Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset

Siviiliväestön asema sodassa. Kotirintama. Siviilikohteiden pommitus
Väestönsiirrot. Siirtoväki. Evakot. Sotalapset
Sotalait. Sotarikokset. Sotasyyllisyys
Sotapropaganda. Sotavangit. Internointi. Sotakorvaukset. Jälleenrakennus
YKL : 32.21,  39

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Epäinhimillisyys, sotarikokset 394
Etniset puhdistukset yl. 394
Etniset puhdistukset, sotalait 394
Etniset puhdistukset, sotavangit, siviiliväestöa asema sodassa 394
Evakuointi, sotien vaikutukset siviiliväestöön 394
Fyysinen väkivalta, siviiliväestö sodassa 394
Fyysinen väkivalta, sotarikokset 394
Hirtto, sotalait 394
Hirtto, sotarikokset 394
Hirttäminen, sotalait 394
Hirttäminen, sotarikokset 394
Hälytystila, sotien yhteiskunnalliset vaikutukset 394
Hävittäminen, sotien yhteiskunnalliset vaikutukset 394
Hävitys, sotiuen yhteiskunnalliset vaikutukset 394
Joukkomurha, etniset puhdistukset 394
Joukkomurha, sotarikokset 394
Joukkotuho, etniset puhdistukset 394
Joukkotuho, sotarikokset 394
Joukkotuhonta yl. 394
Joukkotuhonta, etniset puhdistukset 394
Joukkotuhonta, sotarikokset 394
Jälleenrakennus 394
Jälleenrakentaminen 394
Kansanmurha yl. 394
Kansanmurha, etniset puhdistukset 394
Kansanmurha, sotarikokset 394
Karkaaminen, sotavangit 394
Katastrofiapu, sotien vaikutukset 394
Kenttäoikeudet 394
Keskitysleirit, sotavankeus 394
Kivittäminen, sotalait 394
Kivittäminen, sotarikokset 394
Kivitys, sotalait 394
Kivitys, sotarikokset 394
Korvaukset, sotakorvaukset 394
Korvikkeet yl. 394
Kotirintama 394
Maahanmuuttajat, sotien vaikutukset 394
Maanpako, sotien vaikutukset 394
Mestaus, sotalait 394
Mestaus, sotarikokset 394
Ostokortit, sota-aika yl. 394
Pakkosiirrot, sotien vaikutukset 394
Pakkotyö, sotavankeus 394
Pako, sotavangit 394
Pakolaiset, sotien vaikutukset 394
Pakolaisuus, sotien vaikutukset 394
Panttivangit, sotarikokset 394
Poikkeusolot, siviiliväestö sodassa 394
Pommitukset 394
Rikos ihmisyyttä vastaan, sotarikokset 394
Rintamakarkuruus 394
Sabotaasi, sotalait 394
Siirtolaiset, sotien vaikutukset 394
Siviiliväestö, asema sodassa 394
Sodanuhka, sotien vaikutukset 394
Sota-aika, siviiliväestön asema 394
Sotainvalidijärjestöt 394
Sotakorvaukset yl. 394
Sotalainat 394
Sotalait 394
Sotalapset, siviiliväestön asema 394
Sotalesket, siviiliväestön asema 394
Sotaoikeus 394
Sotaorvot, siviiliväestön asema 394
Sotapakolaiset, siviiliväestön asema 394
Sotarikokset yl. 394
Sotarikokset, sotalait 394
Sotarikokset, sotavangit, siviiliväestöa asema sodassa 394
Sotarikolliset , sotalait yl. 394
Sotarikolliset , sotarikokset yl. 394
Sotarikolliset , sotavangit, siviiliväestön asema sodassa yl. 394
Sotasyyllisyys 394
Sotatila, siviiliväestön asema 394
Sotatila, sotalait 394
Sotavahingot 394
Sotavangit 394
Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset 394
Sotilaskarkuruus 394
Sotilasrikokset 394
Syyllisyys, sotasyyllisyys 394
Säännöstely, sota-aika 394
Teloitus, sotalait 394
Teloitus, sotarikokset 394
Uhrit, sotien vaikutukset 394
Vaaratilanteet, sotien vaikutukset 394
Vangit, sotavankeus 394
Vankileirit, sotavankeus 394
Väestönsiirrot, sotien vaikutukset 394
Väestösiirrot, sotien vaikutukset 394
Väkivalta, sotien vaikutukset 394
Ydinsota, siviiliväestön asema 394
Yhteiskunnalliset vaikutukset, sodat 394
Yhteiskuntavaikutukset, sodat 394
Kokonaismaanpuolustus 390 - 399+
Maanpuolustus 390 - 399+
Suljetut alueet, maanpuolustus yl. 390 - 399+
Voimakeinot, maanpuolustus 390 - 399+
Voimankäyttö, maanpuolustus 390 - 399+