380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ

Yleisteokset, jotka koskevat sekä liikennettä että joukkoviestintää
Yleisteokset liikenteestä ja liikennesuunnittelusta, joissa on sekä maa- että meri- tai ilmaliikennettä
Jos teos kuitenkin painottuu johonkin liikenteen osa-alueeseen, on etusija alan mukaisella luokalla
Huoltoasematoiminta ja huolinta sekä vaarallisten aineiden kuljetus sekä maa- että vesi- tai ilmaliikenteen kannalta
YKL : 69.6