492 Geomorfologia. Geodynamiikka

Maapallon muoto, sisäinen rakenne ja pinnanmuodostus
Geomorfogenia. Mannerliikunnot. Vuorijononmuodostus
Tulivuoret. Maanjäristykset. Seismologia
Eroosio. Rapautuminen. Sedimentaatio. Kerrostuminen
Maaperä. Maannokset. Maannostuminen
Jäätikkötiede. Jääkauden jäljet maa- ja kallioperässä
Harjut. Silokalliot. Moreeni. Drumliinit
Suot geologian kannalta. Turve, kivi- ja ruskohiili sekä öljy ja maakaasu geologian kannalta
Geofysiikka. Geokemia. Maamagnetismi
Tässä myös Fennoskandian ja Suomen geomorfologia ja geodynamiikka
YKL : 55.2

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aapasuot, geologia 492
Atollit, geologia 492
Deglasiaatio 492
Deltat, geomorfologia 492
Drumliinit 492
Dyynit, geomorfologia 492
Eloperäinen aines, geologia 492
Eloperäiset maalajit, geologia 492
Eloperäiset maat, maalajit yl. 492
Elottomat maalajit, geologia 492
Eroosio, geologia 492
Fyysinen maantiede, geomorfologia 492
Geodiversiteetti, geologia 492
Geodynamiikka 492
Geofysiikka 492
Geokemia 492
Geologia, geomorfologia 492
Geologinen monimuotoisuus, geologia 492
Geologiset kerrostumat, geomorfologia 492
Geomagnetismi 492
Geomorfogenia 492
Geomorfologia 492
Geotektoniikka 492
Geysirit, geologia 492
Glasiaaligeologia 492
Glasiologia, jäätiköntutkimus 492
Harjut, geomorfologia 492
Hasardit, luonnononnettomuudet yl. 492
Havaintoasemat, seismologia 492
Hiekka, maalajit 492
Hiekkasärkät, geomorfologia 492
Hiesu, maalajit 492
Hieta, maalajit 492
Hiidenkirnut 492
Hiili, kivihiilen geologia 492
Humus, maaperä yl. 492
Huokoisuus, maaperä yl. 492
Huuhtoutuminen, maannostuminen 492
Ikirouta, maaperä-ja jäätikkötiede 492
Joenuomat, geomorfologia 492
Joet, geomorfologia 492
Jokisuistot, geomorfologia 492
Jyrkänteet, geomorfologia 492
Jäljet, jääkauden jäljet 492
Järvet, geomorfologia 492
Jää, geologia 492
Jääkauden jäljet 492
Jäätiköityminen yl. 492
Jäätiköntutkimus yl. 492
Jäätiköntutkimus, glasiologia 492
Jäätiköt, jäätiköntutkimus yl. 492
Jäätutkimus, glasiologia 492
Jäävuoret, geologia 492
Kaasukentät, geologia 492
Kalderat, geologia 492
Kalliot, geomorfologia yl. 492
Kanaalit, geomorfologia 492
Kanjonit, geomorfologia 492
Kannakset, geomorfologia 492
Karike, maannostuminen 492
Karit, geomorfologia 492
Karsti, geomorfologia 492
Kasautuminen, geologiset prosessit 492
Katastrofit, luonnonkatastrofit yl. 492
Katastrofit, maanjäristykset 492
Katastrofit, tulivuorenpurkaukset yl. 492
Keidassuot , suotiede, geologia yl. 492
Kivennäismaat, maalajit yl. 492
Kivihiili, geologia 492
Kivikehä, geomorfologia 492
Kivikko, maaperä 492
Koralliriutat, geologia 492
Korkeussuhteet, geomorfologia 492
Kraatterit, maan pinnanmuodot 492
Kraatterit, tulivuoret 492
Kuntta, maaperä yl. 492
Kurut, geomorfologia 492
Kuumat lähteet, geologia 492
Laaksot, geomorfologia 492
Laava, tulivuoret 492
Laguunit, geomorfologia 492
Lahdet, geomorfologia 492
Lentohiekka, maalajit 492
Letot, geologia 492
Lieju, maalajit 492
Liete, maalajit 492
Litoraalit, geologia 492
Litosfääri, geomorfologia 492
Liuskekaasu, geologia 492
Liuskeöljy, geologia 492
Louhikko, maalajit 492
Luodot, geomorfologia 492
Luolastot, geomorfologia 492
Luolat, geomorfologia 492
Luonnonmaantiede, geologia, geomorfologia 492
Luonnononnettomuudet yl. 492
Luonnononnettomuudet, maanjäristykset 492
Luonnononnettomuudet, maanvyörymät 492
Luonnononnettomuudet, tulivuorenpurkaukset 492
Luonnonvoimat, luonnononnettomuudet 492

Viittaukset: 1 - 100 / 228

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]