200 YLEINEN USKONTOTIEDE. YLEINEN USKONNONFILOSOFIA

Teokset, joissa on sekä yleistä uskontotiedettä että yleistä uskonnonfilosofiaa
Yleiset uskonnon oppikirjat
Uskonnon oppikirjat, jotka koskevat sekä kristinuskoa että muita uskontoja
YKL : 20