Luokkahaku 400+

400 MAANTIEDE
401 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
402 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
403 Sanakirjat. Hakuteokset
404 Maailmankartat. Maailmankartastot
405 Kausijulkaisut
406 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
407 Opinnot
408 Kokoomateokset
408.3 Tilastot. Taulukot
408.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
409 Yleinen aluemaantiede. Yleinen kulttuurimaantiede. Yleinen poliittinen maantiede
410 EUROOPPA
411 Pohjoismaat. Baltian maat
411.1 Ruotsi
411.11 Tukholma
411.2 Norja
411.21 Oslo
411.3 Islanti
411.4 Tanska
411.41 Kööpenhamina
411.42 Färsaaret
411.5 Baltian maat
411.51 Viro
411.52 Latvia
411.53 Liettua
412 Suomi
412.008 Suomenruotsalaisten asuma-alueet
412.1 Uusimaa
412.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
412.2 Varsinais-Suomi. Satakunta
412.21 Turku
412.3 Ahvenanmaa
412.4 Häme. Pirkanmaa
412.41 Tampere
412.5 Kymenlaakso. Etelä-Karjala
412.51 Menetetty Karjalan alue
412.6 Etelä-Savo
412.7 Pohjois-Savo
412.79 Pohjois-Karjala
412.8 Etelä-Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa
412.89 Keski-Suomi
412.9 Pohjois-Pohjanmaa. Kainuu. Koillismaa
412.91 Lappi
413 Keski-Eurooppa
413.2 Benelux-maat
413.21 Alankomaat, Hollanti
413.22 Belgia
413.23 Luxemburg
413.4 Unkari
413.5 Puola
413.6 Entisen Tsekkoslovakian alue
413.61 Tsekki
413.62 Slovakia
413.7 Romania
413.8 Sveitsi
413.9 Itävalta
413.91 Wien
414 Saksa
414.1 Berliini
415 Ranska
415.1 Pariisi
417 Brittein saaret
417.1 Iso-Britannia
417.11 Lontoo
417.2 Irlanti
417.21 Irlannin tasavalta, Eire
417.22 Pohjois-Irlanti
418 Itsenäisten valtioiden yhteisö (IVY)
418.2 Venäjä
418.21 Moskova
418.22 Pietari
418.3 Ukraina
418.4 Valko-Venäjä
418.5 Moldova
419 Etelä-Eurooppa
419.1 Pyreneiden niemimaa
419.11 Espanja
419.12 Portugali
419.2 Italia
419.21 Rooma
419.3 Balkanin niemimaa
419.31 Kreikka
419.32 Entisen Jugoslavian alue
419.321 Slovenia
419.322 Kroatia
419.323 Bosnia ja Hertsegovina
419.324 Serbia
419.325 Makedonia, EJTM
419.326 Montenegro
419.327 Kosovo
419.33 Bulgaria
419.34 Albania
419.4 Malta
420 AASIA
421 Etu-Aasia
421.1 Turkki
421.2 Kypros
422 Israel. Palestiina
423 IVY:n Aasian puoleiset maat
424 Keski-Aasia
425 Korea
426 Kiina
427 Japani
428 Kaakkois-Aasia
429 Etelä-Aasia
430 AFRIKKA
431 Pohjois-Afrikka
432 Egypti. Sudan. Etelä-Sudan
434 Länsi-Afrikka
435 Keski-Afrikka
436 Itä-Afrikka
437 Djibouti. Eritrea. Etiopia. Somalia
438 Etelä-Afrikka
439 Afrikan saaret
440 AMERIKKA
441 Pohjois-Amerikka
442 Kanada
443 Yhdysvallat, USA
443.11 New York
444 Meksiko
445 Keski-Amerikka
446 Karibianmeren saaret
447 Etelä-Amerikka
448 Brasilia
449 Argentiina
450 AUSTRALIA. OSEANIA. NAPAMAAT
451 Australia. Uusi-Seelanti. Uusi-Guinea
453 Havaiji
456 Tyynen meren saaret
458 Arktis, pohjoiset napamaat
459 Antarktis, eteläiset napamaat
460 MATKAILU. MATKAT
461 Yleiset matkaoppaat
462 Matkakuvaukset
469 Löytöretket. Tutkimusmatkat
470 KANSATIEDE. ANTROPOLOGIA
471 Kotiseutututkimus
472 Esineellinen kulttuuri
473 Kansantavat. Kansanelämä
473.1 Juhlaperinne. Ruoka- ja juomaperinne
475 Suomalais-ugrilaiset kansat
475.1 Suomalaiset
476 Muiden kansojen kansatiede
476.1 Euroopan kansat
476.11 Pohjoisgermaaniset kansat
476.12 Lappalaiset. Saamelaiset
476.5 Aasian kansat
476.6 Afrikan kansat
476.7 Amerikan kansat
476.8 Australian, Oseanian ja napamaiden kansat
479 Antropologia
479.2 Biologinen antropologia
479.3 Kulttuuriantropologia. Sosiaaliantropologia
480 FYYSINEN MAANTIEDE
482 Kartografia
483 Geodesia. Maanmittaus. Paikannus. Geoinformatiikka
485 Hydrologia
487 Meteorologia. Klimatologia
490 GEOLOGIA
492 Geomorfologia. Geodynamiikka
493 Mineralogia. Kristallografia. Petrologia
495 Fennoskandian geologia
495.1 Suomen geologia
498 Historiallinen geologia
499 Paleontologia

483 Geodesia. Maanmittaus. Paikannus. Geoinformatiikka

Geodeettiset kojeet, mittaus ja mittausvälineet
Kolmiomittaus. Maastomittaus. Kaupunkimittaus. Fotogrammetria. Ilma- ja satelliittikuvaus. Ilmakuvamittaus. Geodeettiset projektiot
Maantieteellinen paikanmääritys ja satelliittipaikannus yleensä. GPS yleensä
Geoinformatiikka yleensä
Jos teos koskee sekä kartografiaa että geodesiaa tai maanmittausta, on etusija luokalla 482
YKL : 52.6

Viittaukset muihin luokkiin

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Astemittaus 483
Etäisyydenmittaus, maanmittaus 483
Fotogrammetria 483
Geodeettiset projektiot 483
Geodesia 483
Geoidi, geodesia yl. 483
Geoinformatiikka yl. 483
Geostatistiikka, geodesia 483
GPS yl. 483
GPS, geodesia yl. 483
Ilmakuvamittaus 483
Ilmakuvat yl. (ks. myös aloittain) 483
Ilmakuvaus 483
Ilmansuunnat, maanmittaus 483
Kartoitus, maanmittaus 483
Kaupunkimittaus 483
Kenttämittaus 483
Kiinteistö- ja mittaustoimi, maanmittaus 483
Kiinteistötoimitus, maanmittaus 483
Kiintopistemittaus 483
Kolmiomittaus 483
Korkeudenmittaus, maanmittaus 483
Korkeussuhteet, maanmittaus 483
Lokalisointi, geodesia, maanmittaus 483
Maanmittaus 483
Maanmittaushallinto 483
Maanpinnan korkeus, maanmittaus 483
Maantieteellinen paikanmääritys, geodesia, maanmittaus 483
Matemaattinen maantiede 483
Mittaus, etäisyydenmittaus 483
Mittaus, fotogrammetria 483
Mittaus, kolmiomittaus 483
Mittaus, korkeudenmittaus 483
Mittaus, maanmittaus 483
Mittaus, monikulmiomittaus 483
Mittaus, pituudenmittaus 483
Monikulmiomittaus 483
Navigointilaitteet, satelliittipaikannusjärjestelmä 483
Paikallistaminen, geodesia, maanmittaus 483
Paikanmääritys yl. 483
Paikanmääritys, geodesia, maanmittaus 483
Paikannus yl. 483
Paikannus, geodesia, maanmittaus 483
Paikka, geodesia, maanmittaus 483
Pinta-ala, maanmittaus 483
Pituuspiirit, geodesia 483
Projektio, geodesia 483
Satelliitit, geodesia 483
Satelliittikuvaus 483
Satelliittipaikannus yl. 483
Satelliittipaikannus, geodesia yl. 483
Sisätilapaikannus yl. 483
Stereokartoitus, geodesia 483
Teodoliitit 483
Triangulaatio, geodesia 483
Vaaitus 483
Geotieteet, luonnonmaantiede 480 - 487
Luonnontieteet, luonnonmaantiede 480 - 487