330.1 Oikeusfilosofia

Oikeustieteen yleinen filosofia ja teoria. Oikeuslogiikka
Suomen ja EU:n lainsäädännön erikoisaloja koskevat kysymykset alan mukaisessa luokassa 332-334+
YKL : 33.01

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Common law -oikeusjärjestelmä 330.1
Filosofia, oikeusfilosofia 330.1
Humanitaarinen oikeus, oikeusfilosofia yl. 330.1
Hyvä tapa, oikeusfilosofia yl. 330.1
Laintulkinta, oikeusfilosofia yl. 330.1
Lakien yhdenmukaistaminen, oikeusfilosofia yl. 330.1
Luonnonoikeus, oikeusfilosofia 330.1
Luontaisoikeus, oikeusfilosofia 330.1
Maantapa, oikeusfilosofia yl. 330.1
Oikeuslogiikka 330.1
Oikeusmurha, oikeusfilosofia 330.1
Oikeustaju, oikeusfilosofia yl. 330.1
Oikeusteoria yl. 330.1
Omankädenoikeus, oikeusfilosofia yl. 330.1
Taannehtivuus, oikeusfilosofia 330.1
Tapaoikeus, oikeusfilosofia yl. 330.1
Todistustaakka, oikeusfilosofia yl. 330.1
Valtionsisäinen oikeus, oikeusfilosofia yl. 330.1
Epäoikeudenmukaisuus, oikeusfilosofia yl. 330.1+
Kansallinen oikeus, oikeusfilosofia yl. 330.1+
Lainvastaisuus, oikeusfilosofia yl. 330.1+
Oikeidenvastaisuus, oikeusfilosofia yl. 330.1+
Oikeudenloukkaus, oikeusfilosofia yl. 330.1+
Oikeudenmukaisuus, oikeusfilosofia yl. 330.1+
Oikeudenvastaisuus, oikeusfilosofia yl. 330.1+
Oikeudet, oikeusfilosofia yl. 330.1+
Oikeus, oikeusfilosofia 330.1+
Oikeusfilosofia, oikeustiede yl. 330.1+
Oikeussubjekti, oikeusfilosofia 330.1+
Totuuskomissiot, oikeusfilosofia yl. 330.1+
Oikeusperiaatteet yl. 330+
Suhteellisuusperiaate, oikeusperiaatteet yl. 330+
Yleiset oikeusperiaatteet 330+
Suomi, oikeuslaitos 330 - 337
Lainsäädäntö 330 - 338
Lait 330 - 338
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, lait 330 - 338
Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä, lait 330 - 338
Laki rakennuksen energiatodistuksesta, lait 330 - 338
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 330 - 338
Liikuntalaki, lainsäädäntö 330 - 338
Muinaismuistolaki, lainsäädäntö 330 - 338
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, lait 330 - 338
Postilaki, lait 330 - 338
Riistavahinkolaki 330 - 338
Suhteellisuusperiaate, lainsäädäntö 330 - 338
Tietoyhteiskuntakaari, lait 330 - 338
Uskonnonvapauslaki, lait 330 - 338
Yhteisaluelaki 330 - 338
Bona fides, oikeustiede 330 - 339
Kiellot, oikeustiede 330 - 339
Konfliktinhallinta, oikeustiede 330 - 339
Konfliktinratkaisu, oikeustiede 330 - 339
Kuulutukset, oikeustiede 330 - 339
Lainvalinta 330 - 339
Lainvastaisuus, oikeustiede 330 - 339
Oikeidenvastaisuus, oikeustiede 330 - 339
Oikeudellinen sääntely 330 - 339
Oikeudenloukkaus, oikeustiede 330 - 339
Oikeudenvastaisuus, oikeustiede 330 - 339
Oikeusvaikutukset 330 - 339
Oikeusvertailu 330 - 339
Sijoittautumisoikeus, oikeustide 330 - 339
Sijoittautumisvapaus, oikeustiede 330 - 339
Veto-oikeus, oikeustiede 330 - 339
Vilpitön mieli, oikeustiede 330 - 339
Yhdenmukaistaminen, lainsäädäntö 330 - 339
Yhdenmukaisuus, lainsäädäntö 330 - 339
Kastajaliikkeet, herätysliikkeet, ev.-lut. 270 - 379+
Kastajaliikkeet, kirkkohistoria yl. 270 - 379+
Eettinen kasvatus, kristillinen kasvatus, muut kristilliset yhteisöt 260 - 369