuosi, ev.-lut. 251
Kaste, kirkolliset toimitukset, ev.-lut. 251
Kirkkokäsikirjat, ev.-lut. kirkko 251
Kirkolliset toimitukset, ev.-lut. kirkko 251
Kolehti, ev.-lut. kirkko 251
Konfirmaatio, ev.-lut. kirkko 251
Kummilapset, ev.-lut. kirkko 251
Kummit, ev.-lut. kirkko 251
Kuolleet, hautaus, ev.-lut. kirkko 251
Kuulutukset, avioliitto, ev.-lut. 251
Liturgia, ev.-lut. kirkko 251
Liturgiikka, ev.-lut. kirkko 251
Liturgiset ajat, ev.-lut. kirkko 251
Liturgiset kirjat, ev.-lut. kirkko 251
Liturgiset värit, ev.-lut. kirkko 251
Messu, ev.-lut. kirkko 251
Messukirjat, ev.-lut. kirkko 251
Palvonta, jumalanpalvelus, ev.-lut. 251
Polttohautaus, ev.-lut. kirkko 251
Pyhäinpäivä, ev.-lut. kirkko 251
Pyhäpäivät, ev.-lut. kirkko 251
Pyhät ajat, ev.-lut. kirkko 251
Rippi, ev.-lut. kirkko 251
Rippisalaisuus, ev.-lut. kirkko 251
Ristisaatot, ev.-lut. kirkko 251
Ristiäiset, kaste, ev.-lut. kirkko 251
Rukouspäivät, ev.-lut. kirkko 251
Sakraaliteologia, sakramentit, ev.-lut. 251
Sakramentit, ev.-lut. kirkko 251
Seremoniat, kirkolliset toimitukset, ev.-lut. 251
Siirtymäriitit, kirkolliset toimitukset, ev.-lut. 251
Siunaaminen, ev.-lut. kirkko 251
Siunaukset, ev.-lut. kirkko 251
Siunaus, ev.-lut. kirkko 251
Synninpäästö, ehtoollinen, ev.-lut. 251
Tuhkaus, ev.-lut. kirkko 251
Vainajat, ev.-lut. kirkko 251
Vesperit, ev.-lut. kirkko 251
Vigiliat, ev.-lut. kirkko 251
Vihkiminen, ev.-lut. kirkko 251
Kulkueet, kirkolliset, ev.-lut. 251 - 252
Uskonnolliset kulkueet, kristilliset, ev.-lut. 251 - 252
Evankelisluterilainen kirkko 250 - 259
Evankelis-luterilainen kirkko 250 - 259
Hengellisyys, ev.-lut. kirkko 250 - 259
Julkisyhteisöt, kirkot, ev.-lut. 250 - 259
Kansankirkko, ev.-lut. kirkko yl. 250 - 259
Kirkko, ev.-lut. kirkko 250 - 259
Kirkkorakennukset, käyttö, ev.-lut. 250 - 259
Kirkot, ev.-lut. kirkko 250 - 259
Luterilaiset kirkot 250 - 259
Luterilaisuus 250 - 259
Merimieskirkot, ev.-lut. 250 - 259
Protestantismi, luterilaisuus yl. 250 - 259
Protestantit, evankelisluterilaiset 250 - 259
Protestanttiset kirkot, luterilaiset kirkot 250 - 259
Puhdasoppisuus, kristilliset kirkot, ev.-lut. 250 - 259
Pyhäköt, ev.-lut. kirkko 250 - 259
Pyhätöt, ev.-lut. kirkko 250 - 259
Suomi, ev.-lut. kirkko 250 - 259
Uskonnolliset yhteisöt, ev.-lut. kirkko 250 - 259
Uskonnollisuus, ev.-lut. kirkko 250 - 259
Valtionkirkko, ev.-lut. kirkko 250 - 259
Kristinusko, kristilliset kirkot 250 - 269
Melkiitit, kristilliset kirkot 250 - 269
Nativistiset liikkeet, kristilliset 250 - 269
Pyhäköt, muut kristilliset yhteisöt 250 - 269
Pyhätöt, muut kristilliset yhteisöt 250 - 269
Kirkolliset lehdet 250 - 269+
Seurakuntalehdet 250 - 269+
Maailmanuskonnot, kristinusko 210 - 279+
Uskonnot, kristinusko 210 - 279+
Uskonto, kristinusko 210 - 279+
Uskontokunnat, kristinusko 210 - 279+