369 Talousmaantiede. Taloushistoria

Yleinen talous- ja kauppamaantiede. Yleinen taloushistoria
Eri maanosien, maiden ja aikakausien yleinen talous- ja kauppamaantiede sekä yleinen taloushistoria
Suomen yleinen talous- ja kauppamaantiede
Suomen yleinen taloushistoria
Luonnonvarojen, raaka-aineiden, teollisuuden ja muun taloudellisen toiminnan maantieteellinen sijoittuminen
Imperialismin, kolonialismin ja merkantilismin yleinen historia
Tiettyä erikoisalaa koskeva talousmaantiede ja taloushistoria alan mukaisessa luokassa
YKL : 36.09,  36.1

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Anti-Imperialismi, taloushistoria yl. 369
G7-maat, talousmaantiede yl. 369
Ihmismaantiede, talousmaantiede yl. 369
Imperialismi, taloushistoria yl. 369
Johtavat teollisuusmaat, talousmaantiede yl. 369
Jälkikolonialismi, taloushistoria yl. 369
Kapitalismi, taloushistoria yl. 369
Kapitalistiset maat, taloushistoria yl. 369
Kapitalistiset maat, talousmaantiede yl. 369
Kauppamaantiede yl. 369
Kehittyneet maat , taloushistoria yl. 369
Kliometria 369
Kolonialismi, taloushistoria yl. 369
Luonnonvarat, talousmaantiede yl. 369
Luontaistalous yl. 369
Luontoistalous yl. 369
Maantiede, talousmaantiede yl. 369
Maatalousmaat, talousmaantiede yl. 369
Merkantilismi, taloushistoria yl. 369
Postkolonialismi, taloushistoria yl. 369
Raaka-aineet, talousmaantiede 369
Raaka-ainevarat, talousmaantiede 369
Rahatalous, taloushistoria yl. 369
Ravintovarat, talousmaantiede yl. 369
Riisto, taloushistoria ja -maantiede yl. 369
Riistäminen, taloushistoria ja -maantiede yl. 369
Siirtomaapolitiikka, taloushistoria yl. 369
Siirtomaat, taloushistoria yl. 369
Siirtomaavallat, taloushistoria yl. 369
Taloudelliset sidonnaisuudet, taloushistoria yl. 369
Taloudelliset sidonnaisuudet, talousmaantiede yl. 369
Talousalueet yl. 369
Taloushistoria yl. 369
Talousmaantiede yl. 369
Teollistuneet maat, taloushistoria yl. 369
Teollisuusmaat, taloushistoria yl. 369
Tropiikki, talousmaantiede yl. 369
Valtiotieteet, taloushistoria yl. 369
Viljavarastot, taloushistoria 369
Deregulaatio, talous yl. 360 - 369
Sääntely, talous yl. 360 - 369
Sääntelyn purkaminen, talous yl. 360 - 369
Taloudellinen sääntely, talous yl. 360 - 369
Yhteiskuntatieteet, kansantaloustiede 360 - 369
Kastajaliikkeet, herätysliikkeet, ev.-lut. 270 - 379+
Kastajaliikkeet, kirkkohistoria yl. 270 - 379+
Eettinen kasvatus, kristillinen kasvatus, muut kristilliset yhteisöt 260 - 369