332.1 Valtiosääntöoikeus

Valtiosääntötekstit. Perustuslaki. Valtio-oikeus. Oikeusturva
Kansalaisuus. Kansalaisoikeudet. Kansalaisvelvollisuudet
Intimiteetti- ja tietosuojalainsäädäntö. Henkilörekisterilaki. Yksityisyyden suoja. Kotirauha
Tietoliikennettä ja joukkotiedotusta koskeva lainsäädäntö
Yhdistymisvapaus. Yhdistyslainsäädäntö. Kielilainsäädäntö. Vaalilainsäädäntö
YKL : 33.21

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aatteelliset järjestöt, yhdistyslainsäädäntö 332.1
Aatteelliset yhdistykset, yhdistyslainsäädäntö 332.1
Alaikäiset, kansalaisoikeudet 332.1
Asiakasrekisterit, rekisterit, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Asiakirjajulkisuus 332.1
Atk, lainsäädäntö 332.1
Atk-oikeus 332.1
Atk-rikokset, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Biopankit, intimiteettisuojalait 332.1
Crackerointi, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Hakkerit, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Hakkerointi, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Henkilökohtainen koskemattomuus, lainsäädäntö 332.1
Henkilöoikeus 332.1
Henkilörekisterilaki 332.1
Henkilörekisteririkokset, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Henkilörekisterit, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Häirintä, kotirauha 332.1
Identiteettisuoja, lainsäädäntö 332.1
Identiteettivarkaus, atk-rikokset, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Ilmaisunvapaus, kansalaisoikeuslait 332.1
Ilmaisuvapaus, kansalaisoikeuslait 332.1
Informaatio-oikeus 332.1
Informaatiopolitiikka, informaatio-oikeus 332.1
Intimiteettisuoja, lainsäädäntö 332.1
It-oikeus 332.1
Itsekriminointisuoja, oikeusturva yl. 332.1
Julkisrauha, yksilönsuoja, lainsäädäntö 332.1
Järjestöt, yhdistyslainsäädäntö 332.1
Järjestötoiminta, yhdistyslainsäädäntö 332.1
Jäsenilmoitukset, yhdistyslainsäädäntö 332.1
Jäsenistö, yhdistyslainsäädäntö 332.1
Jäsenluettelot, yhdistyslainsäädäntö 332.1
Jäsenyys, yhdistyslainsäädäntö 332.1
Kaksoiskansalaisuus 332.1
Kansalaisen asema, valtiosääntöoikeus 332.1
Kansalaiset, valtiosääntöoikeus 332.1
Kansalaisluottamus 332.1
Kansalaisoikeudet, lainsäädäntö 332.1
Kansalaistottelemattomuus, lainsäädäntö 332.1
Kansalaisuus, lainsäädäntö 332.1
Kansalaisvelvollisuudet, lainsäädäntö 332.1
Kansallisuus, lainsäädäntö 332.1
Kelpoisuus, vaalikelpoisuus 332.1
Kerhotoiminta, yhdistyslainsäädäntö 332.1
Kielilainsäädäntö 332.1
Kirjesalaisuus, lainsäädäntö 332.1
Kokoontumiset, kokoontumisvapaus 332.1
Kokoontumisvapaus, lainsäädäntö 332.1
Kotipaikka, henkilörekisterilaki 332.1
Kotirauha 332.1
Kotiseutuoikeus 332.1
Krakkerointi, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Kudospankit, intimiteettisuojalait 332.1
Kyberhyökkäykset, tietoturvallisuus, lainsäädäntö 332.1
Kyberturvallisuus, lainsäädäntö 332.1
Liikkumisvapaus 332.1
Maine, intimiteettisuojalainsäädäntö 332.1
Mielenosoitukset, kansalaisoikeuslainsäädäntö 332.1
Monikansalaisuus 332.1
Non-profit-organisaatiot, yhdistyslainsäädäntö 332.1
Oikeudet, kansalaisoikeudet 332.1
Oikeussuoja yl. 332.1
Oikeusturva yl. 332.1
Oikeusturvavakuutus, oikeusturva yl. 332.1
Oikeusvarmuus yl. 332.1
Omantunnonvapaus, kansalaisoikeuslainsäädäntö 332.1
Painovapaus 332.1
Persoonallisuuden suoja, lainsäädäntö 332.1
Perusoikeudet, lainsäädäntö 332.1
Perustuslainmukaisuus, Suomi yl. 332.1
Perustuslait, Suomi 332.1
Poliittiset oikeudet, valtiosääntöoikeus 332.1
Protestit, kansalaisoikeuslainsäädäntö 332.1
Puhelinkuuntelu, intimiteettisuojalait 332.1
Puhelinsalaisuus, intimiteettisuojalait 332.1
Radiovastuu, lainsäädäntö 332.1
Rekisterit, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Riippumattomuus, valtiosääntöoikeus 332.1
Salaaminen, intimiteettisuojalait 332.1
Salaaminen, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Salassapitorikkomukset, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Salassapitorikokset, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Salassapitovelvollisuus, intimiteettisuojalait 332.1
Salaus, intimiteettisuojalait 332.1
Salaus, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Sananvapaus, kansalaisoikeuslait 332.1
Seuratoiminta, yhdistyslainsäädäntö 332.1
Subjektiiviset oikeudet, lainsäädäntö 332.1
Suvereenisuus, valtiosääntöoikeus 332.1
Suvereenius, valtiosääntöoikeus 332.1
Suvereniteetti, valtiosääntöoikeus 332.1
Tasavallan presidentti, Suomen valtiosääntöoikeus 332.1
Tasavertaisuus, kansalaisoikeuslainsäädäntö 332.1
Teleurkinta, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Tiedostot, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Tieto- ja viestintärikokset, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Tietokannat, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Tietokonerikokset, tietosuojalainsäädäntö 332.1
Tietoliikennelainsäädäntö 332.1

Viittaukset: 1 - 100 / 205

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]