360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE

Taloustieteen, mikro- ja makrotaloustieteen, taloustiedon, kansantaloustieteen ja yhteiskuntatalouden yleisteokset ja yleiset oppikirjat
Taloustieteen ja kansantaloustieteen suunnat ja koulukunnat, kuten keynesiläisyys ja monetarismi yleensä
Eri alojen taloudelliset kysymykset alan mukaisessa luokassa
Jos teoksessa on sekä kansantalous- että liiketaloustiedettä, on etusija luokilla 360-369
YKL : 36

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Arvo, kansantaloustiede yl. 360
Ekonometria yl. 360
Julkinen sektori, kansantaloustiede yl. 360
Kansantalous yl. 360
Kansantalous, taloustiede, kansantaloustiede 360
Kansantaloustiede yl. 360
Kansantaloustiede, taloustiede 360
Kasvuteoriat yl. 360
Kehitysteoriat, taloustiede yl. 360
Keynesiläisyys, taloustiede yl. 360
Kokonaistoimitus, kansantalous yl. 360
Kustannukset, kansantaloustiede yl. 360
Kustannus-hyötyanalyysi, kansantaloustiede yl. 360
Käyttöarvoanalyysi, kansantaloustiede yl. 360
Makrotalous, kansantaloustiede yl. 360
Makrotaloustiede, kansantaloustiede yl. 360
Mikrotaloustiede, taloustiede yl. 360
Monetarismi yl. 360
Panos-tuotosanalyysi, taloustiede yl. 360
Pareto-tehokkuus, talousteoriat yl. 360
Pitkän aikavälin suunnittelu, kansantaloustiede yl. 360
Poliittinen taloustiede, kansantaloustiede yl. 360
Rahoitustase, kansantalous yl. 360
Riisto, taloustiede yl. 360
Riistäminen, taloustiede yl. 360
Säästöt, kansantalous yl. 360
Säästöt, taloustieteet yl. 360
Taloudellinen arviointi , kansantaloustiede yl. 360
Taloudelliset mallit, kansantaloustiede yl. 360
Taloussosiologia, taloustiede yl. 360
Talousteoriat, kansantaloustiede yl. 360
Taloustieteet, kansantaloustiede yl. 360
Taloustieto yl. 360
Vakausmekanismit, kansantalous 360
Marksilainen taloustiede yl. 360 - 361
Marxilainen taloustiede yl. 360 - 361
Deregulaatio, talous yl. 360 - 369
Sääntely, talous yl. 360 - 369
Sääntelyn purkaminen, talous yl. 360 - 369
Taloudellinen sääntely, talous yl. 360 - 369
Yhteiskuntatieteet, kansantaloustiede 360 - 369
Kastajaliikkeet, herätysliikkeet, ev.-lut. 270 - 379+
Kastajaliikkeet, kirkkohistoria yl. 270 - 379+
Eettinen kasvatus, kristillinen kasvatus, muut kristilliset yhteisöt 260 - 369