485 Hydrologia

Vesikehä. Vesientutkimus. Hydrografia. Vesikemia
Hydrologinen kierto ja maapallon vesitase
Haihdunta. Valuma. Virtaama. Suotautuminen
Sadevesi hydrologian kannalta. Tulvat. Kuivuus
Vesivarat. Pohjavedet. Geohydrologia
Järvien, virtaavan veden ja meren tutkimus
Limnologia. Potamologia. Oseanologia. Oseanografia
Merivirrat. Vuorovedet. Veden lämpötila. Jääpeite
YKL : 55.6

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aallot, hydrologia 485
Aapasuot, hydrologia 485
Ahtojää, hydrologia 485
Allikot, limnologia yl. 485
Anoksia, hydrologia yl. 485
Arteesiset kaivot, pohjavesi 485
Fyysinen maantiede, hydrologia 485
Geohydrologia 485
Glasiologia, hydrologia 485
Golf-virta, merentutkimus 485
Haihdunta, hydrologia 485
Hasardit, tulvat 485
Humusjärvet, hydrologia 485
Hydrogeologia 485
Hydrografia 485
Hydrologia 485
Hydrologinen kierto 485
Hydrosfääri yl. 485
Hydrosfääri, hydrologia 485
Hyökyaallot 485
Infiltraatio, hydrologia yl. 485
Itämeri, merentutkimus yl. 485
Joenuomat, hydrologia yl. 485
Joet, hydrologia yl. 485
Jokisuistot, hydrologia yl. 485
Jokisuistot, vesientutkimus yl. 485
Jäidenlähtö 485
Järvet, hydrologia yl. 485
Järvet, vesientutkimus yl. 485
Jää, hydrologia 485
Jäätiköntutkimus, hydrologia 485
Jäätutkimus, hydrologia 485
Kaivot, pohjavesi 485
Katastrofit, tulvat 485
Kaupunkihydrologia 485
Kerrostuneisuus 485
Kryosfääri, jääpeite, hydrologia 485
Laguunit, hydrologia yl. 485
Lahdet, hydrologia yl. 485
Lammet, limnologia yl. 485
Letot, hydrologia 485
Limnologia 485
Luonnonmaantiede, hydrologia 485
Luonnononnettomuudet, kuivuus 485
Luonnononnettomuudet, tulvat 485
Luotaimet, hydrologiset luotaimet 485
Luotaus, hydrologinen luotaus 485
Lähdevesi, hydrologia 485
Lähteet, hydrologia 485
Madaltuminen, merentutkimus yl. 485
Makea vesi, hydrologia 485
Matalikot, merentutkimus yl. 485
Mataloituminen, merentutkimus yl. 485
Merenmittaus 485
Merenpinnan vaihtelut, hydrologia 485
Merenpinta, hydrologia 485
Merenpohja, merentutkimus yl. 485
Merentutkimus yl. 485
Meret, merentutkimus yl. 485
Merijää, hydrologia 485
Merikirjallisuus, merentutkimus yl. 485
Meritiede yl. 485
Merivesi, merentutkimus yl. 485
Merivirrat yl. 485
Mineraalilähteet, pohjavedet 485
Murtovesi, hydrologia 485
Nevat, hydrologia 485
Onnettomuudet, tulvat 485
Oseanologia yl. 485
Paleolimnologia 485
Pienvedet, hydrologia 485
Pintavalutuskentät yl. 485
Pintavesi, hydrologia 485
Pohjavesi, hydrologia 485
Pohjavesialueet, hydrologia 485
Potamologia 485
Purot, hydrologia yl. 485
Rannat, hydrologia 485
Rannikkoalueet, hydrologia 485
Rannikkovedet, hydrologia 485
Rannikot, hydrologia 485
Rämeet, hydrologia 485
Sadevesi, hydrologia 485
Sisävedet, hydrologia 485
Sondit, hydrologiset luotaimet 485
Suola, hydrologia 485
Suolapitoisuus, hydrologia 485
Suot, hydrologia 485
Suotovesi 485
Suoyhdistymät, suot, hydrologia 485
Suuronnettomuudet, tulvat 485
Syvyys, hydrologia 485
Syväluotaus, hydrologia 485
Syvänmeren alueet, merentutkimus yl. 485
Syvänteet, merentutkimus yl. 485
Taajamahydrologia 485
Talassologia 485
Tsunamit 485
Tuhot, tulvat 485
Tulvat 485

Viittaukset: 1 - 100 / 138

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]