377.2 Työmarkkinajärjestöt

Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt. Ammattiyhdistysliike
Tässä sekä työmarkkinajärjestöjä kokevat yleisteokset että eri aloja ja ammatteja edustavat työmarkkinajärjestöt
Ammattijärjestöt. Ammattiyhdistykset. Keskusjärjestöt. Luottamusmiesjärjestelmä. Työtaistelut. Lakot. Työsulut. Työsaarrot
YKL : 36.132,  36.133

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aatteelliset järjestöt, työmarkkinajärjestöt 377.2
Aatteelliset yhdistykset, työmarkkinajärjestöt 377.2
Alaiset, työntekijäjärjestöt 377.2
Ammatillinen järjestäytyminen 377.2
Ammatilliset keskusjärjestöt 377.2
Ammattialajärjestöt 377.2
Ammattijärjestöt 377.2
Ammattiliitot 377.2
Ammattiosastot 377.2
Ammattiyhdistykset 377.2
Ammattiyhdistysliike 377.2
Ammattiyhdistyspolitiikka 377.2
Ammattiyhdistystoiminta 377.2
Edunvalvonta, työmarkkinajärjestöt 377.2
Ennakkoäänestys, ay-vaalit 377.2
Ennakkoäänestäminen, ay-vaalit 377.2
Etujärjestöt, työmarkkinajärjestöt 377.2
Eturyhmät, työmarkkinajärjestöt 377.2
Henkilökuntayhdistykset, ammattiyhdistykset 377.2
Intressiryhmät, työmarkkinajärjestöt 377.2
Järjestöt, työmarkkinajärjestöt 377.2
Kansainvälinen ammattiyhdistysliike 377.2
Kansalaisosallistuminen, työmarkkinajärjestöt 377.2
Kansalaisten osallistuminen, työmarkkinajärjestöt 377.2
Kansalaistoiminta, työmarkkinajärjestöt 377.2
Kaupan työntekijät, ammattiyhdistystoiminta 377.2
Keskusjärjestöt, työmarkkinajärjestöt 377.2
Konfliktinhallinta, työtaistelut 377.2
Konfliktinratkaisu, työtaistelut 377.2
Konfliktit, työtaistelut 377.2
Kunnalliset keskusjärjestöt 377.2
Kuntien keskusjärjestöt 377.2
Lakot 377.2
Liiketyöntekijät, ammattiyhdistystoiminta 377.2
Luottamusmiehet, ammattiyhdistystoiminta 377.2
Luottamusmiesjärjestelmä 377.2
Metallityöntekijät, ammattiyhdistystoiminta 377.2
Nälkälakko, työtaistelut 377.2
Paikallinen sopiminen, työmarkkinajärjestöt 377.2
Painostusryhmät, työmarkkinajärjestöt 377.2
Palkkatyöläiset, ammattiyhdistysliike 377.2
Postiäänestys, ay-vaalit 377.2
Postiäänestäminen, ay-vaalit 377.2
Riidat, työriidat 377.2
Solidaarisuus, ay-liike 377.2
Sopimusjärjestelmä, työmarkkinajärjestöt 377.2
Sovittelijat, työtaistelut 377.2
Sovittelu, työtaistelut 377.2
Sulut, työtaistelut 377.2
Syömälakko, työtaistelut 377.2
Sähköinen äänestys, ay-vaalit 377.2
Sähköinen äänestäminen, ay-vaalit 377.2
Tekniset toimihenkilöt, ay-toiminta 377.2
Toimihenkilöyhdistykset 377.2
Toimistotyöntekijät, työmarkkinajärjestöt 377.2
Tuotannonmenetykset, työtaistelut 377.2
Työ, työmarkkinajärjestöt 377.2
Työelämä, työmarkkinajärjestöt 377.2
Työmarkkinajärjestöt 377.2
Työmarkkinariidat 377.2
Työnantajajärjestöt 377.2
Työnantajat, työmarkkinajärjestöt 377.2
Työntekijäjärjestöt 377.2
Työntekijät, työntekijäjärjestöt 377.2
Työrauha, työmarkkinat 377.2
Työriidat 377.2
Työsulut 377.2
Työtaistelut 377.2
Työväenjärjestöt, työmarkkinajärjestöt 377.2
Vaalikampanjat, ay-politiikka 377.2
Vaalikoneet, ay-vaalit 377.2
Vaalit, ay-vaalit 377.2
Valtakunnansovittelijat, työtaistelut 377.2
Yleislakot 377.2
Yrittäjäjärjestöt, työmarkkinajärjestöt 377.2
Äänestykset, ay-vaalit 377.2
Äänestyskäyttäytyminen, ay-vaalit 377.2
Äänestäminen, ay-vaalit 377.2
Aatteelliset järjestöt, järjestötoiminta yl. 377+
Aatteelliset yhdistykset, järjestötoiminta yl. 377+
Hajaannus, järjestötoiminta yl. 377+
Julkinen keskustelu, kansalaisjärjestöt yl. 377+
Järjestödemokratia yl. (ks. myös aloittain) 377+
Järjestöt, järjestötoiminta yl. 377+
Järjestötoiminta yl. (ks. myös aloittain) 377+
Jäsenistö yl. (ks. myös aloittain) 377+
Jäsenyys yl. (ks. myös aloittain) 377+
Kansalaisjärjestöt yl. (ks. myös aloittain) 377+
Kansalaisjärjestöt, järjestötoiminta yl. 377+
Kansalaiskeskustelu, kansalaisjärjestöt yl. 377+
Kansalaisliikkeet, järjestötoiminta yl. 377+
Kansalaisosallistuminen, järjestötoiminta yl. 377+
Kansalaisten osallistuminen, järjestötoiminta yl. 377+
Kansalaistoiminta, järjestötoiminta yl. 377+
Kansanliikkeet, järjestötoiminta yl. 377+
Kerhot, kerhotoiminta yl. (ks. myös aloittain) 377+
Kerhotoiminta yl. (ks. myös aloittain) 377+
Klubit, kerhotoiminta yl. 377+
Kyläyhdistykset, kansalaisjärjestöt 377+
NGO yl. (ks. myös aloittain) 377+

Viittaukset: 1 - 100 / 118

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]