Luokkahaku 400+

400 MAANTIEDE
401 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
402 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
403 Sanakirjat. Hakuteokset
404 Maailmankartat. Maailmankartastot
405 Kausijulkaisut
406 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
407 Opinnot
408 Kokoomateokset
408.3 Tilastot. Taulukot
408.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
409 Yleinen aluemaantiede. Yleinen kulttuurimaantiede. Yleinen poliittinen maantiede
410 EUROOPPA
411 Pohjoismaat. Baltian maat
411.1 Ruotsi
411.11 Tukholma
411.2 Norja
411.21 Oslo
411.3 Islanti
411.4 Tanska
411.41 Kööpenhamina
411.42 Färsaaret
411.5 Baltian maat
411.51 Viro
411.52 Latvia
411.53 Liettua
412 Suomi
412.008 Suomenruotsalaisten asuma-alueet
412.1 Uusimaa
412.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
412.2 Varsinais-Suomi. Satakunta
412.21 Turku
412.3 Ahvenanmaa
412.4 Häme. Pirkanmaa
412.41 Tampere
412.5 Kymenlaakso. Etelä-Karjala
412.51 Menetetty Karjalan alue
412.6 Etelä-Savo
412.7 Pohjois-Savo
412.79 Pohjois-Karjala
412.8 Etelä-Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa
412.89 Keski-Suomi
412.9 Pohjois-Pohjanmaa. Kainuu. Koillismaa
412.91 Lappi
413 Keski-Eurooppa
413.2 Benelux-maat
413.21 Alankomaat, Hollanti
413.22 Belgia
413.23 Luxemburg
413.4 Unkari
413.5 Puola
413.6 Entisen Tsekkoslovakian alue
413.61 Tsekki
413.62 Slovakia
413.7 Romania
413.8 Sveitsi
413.9 Itävalta
413.91 Wien
414 Saksa
414.1 Berliini
415 Ranska
415.1 Pariisi
417 Brittein saaret
417.1 Iso-Britannia
417.11 Lontoo
417.2 Irlanti
417.21 Irlannin tasavalta, Eire
417.22 Pohjois-Irlanti
418 Itsenäisten valtioiden yhteisö (IVY)
418.2 Venäjä
418.21 Moskova
418.22 Pietari
418.3 Ukraina
418.4 Valko-Venäjä
418.5 Moldova
419 Etelä-Eurooppa
419.1 Pyreneiden niemimaa
419.11 Espanja
419.12 Portugali
419.2 Italia
419.21 Rooma
419.3 Balkanin niemimaa
419.31 Kreikka
419.32 Entisen Jugoslavian alue
419.321 Slovenia
419.322 Kroatia
419.323 Bosnia ja Hertsegovina
419.324 Serbia
419.325 Makedonia, EJTM
419.326 Montenegro
419.327 Kosovo
419.33 Bulgaria
419.34 Albania
419.4 Malta
420 AASIA
421 Etu-Aasia
421.1 Turkki
421.2 Kypros
422 Israel. Palestiina
423 IVY:n Aasian puoleiset maat
424 Keski-Aasia
425 Korea
426 Kiina
427 Japani
428 Kaakkois-Aasia
429 Etelä-Aasia
430 AFRIKKA
431 Pohjois-Afrikka
432 Egypti. Sudan. Etelä-Sudan
434 Länsi-Afrikka
435 Keski-Afrikka
436 Itä-Afrikka
437 Djibouti. Eritrea. Etiopia. Somalia
438 Etelä-Afrikka
439 Afrikan saaret
440 AMERIKKA
441 Pohjois-Amerikka
442 Kanada
443 Yhdysvallat, USA
443.11 New York
444 Meksiko
445 Keski-Amerikka
446 Karibianmeren saaret
447 Etelä-Amerikka
448 Brasilia
449 Argentiina
450 AUSTRALIA. OSEANIA. NAPAMAAT
451 Australia. Uusi-Seelanti. Uusi-Guinea
453 Havaiji
456 Tyynen meren saaret
458 Arktis, pohjoiset napamaat
459 Antarktis, eteläiset napamaat
460 MATKAILU. MATKAT
461 Yleiset matkaoppaat
462 Matkakuvaukset
469 Löytöretket. Tutkimusmatkat
470 KANSATIEDE. ANTROPOLOGIA
471 Kotiseutututkimus
472 Esineellinen kulttuuri
473 Kansantavat. Kansanelämä
473.1 Juhlaperinne. Ruoka- ja juomaperinne
475 Suomalais-ugrilaiset kansat
475.1 Suomalaiset
476 Muiden kansojen kansatiede
476.1 Euroopan kansat
476.11 Pohjoisgermaaniset kansat
476.12 Lappalaiset. Saamelaiset
476.5 Aasian kansat
476.6 Afrikan kansat
476.7 Amerikan kansat
476.8 Australian, Oseanian ja napamaiden kansat
479 Antropologia
479.2 Biologinen antropologia
479.3 Kulttuuriantropologia. Sosiaaliantropologia
480 FYYSINEN MAANTIEDE
482 Kartografia
483 Geodesia. Maanmittaus. Paikannus. Geoinformatiikka
485 Hydrologia
487 Meteorologia. Klimatologia
490 GEOLOGIA
492 Geomorfologia. Geodynamiikka
493 Mineralogia. Kristallografia. Petrologia
495 Fennoskandian geologia
495.1 Suomen geologia
498 Historiallinen geologia
499 Paleontologia

485 Hydrologia

Vesikehä. Vesientutkimus. Hydrografia. Vesikemia
Hydrologinen kierto ja maapallon vesitase
Haihdunta. Valuma. Virtaama. Suotautuminen
Sadevesi hydrologian kannalta. Tulvat. Kuivuus
Vesivarat. Pohjavedet. Geohydrologia
Järvien, virtaavan veden ja meren tutkimus
Limnologia. Potamologia. Oseanologia. Oseanografia
Merivirrat. Vuorovedet. Veden lämpötila. Jääpeite
YKL : 55.6

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aallot, hydrologia 485
Aapasuot, hydrologia 485
Ahtojää, hydrologia 485
Allikot, limnologia yl. 485
Anoksia, hydrologia yl. 485
Arteesiset kaivot, pohjavesi 485
Fyysinen maantiede, hydrologia 485
Geohydrologia 485
Glasiologia, hydrologia 485
Golf-virta, merentutkimus 485
Haihdunta, hydrologia 485
Hasardit, tulvat 485
Humusjärvet, hydrologia 485
Hydrogeologia 485
Hydrografia 485
Hydrologia 485
Hydrologinen kierto 485
Hydrosfääri yl. 485
Hydrosfääri, hydrologia 485
Hyökyaallot 485
Infiltraatio, hydrologia yl. 485
Itämeri, merentutkimus yl. 485
Joenuomat, hydrologia yl. 485
Joet, hydrologia yl. 485
Jokisuistot, hydrologia yl. 485
Jokisuistot, vesientutkimus yl. 485
Jäidenlähtö 485
Järvet, hydrologia yl. 485
Järvet, vesientutkimus yl. 485
Jää, hydrologia 485
Jäätiköntutkimus, hydrologia 485
Jäätutkimus, hydrologia 485
Kaivot, pohjavesi 485
Katastrofit, tulvat 485
Kaupunkihydrologia 485
Kerrostuneisuus 485
Kryosfääri, jääpeite, hydrologia 485
Laguunit, hydrologia yl. 485
Lahdet, hydrologia yl. 485
Lammet, limnologia yl. 485
Letot, hydrologia 485
Limnologia 485
Luonnonmaantiede, hydrologia 485
Luonnononnettomuudet, kuivuus 485
Luonnononnettomuudet, tulvat 485
Luotaimet, hydrologiset luotaimet 485
Luotaus, hydrologinen luotaus 485
Lähdevesi, hydrologia 485
Lähteet, hydrologia 485
Madaltuminen, merentutkimus yl. 485
Makea vesi, hydrologia 485
Matalikot, merentutkimus yl. 485
Mataloituminen, merentutkimus yl. 485
Merenmittaus 485
Merenpinnan vaihtelut, hydrologia 485
Merenpinta, hydrologia 485
Merenpohja, merentutkimus yl. 485
Merentutkimus yl. 485
Meret, merentutkimus yl. 485
Merijää, hydrologia 485
Merikirjallisuus, merentutkimus yl. 485
Meritiede yl. 485
Merivesi, merentutkimus yl. 485
Merivirrat yl. 485
Mineraalilähteet, pohjavedet 485
Murtovesi, hydrologia 485
Nevat, hydrologia 485
Onnettomuudet, tulvat 485
Oseanologia yl. 485
Paleolimnologia 485
Pienvedet, hydrologia 485
Pintavalutuskentät yl. 485
Pintavesi, hydrologia 485
Pohjavesi, hydrologia 485
Pohjavesialueet, hydrologia 485
Potamologia 485
Purot, hydrologia yl. 485
Rannat, hydrologia 485
Rannikkoalueet, hydrologia 485
Rannikkovedet, hydrologia 485
Rannikot, hydrologia 485
Rämeet, hydrologia 485
Sadevesi, hydrologia 485
Sisävedet, hydrologia 485
Sondit, hydrologiset luotaimet 485
Suola, hydrologia 485
Suolapitoisuus, hydrologia 485
Suot, hydrologia 485
Suotovesi 485
Suoyhdistymät, suot, hydrologia 485
Suuronnettomuudet, tulvat 485
Syvyys, hydrologia 485
Syväluotaus, hydrologia 485
Syvänmeren alueet, merentutkimus yl. 485
Syvänteet, merentutkimus yl. 485
Taajamahydrologia 485
Talassologia 485
Tsunamit 485
Tuhot, tulvat 485
Tulvat 485

Viittaukset: 1 - 100 / 138

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]