Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos

Poliisitoimi sekä meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos maasta riippumatta
Poliisilaitos. Nimismiehet. Rikostutkinta. Yleinen järjestyksen valvonta. Liikennevalvonta. Kansalaiskaartit. Yksityinen vartiointi- ja turvallisuuspalvelu. Yksityisetsivät. Perintä- ja ulosottotoimi
YKL : 35.7

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Agentit, poliisitoimi 344
Aluemeri, merivartiolaitos 344
Aluepoliisi 344
Aluevedet, merivartiolaitos 344
Arvoesineet, omaisuudensuoja 344
Automaattiset turvalaitteet, turvallisuusala 344
Avaimet, turvallisuus 344
Biometrinen tunnistus 344
Biotunnistus 344
Dekkarit, yksityisetsivät 344
Elektroninen valvonta, poliisitoimi 344
Esitutkinta, poliisitoimi 344
Etsintäkuulutukset 344
Fyysinen väkivalta, poliisi, turvallisuusala 344
Henkilökohtainen koskemattomuus, turvallisuus yl. 344
Henkilökortit 344
Henkilöllisyystodistukset 344
Henkilöllisyystunnukset 344
Henkilönkatsastus 344
Henkilöntarkastus 344
Henkilösuojaus 344
Henkilötiedot, poliisitoimi 344
Henkilötodistukset 344
Henkilötunnukset 344
Henkivartijat, turvamiehen työ 344
Huoltopoliisi 344
Huumetestit, liikennevalvonta 344
Hälyttimet yl. 344
Hälyttimet, turvallisuus yl. 344
Hälytykset, poliisitoimi 344
Hälytysajoneuvot, poliisitoiminta 344
Hälytystila, turvallisuus yl. 344
Hätäpuhelimet, poliisitoimi 344
Häätö, poliisitoimi 344
Identifiointi yl. (ks. aloittain) 344
Ilmianto, rikostutkinta 344
Juopumus, järjestyksenvalvonta 344
Järjestyksenvalvojat, poliisitoimi 344
Järjestyksenvalvonta, poliisitoimi 344
Järjestys, poliisitoimi 344
Järjestyshäiriöt, poliisitoimi 344
Järjestysmiehet, poliisitoimi 344
Järjestyspoliisi 344
Järjestystoimi 344
Kadonneet, rikostutkimus 344
kameravalvonta yl. 344
kameravalvonta, poliisi, valvonta yl. 344
Kansalaiskaartit 344
Katoaminen, poliisitoimi 344
Kaukovalvonta 344
Korttelipoliisi 344
Kotietsintä 344
Kriminalistiikka 344
Kulunvalvonta 344
Kuuleminen, oikeustiede, esitutkinta 344
Kuulustelu, esitutkinta 344
Kuuntelulaitteet, poliisitoimi 344
Käsiaseet, poliisitoimi 344
Liikennevalvonta, poliisi 344
Lukot, turvallisuus 344
Lähipoliisi 344
Löytötavarat, poliisitoimi 344
Matkustusasiakirjat 344
Mellakat, poliisitoimi 344
Merivartijat 344
Merivartiolaitos 344
Merivartiostot 344
Merkinantolaitteet, turvallisuustekniikka yl. 344
Merkinnät, turvajärjestelmät yl. 344
Murha, rikostutkimus 344
Murhaajat, rikostutkimus 344
Murtosuojaus 344
Nimismiespiirit 344
Nimismiestoimi 344
Nopeusvalvonta, poliisi 344
Paikallispoliisi 344
Pakkokeinot, poliisitoimi 344
Pakottaminen, poliisitoimi 344
Pankkiryöstöt, poliisitoimi 344
Passit 344
Peitetoiminta, poliisitoimi 344
Pelastuspalvelu, meri- ja rajavartiolaitos 344
Pelastuspalvelu, poliisitoimi 344
Perimistoiminta 344
Perintä yl. 344
Pidättäminen, poliisitoimi 344
Pidätys, poliisitoimi 344
Poliisi, poliisitoimi 344
Poliisiajoneuvot, poliisitoimi 344
Poliisihallinto 344
Poliisikorkeakoulut 344
Poliisikuulustelu, poliisitoimi 344
Poliisilaitokset 344
Poliisin työ 344
Poliisitoimi 344
Poliisitutkinta, poliisitoimi 344
Profilointi, poliisitutkinta 344
Puhelinkuuntelu, poliisitoimi 344
Päiväsakko, poliisitoimi 344
Päällystö, meri-, raja- ja rannikkovartiosto 344

Viittaukset: 1 - 100 / 364

[|<] [<] 1 2 3 4 [>] [>|]