Luokkahaku 400+

400 MAANTIEDE
401 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
402 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
403 Sanakirjat. Hakuteokset
404 Maailmankartat. Maailmankartastot
405 Kausijulkaisut
406 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
407 Opinnot
408 Kokoomateokset
408.3 Tilastot. Taulukot
408.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
409 Yleinen aluemaantiede. Yleinen kulttuurimaantiede. Yleinen poliittinen maantiede
410 EUROOPPA
411 Pohjoismaat. Baltian maat
411.1 Ruotsi
411.11 Tukholma
411.2 Norja
411.21 Oslo
411.3 Islanti
411.4 Tanska
411.41 Kööpenhamina
411.42 Färsaaret
411.5 Baltian maat
411.51 Viro
411.52 Latvia
411.53 Liettua
412 Suomi
412.008 Suomenruotsalaisten asuma-alueet
412.1 Uusimaa
412.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
412.2 Varsinais-Suomi. Satakunta
412.21 Turku
412.3 Ahvenanmaa
412.4 Häme. Pirkanmaa
412.41 Tampere
412.5 Kymenlaakso. Etelä-Karjala
412.51 Menetetty Karjalan alue
412.6 Etelä-Savo
412.7 Pohjois-Savo
412.79 Pohjois-Karjala
412.8 Etelä-Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa
412.89 Keski-Suomi
412.9 Pohjois-Pohjanmaa. Kainuu. Koillismaa
412.91 Lappi
413 Keski-Eurooppa
413.2 Benelux-maat
413.21 Alankomaat, Hollanti
413.22 Belgia
413.23 Luxemburg
413.4 Unkari
413.5 Puola
413.6 Entisen Tsekkoslovakian alue
413.61 Tsekki
413.62 Slovakia
413.7 Romania
413.8 Sveitsi
413.9 Itävalta
413.91 Wien
414 Saksa
414.1 Berliini
415 Ranska
415.1 Pariisi
417 Brittein saaret
417.1 Iso-Britannia
417.11 Lontoo
417.2 Irlanti
417.21 Irlannin tasavalta, Eire
417.22 Pohjois-Irlanti
418 Itsenäisten valtioiden yhteisö (IVY)
418.2 Venäjä
418.21 Moskova
418.22 Pietari
418.3 Ukraina
418.4 Valko-Venäjä
418.5 Moldova
419 Etelä-Eurooppa
419.1 Pyreneiden niemimaa
419.11 Espanja
419.12 Portugali
419.2 Italia
419.21 Rooma
419.3 Balkanin niemimaa
419.31 Kreikka
419.32 Entisen Jugoslavian alue
419.321 Slovenia
419.322 Kroatia
419.323 Bosnia ja Hertsegovina
419.324 Serbia
419.325 Makedonia, EJTM
419.326 Montenegro
419.327 Kosovo
419.33 Bulgaria
419.34 Albania
419.4 Malta
420 AASIA
421 Etu-Aasia
421.1 Turkki
421.2 Kypros
422 Israel. Palestiina
423 IVY:n Aasian puoleiset maat
424 Keski-Aasia
425 Korea
426 Kiina
427 Japani
428 Kaakkois-Aasia
429 Etelä-Aasia
430 AFRIKKA
431 Pohjois-Afrikka
432 Egypti. Sudan. Etelä-Sudan
434 Länsi-Afrikka
435 Keski-Afrikka
436 Itä-Afrikka
437 Djibouti. Eritrea. Etiopia. Somalia
438 Etelä-Afrikka
439 Afrikan saaret
440 AMERIKKA
441 Pohjois-Amerikka
442 Kanada
443 Yhdysvallat, USA
443.11 New York
444 Meksiko
445 Keski-Amerikka
446 Karibianmeren saaret
447 Etelä-Amerikka
448 Brasilia
449 Argentiina
450 AUSTRALIA. OSEANIA. NAPAMAAT
451 Australia. Uusi-Seelanti. Uusi-Guinea
453 Havaiji
456 Tyynen meren saaret
458 Arktis, pohjoiset napamaat
459 Antarktis, eteläiset napamaat
460 MATKAILU. MATKAT
461 Yleiset matkaoppaat
462 Matkakuvaukset
469 Löytöretket. Tutkimusmatkat
470 KANSATIEDE. ANTROPOLOGIA
471 Kotiseutututkimus
472 Esineellinen kulttuuri
473 Kansantavat. Kansanelämä
473.1 Juhlaperinne. Ruoka- ja juomaperinne
475 Suomalais-ugrilaiset kansat
475.1 Suomalaiset
476 Muiden kansojen kansatiede
476.1 Euroopan kansat
476.11 Pohjoisgermaaniset kansat
476.12 Lappalaiset. Saamelaiset
476.5 Aasian kansat
476.6 Afrikan kansat
476.7 Amerikan kansat
476.8 Australian, Oseanian ja napamaiden kansat
479 Antropologia
479.2 Biologinen antropologia
479.3 Kulttuuriantropologia. Sosiaaliantropologia
480 FYYSINEN MAANTIEDE
482 Kartografia
483 Geodesia. Maanmittaus. Paikannus. Geoinformatiikka
485 Hydrologia
487 Meteorologia. Klimatologia
490 GEOLOGIA
492 Geomorfologia. Geodynamiikka
493 Mineralogia. Kristallografia. Petrologia
495 Fennoskandian geologia
495.1 Suomen geologia
498 Historiallinen geologia
499 Paleontologia

492 Geomorfologia. Geodynamiikka

Maapallon muoto, sisäinen rakenne ja pinnanmuodostus
Geomorfogenia. Mannerliikunnot. Vuorijononmuodostus
Tulivuoret. Maanjäristykset. Seismologia
Eroosio. Rapautuminen. Sedimentaatio. Kerrostuminen
Maaperä. Maannokset. Maannostuminen
Jäätikkötiede. Jääkauden jäljet maa- ja kallioperässä
Harjut. Silokalliot. Moreeni. Drumliinit
Suot geologian kannalta. Turve, kivi- ja ruskohiili sekä öljy ja maakaasu geologian kannalta
Geofysiikka. Geokemia. Maamagnetismi
Tässä myös Fennoskandian ja Suomen geomorfologia ja geodynamiikka
YKL : 55.2

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aapasuot, geologia 492
Atollit, geologia 492
Deglasiaatio 492
Deltat, geomorfologia 492
Drumliinit 492
Dyynit, geomorfologia 492
Eloperäinen aines, geologia 492
Eloperäiset maalajit, geologia 492
Eloperäiset maat, maalajit yl. 492
Elottomat maalajit, geologia 492
Eroosio, geologia 492
Fyysinen maantiede, geomorfologia 492
Geodiversiteetti, geologia 492
Geodynamiikka 492
Geofysiikka 492
Geokemia 492
Geologia, geomorfologia 492
Geologinen monimuotoisuus, geologia 492
Geologiset kerrostumat, geomorfologia 492
Geomagnetismi 492
Geomorfogenia 492
Geomorfologia 492
Geotektoniikka 492
Geysirit, geologia 492
Glasiaaligeologia 492
Glasiologia, jäätiköntutkimus 492
Harjut, geomorfologia 492
Hasardit, luonnononnettomuudet yl. 492
Havaintoasemat, seismologia 492
Hiekka, maalajit 492
Hiekkasärkät, geomorfologia 492
Hiesu, maalajit 492
Hieta, maalajit 492
Hiidenkirnut 492
Hiili, kivihiilen geologia 492
Humus, maaperä yl. 492
Huokoisuus, maaperä yl. 492
Huuhtoutuminen, maannostuminen 492
Ikirouta, maaperä-ja jäätikkötiede 492
Joenuomat, geomorfologia 492
Joet, geomorfologia 492
Jokisuistot, geomorfologia 492
Jyrkänteet, geomorfologia 492
Jäljet, jääkauden jäljet 492
Järvet, geomorfologia 492
Jää, geologia 492
Jääkauden jäljet 492
Jäätiköityminen yl. 492
Jäätiköntutkimus yl. 492
Jäätiköntutkimus, glasiologia 492
Jäätiköt, jäätiköntutkimus yl. 492
Jäätutkimus, glasiologia 492
Jäävuoret, geologia 492
Kaasukentät, geologia 492
Kalderat, geologia 492
Kalliot, geomorfologia yl. 492
Kanaalit, geomorfologia 492
Kanjonit, geomorfologia 492
Kannakset, geomorfologia 492
Karike, maannostuminen 492
Karit, geomorfologia 492
Karsti, geomorfologia 492
Kasautuminen, geologiset prosessit 492
Katastrofit, luonnonkatastrofit yl. 492
Katastrofit, maanjäristykset 492
Katastrofit, tulivuorenpurkaukset yl. 492
Keidassuot , suotiede, geologia yl. 492
Kivennäismaat, maalajit yl. 492
Kivihiili, geologia 492
Kivikehä, geomorfologia 492
Kivikko, maaperä 492
Koralliriutat, geologia 492
Korkeussuhteet, geomorfologia 492
Kraatterit, maan pinnanmuodot 492
Kraatterit, tulivuoret 492
Kuntta, maaperä yl. 492
Kurut, geomorfologia 492
Kuumat lähteet, geologia 492
Laaksot, geomorfologia 492
Laava, tulivuoret 492
Laguunit, geomorfologia 492
Lahdet, geomorfologia 492
Lentohiekka, maalajit 492
Letot, geologia 492
Lieju, maalajit 492
Liete, maalajit 492
Litoraalit, geologia 492
Litosfääri, geomorfologia 492
Liuskekaasu, geologia 492
Liuskeöljy, geologia 492
Louhikko, maalajit 492
Luodot, geomorfologia 492
Luolastot, geomorfologia 492
Luolat, geomorfologia 492
Luonnonmaantiede, geologia, geomorfologia 492
Luonnononnettomuudet yl. 492
Luonnononnettomuudet, maanjäristykset 492
Luonnononnettomuudet, maanvyörymät 492
Luonnononnettomuudet, tulivuorenpurkaukset 492
Luonnonvoimat, luonnononnettomuudet 492

Viittaukset: 1 - 100 / 228

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]