377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka

Neuvottelutekniikka. Kokouksen asiakirjatekniikka
Tässä myös kunnallinen ja valtionhallinnollinen kokoustekniikka
Yleisten järjestöllisten tilaisuuksien järjestäminen
Jos teoksessa on sekä yhdistysten kokoustekniikkaa että taloudenhoitoa, on etusija luokalla 377
Jos teoksessa on sekä järjestö- tai kokoustekniikkaa että puhetaitoa, on etusija luokalla 377
Eri alojen järjestöt, kokoukset ja kongressit alan mukaisessa luokassa
YKL : 30.7

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Audiokokoukset, neuvottelutekniikka yl. 377
Audiokonferenssit, neuvottelutekniikka yl. 377
Audioneuvottelut, neuvottelutekniikka yl. 377
Elektroniset kokoukset, kokoustekniikka yl. 377
Ennakkoäänestys, järjestötekniikka yl. 377
Ennakkoäänestäminen, järjestötekniikka yl. 377
Etäkokoukset, kokoustekniikka 377
Etäosallistuminen, kokoustekniikka 377
Johtaminen, kokoustekniikka 377
Johtokunnat, yhdistykset yl. 377
Järjestäminen, kokoukset yl. 377
Keskustelutaito, kokoustekniikka yl. 377
Kokoustekniikka 377
Kokoustilat, kokoustekniikka 377
Konferenssit, kokoustekniikka 377
Kunnallinen kokoustekniikka 377
Neuvostot, järjestötoiminta yl. 377
Neuvottelut, neuvottelutaito 377
Neuvottelutaito 377
Postiäänestys, järjestötekniikka yl. 377
Postiäänestäminen, järjestötekniikka yl. 377
Protestiliikkeet, järjestötoiminta yl. 377
Pääteneuvottelut, neuvottelutaito yl. 377
Pöytäkirjat yl. (ks. myös aloittain) 377
Pöytäkirjat, pöytäkirjan laatiminen yl. 377
Round table -järjestöt yl. 377
Salaseurat yl. 377
Seurat, järjestötoiminnan tekniikka 377
Sähköinen äänestys, järjestötekniikka yl. 377
Sähköinen äänestäminen, järjestötekniikka yl. 377
Telekokoukset, neuvottelutekniikka yl. 377
Telekonferenssit, neuvottelutekniikka yl. 377
Teleneuvottelut, neuvottelutekniikka yl. 377
Teollisuustoimihenkilöt, ay-toiminta 377
Teollisuustyöntekijät, ay-toiminta 377
Tietokonekokoukset, kokoustekniikka yl. 377
Toimielimet, järjestötoiminta yl. 377
Toimikunnat, järjestötoiminta yl. 377
Toimintakertomukset, järjestötekniikka yl. 377
Toimintasuunnitelmat, järjestötekniikka yl. 377
Valiokunnat, järjestötoiminta yl. 377
Verkkokokoukset, neuvottelutekniikka yl. 377
Verkkokonferenssit, neuvottelutekniikka yl. 377
Verkkoneuvottelut, neuvottelutekniikka yl. 377
verkkoseminaarit, etäkokoukset, kokoustekniikka 377
Videokokoukset yl. 377
Videokonferenssit yl. 377
Videoneuvottelut yl. 377
Väittely, kokoustekniikka 377
Yhtiökokoukset, kokoustekniikka 377
Äänestykset, järjestöjen yl. 377
Äänestyskäyttäytyminen, järjestötekniikka yl. 377
Äänestäminen, järjestötekniikka yl. 377
Aatteelliset järjestöt, järjestötoiminta yl. 377+
Aatteelliset yhdistykset, järjestötoiminta yl. 377+
Hajaannus, järjestötoiminta yl. 377+
Julkinen keskustelu, kansalaisjärjestöt yl. 377+
Järjestödemokratia yl. (ks. myös aloittain) 377+
Järjestöt, järjestötoiminta yl. 377+
Järjestötoiminta yl. (ks. myös aloittain) 377+
Jäsenistö yl. (ks. myös aloittain) 377+
Jäsenyys yl. (ks. myös aloittain) 377+
Kansalaisjärjestöt yl. (ks. myös aloittain) 377+
Kansalaisjärjestöt, järjestötoiminta yl. 377+
Kansalaiskeskustelu, kansalaisjärjestöt yl. 377+
Kansalaisliikkeet, järjestötoiminta yl. 377+
Kansalaisosallistuminen, järjestötoiminta yl. 377+
Kansalaisten osallistuminen, järjestötoiminta yl. 377+
Kansalaistoiminta, järjestötoiminta yl. 377+
Kansanliikkeet, järjestötoiminta yl. 377+
Kerhot, kerhotoiminta yl. (ks. myös aloittain) 377+
Kerhotoiminta yl. (ks. myös aloittain) 377+
Klubit, kerhotoiminta yl. 377+
Kyläyhdistykset, kansalaisjärjestöt 377+
NGO yl. (ks. myös aloittain) 377+
Non-profit-organisaatiot, järjestötoiminta yl. 377+
Puheenjohtajat, kokoustekniikka yl. 377+
Puheenjohtajuus, kokoustekniikka yl. 377+
Puhelinneuvottelut, kokoustekniikka yl. 377+
Seuratoiminta yl. 377+
Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, järjestötoiminta yl. 377+
Yhdistykset, yhdistystoiminta yl. (ks. myös aloittain) 377+
Yhdistystoiminta yl. (ks. myös aloittain) 377+
Yleishyödylliset yhteisöt, järjestötoiminta yl. 377+
Yleisötilaisuudet, järjestölliset tilaisuudet yl. 377+
Sosiaalitieteet, yhteiskuntapolitiikka yl. 370 - 377+
Sosiaalitutkimus, yhteiskuntapolitiikka yl. 370 - 377+
Deregulaatio, liiketalous yl. 370 - 379
Sääntely, liiketalous yl. 370 - 379
Sääntelyn purkaminen, liiketalous yl. 370 - 379
Taloudellinen sääntely, liiketalous 370 - 379
Kastajaliikkeet, herätysliikkeet, ev.-lut. 270 - 379+
Kastajaliikkeet, kirkkohistoria yl. 270 - 379+